דלג לתוכן הדף
דלג לתוכן הדף
|

קופות גמל וקרנות השתלמות אשר היו פעילות בעבר

  קופות גמל וקרנות השתלמות אשר היו פעילות בעבר והיום אינן פעילות

 • מנורה מבטחים תגמולים ופיצויים אג"ח ממשלת ישראל 1344

  קוד אוצר: 512245812-0000000000826-1344-000

  למידע נוסף
 • אומגה קרן השתלמות אג"ח עד 15 אחוזים מניות 9802

  קוד אוצר: 520027715-00000000000286-9802-000

  ההצטרפות לקרן ההשתלמות מוגבלת לחברי הסתדרות המהנדסים או מי שהסתדרות המהנדסים קבעה בכתב כי הוא רשאי להצטרף לקופה.

  למידע נוסף
 • מנורה מבטחים השתלמות מסלול אג"ח ממשלת ישראל 1408- מפוקח הלכתית

  למידע נוסף
 • קופת התגמולים לעובדים האקדמאיים של אניברסיטת תל אביב - מסלול כללי 218

  קוד אוצר: 512245812-00000000000218-0218-000

  בהמשך להסכם שנחתם בין אוניברסיטת תל-אביב וארגון הסגל האקדמאי הבכיר של אוניברסיטת תל-אביב למנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ, כי ביום 1.9.2017 תעבור השליטה בחברה לניהול קופת גמל מפעלית מידי קופת התגמולים לעובדים אקדמאיים של אוניברסיטת תל אביב ) 1965 ( בע"מ )"החברה"(, החברה המנהלת של קופת התגמולים לעובדים אקדמאיים של אוניברסיטת תל אביב (מספר אישור מס הכנסה 218) ("הקופה") למנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ. 

  למידע נוסף
 • מנורה מבטחים השתלמות עד 10 אחוז מניות 1149

  קוד אוצר: 512245812-0000000000828-1149-000

  למידע נוסף
 • מנורה מבטחים השתלמות מסלול אג"ח קונצרני 1110

  קוד אוצר: 512245812-0000000000828-1110-000

  קרן השתלמות המשקיעה לפחות 75% בנכסים צמודי מדד, 0% השקעה במניות!

  למידע נוסף
 • מנורה מבטחים השתלמות מסלול לטווח ארוך 1861

  קוד אוצר: 512245812-00000000000828-1861-000

  למידע נוסף
 • מנורה השתלמות כללי 1148

  קוד אוצר: 512790221-00000000001148-1148-000

  למידע נוסף
 • מנורה מבטחים השתלמות מסלול מניות 1366

  קוד אוצר: 512790221-00000000000828-1366-000

  למידע נוסף
 • מנורה מבטחים תעו"ש עד 10 אחוזים - 1147

  קוד אוצר: 512790221-00000000000417-1147-000

  למידע נוסף
 • מנורה מבטחים תעו"ש טווח קצר 1343

  קוד אוצר: 512790221-00000000000417-1343-000

  למידע נוסף
 • מנורה מבטחים תעו"ש מסלול אג"ח ממשלתי 1344

  קוד אוצר: 512790221-00000000000417-1344-000

  למידע נוסף
 • מנורה מבטחים תעוש 417

  קוד אוצר: 512790221-00000000000417-0417-000

  למידע נוסף
 • מנורה מבטחים תעוש מניות 1364

  קוד אוצר: 512790221-00000000000417-1364-000

  למידע נוסף
 • מנורה גמל כללי 1146

  קוד אוצר: 512790221-00000000001146-1146-000

  למידע נוסף
 • מנורה גמל עד 10 אחוזים מניות 1147

  קוד אוצר: 512790221-00000000001146-1147-000

  למידע נוסף
 • מנורה גמל מנייתי 1255

  קוד אוצר: 512790221-00000000001146-1255-000

  למידע נוסף
 • מנורה גמל טווח קצר 1343

  קוד אוצר: 512790221-00000000000417-1343-000

  למידע נוסף
 • מנורה גמל מסלול אג"ח ממשלתי 1344

  קוד אוצר: 512790221-00000000000417-1344-000

  למידע נוסף
 • מנורה גמל לפרישה 2020

  קוד אוצר: 512790221-00000000001146-1345-000

  קופת גמל המשקיעה בין 30-50% מהיקפה הכספי בנכסים בעלי תנודתיות גבוהה* לטווח בינוני החל מיום 1.6.2012 הקופה "מנורה גמל לפרישה 2020" (מ"ה 1345) מוזגה לקופת "מנורה גמל כללי" (מ"ה 1146). 

