דלג לתוכן הדף
דלג לתוכן הדף
|