  למידע נוסף
 • מנורה גמל לפרישה 2030

  קוד אוצר: 512790221-00000000001146-1346-000

  קופת גמל המשקיעה בין 50-70% מהיקפה הכספי בנכסים בעלי תנודתיות גבוהה* לטווח ארוך החל מיום 1.6.2012 הקופה "מנורה גמל לפרישה 2030" (מ"ה 1346) מוזגה לקופת "מנורה גמל כללי" (מ"ה 1146). 

  למידע נוסף
 • מנורה גמל מיתר 981

  קוד אוצר: 512790221-00000000000981-0000-000

  קופת גמל המיועדת לשכירים ועצמאיים, בעלת מרכיב השקעה של עד 30% במניות. 

  למידע נוסף
 • מנורה גמל פלס: א' 533, ב' 534, ד' 122

  קוד אוצר: 533-534-122

  החל מיום 01.01.2010 מוזגו הקופות כדלקמן: פלס ד' (מ"ה 122) - מוזגה למנורה מבטחים אמיר כללי (מ"ה 260) ,פלס ב' (מ"ה 534) - מוזגה למנורה מבטחים אמיר מדד בגין (מ"ה 536) ,פלס א' (מ"ה 533) - מוזגה למנורה מבטחים אמיר מדד ידוע (מ"ה 533). 

  למידע נוסף
 • קואטרו מנורה תגמולים א' 1269

  קוד אוצר: 512790221-00000000001297-1269-000

  קופת גמל המשקיעה בהתאם לשוק ההון,הוראות ההסדר התחיקתי ושיקול דעת החברה המנהלת החל מיום 1.8.2010 הקופה קואטרו מנורה תגמולים א' (מ"ה 1269) מוזגה עם קופה מנורה מבטחים תעוש - מסלול כללי (מ"ה 417). 

  למידע נוסף
 • קואטרו מנורה תגמולים ב' 1297

  קוד אוצר: 512790221-00000000001297-1297-000

  קופת גמל המשקיעה לפחות 10% מנכסי הקופה במניות החל מיום 1.8.2010 הקופה קואטרו מנורה תגמולים ב' (מ"ה 1297) מוזגה עם קופה מנורה מבטחים תעוש - מסלול כללי (מ"ה 417). 

  למידע נוסף
 • קואטרו מנורה תגמולים אג"ח 1363

  קוד אוצר: 512790221-00000000001297-1363-000

  קופת גמל המשקיעה לפחות 50% מנכסי המסלול באג"ח ממשלתי ו/או פקדונות לטווח קצר.הקופה אינה משקיעה במניות החל מיום 1.8.2010 הקופה קואטרו מנורה תגמולים אג"ח (מ"ה 1363) מוזגה עם קופה מנורה גמל לפרישה 2015 (מ"ה 1344). 

  למידע נוסף
 • קואטרו מנורה תגמולים מניות 1364

  קוד אוצר: 512790221-00000000001297-1364-000

  למידע נוסף
 • מנורה קופה מרכזית לפיצויים מורג 441

  קוד אוצר: 512790221-00000000000441-0000-000

  החל מיום 01.01.2010 מוזגה קופת הגמל אל קופת הגמל: מבטחים מרכזית לפיצויים (מספר אישור מ"ה 827). 

  למידע נוסף
 • קואטרו מנורה מרכזית לפיצויים 1271

  קוד אוצר: 512790221-00000000001271-0000-000

  החל מיום 1.8.2010 הקופה קואטרו מנורה מרכזית לפיצויים (מ"ה 1271) מוזגה עם קופה מבטחים מרכזית לפיצויים (מ"ה 827) הקופה משקיעה על פי שיקול דעת החברה המנהלת, ובכפוף להסדר התחיקתי שיהיה בתוקף מעת לעת. 

  למידע נוסף
 • מנורה מסד השתלמות כללי 1113

  קוד אוצר: 512790221-00000000001110-1113-000

  מנורה מסד השתלמות, קרן השתלמות מסלולית לשכירים ועצמאיים החל מיום 01.01.2010 מוזגה קופת הגמל אל קופת הגמל מנורה השתלמות( מספר אישור מ"ה 1148). 

  למידע נוסף
 • קואטרו מנורה השתלמות א' 1270

  קוד אוצר: 512790221-00000000001300-1270-000

  קרן השתלמות המנוהלת בהתאם להתפתחויות בשוק ההון, הוראות ההסדר התחיקתי ושיקול דעת החברה המנהלת החל מיום 1.8.2010 הקופה קואטרו מנורה השתלמות א' (מ"ה 1270) מוזגה עם קופה מנורה מבטחים השתלמות מסלול כללי (מ"ה 828). 

  למידע נוסף
 • קואטרו מנורה השתלמות ב' 1300

  קוד אוצר: 512790221-00000000001300-1300-000

  קרן השתלמות המשקיעה 10% לפחות מנכסי הקופה במניות החל מיום 1.8.2010 הקופה קואטרו מנורה השתלמות ב' (מ"ה 1300) מוזגה עם קופה מנורה מבטחים השתלמות מסלול כללי (מ"ה 828). 

  למידע נוסף
 • קואטרו מנורה השתלמות אג"ח 1365

  קוד אוצר: 512790221-00000000001300-1365-000

  קרן השתלמות המשקיעה לפחות 50% מנכסי המסלול באח"ג ממשלתי ו/או פקדונות לטווח קצר.הקופה אינה משקיעה במניות. החל מיום 1.8.2010 הקופה קואטרו מנורה השתלמות אג"ח ללא מניות (מ"ה 1365) מוזגה עם קופה מנורה מבטחים השתלמות אג"ח ממשלתי צמוד (מ"ה 1407). 

  למידע נוסף
 • קואטרו מנורה השתלמות מניות 1366

  קוד אוצר: 512790221-00000000000828-1366-000

  החל מיום 1.8.2010 הקופה קואטרו מנורה השתלמות מניות (מ"ה 1366) מוזגה לתוך הקופה מנורה מבטחים השתלמות מסלול מניות (מ"ה 1366). 

  למידע נוסף
 • להבה מסלול כללי 561

  קוד אוצר: 512790221-00000000000561-0561-000

  למידע נוסף
 • להבה מסלול שקלי 1380

  קוד אוצר: 512790221-00000000000561-1380-000

  למידע נוסף
 • מנורה השתלמות עד 10 אחוזים מניות 1149

  קוד אוצר: 000 -1149 - 00000000001148- 512790221

  קרן השתלמות המיועדת לשכירים ועצמאיים במסלול מוגבל עד 10% חשיפה למניות. 

  למידע נוסף
 • מנורה השתלמות מנייתי 1256

  קוד אוצר: 000 -1256 - 00000000001148- 512790221

  קרן השתלמות המיועדת לשכירים ועצמאיים. בעלת מרכיב השקעה של לפחות 50% במניות. 

  למידע נוסף
 • מנורה השתלמות מדדי 1110

  קוד אוצר: 000 -1110 - 00000000001148- 512790221

  קרן השתלמות המשקיעה לפחות 75% בנכסים צמודי מדד, 0% השקעה במניות!

  למידע נוסף
 • מנורה השתלמות שקלי 1114

  קוד אוצר: 000 -1114 - 00000000001148- 512790221

  הקרן משקיעה באגרות חוב שקליות ממשלתיות, אשר משך חייהן לא יעלה על שנה. 0% השקעה באגרות חוב קונצרניות ובמניות!

  למידע נוסף
 • מנורה מבטחים תגמולים ופיצויים קופת עובדים חקלאיים 309

  קוד אוצר: 512245812-0000000000826-309-000

  קופה במסלול כללי. תמהיל האחזקות נקבע בועדת ההשקעות של הקופה, בהתאם להוראות הדין ובפיקוח של משרד האוצר.

  למידע נוסף
 • מנורה מבטחים תגמולים ופיצויים קרן פועלים חקלאים 503

  קוד אוצר: 512245812-0000000000826-503-000

  קופה במסלול כללי. תמהיל האחזקות נקבע בועדת ההשקעות של הקופה, בהתאם להוראות הדין ובפיקוח של משרד האוצר. הקופה נרכשה ועברה לניהול מנורה מבטחים גמל בתאריך 01.09.2013. 

  למידע נוסף
 • מנורה מבטחים תגמולים ופיצויים קרן פועלי הבניין ועבודות ציבוריות 856

  קוד אוצר: 512245812-0000000000826-856-000

  קופה במסלול כללי. תמהיל האחזקות נקבע בועדת ההשקעות של הקופה, בהתאם להוראות הדין ובפיקוח של משרד האוצר. הקופה נרכשה ועברה לניהול מנורה מבטחים גמל בתאריך 01.09.2013. 

  למידע נוסף
 • מנורה מבטחים השתלמות אג"ח ממשלתי צמוד 1407

  קוד אוצר: 512245812-00000000000828-1407-000

  לפחות 90% מנכסי הקרן מושקעים באגרות חוב ממשלתיות צמודות מדד במשך פירעון ממוצע בינוני. 0% השקעה במניות! החל מיום 1.8.2010 הקופה קואטרו מנורה השתלמות אג"ח ללא מניות (מ"ה 1365) מוזגה עם קופה מנורה מבטחים השתלמות מסלול אג"ח ממשלתי צמוד (מ"ה 1407). 

  למידע נוסף
 • מנורה מבטחים השתלמות אג"ח קונצרניות 1406

  קוד אוצר: 512245812-00000000000828-1406-000

  לפחות 90% מנכסי הקרן מושקעים באגרות חוב קונצרניות של חברות הנסחרות במדד תל בונד 60, ו/או בתעודות סל על מדד תל בונד 60. 0% השקעה במניות!

  למידע נוסף
 • הילה קופת גמל לתגמולים ופיצויים מסלול אג"ח 2132

  קוד אוצר: 512709858-00000000001478-2132-000

  למידע נוסף
 • הילה קופת גמל לתגמולים ופיצויים מסלול כללי 1478

  קוד אוצר: 512709858-00000000001478-1478-000

  למידע נוסף
 • רשף קופת גמל לתגמולים מסלול אג"ח 1447

  קוד אוצר: 512709858-00000000000636-1447-000

  למידע נוסף
 • קופת התגמולים לעובדים האקדמאיים של אוניברסיטת תל אביב - מסלול שקלי 2080

  קוד אוצר: 512245812-00000000002080-2080-000

  בהמשך להסכם שנחתם בין אוניברסיטת תל-אביב וארגון הסגל האקדמאי הבכיר של אוניברסיטת תל-אביב למנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ, כי ביום 1.9.2017 תעבור השליטה בחברה לניהול קופת גמל מפעלית מידי קופת התגמולים לעובדים אקדמאיים של אוניברסיטת תל אביב ) 1965 ( בע"מ )"החברה"(, החברה המנהלת של קופת התגמולים לעובדים אקדמאיים של אוניברסיטת תל אביב )מספר אישור מס הכנסה 218) ("הקופה"), למנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ.

  למידע נוסף
 • רשף קופת גמל לתגמולים מסלול כללי 636

  קוד אוצר: 512709858-00000000000636-0636-000

  למידע נוסף
 • מור מנורה מבטחים כללי ב 1293

  קוד אוצר: 512245812-00000000001292-1293-000

  קופת גמל ייחודית המיועדת לאנשי הקבע, עמיתי "חבר" במסלול מוגבל עד 10% חשיפה למניות. 

  למידע נוסף
 • מור מנורה מבטחים כללי 1292

  קוד אוצר: 512245812-00000000001292-1292-000

  קופת גמל ייחודית המיועדת לאנשי הקבע, מדיניות ההשקעה במסלול כפופה להחלטות ועדת השקעות ולשיקול דעת החברה המנהלת בכפוף לכל דין.

  למידע נוסף
 • מנורה מבטחים תגמולים ופיצויים מסלול כללי 826

  קוד אוצר: 512245812-00000000000826-0826-000

  קופה לתגמולים ופיצויים אישית, מיועדת למעסיקים עבור הפרשות כספי פיצויים לעובדיהם ביום 1.7.13 מוזגה הקופה "מנורה מבטחים תעוש מסלול כללי" מ"ה 417 אל קופה "מנורה מבטחים תגמולים ופיצויים", אשר נקרא לאחר המיזוג "מנורה מבטחים תגמולים ופיצויים מסלול כללי " מ"ה 826. 

  למידע נוסף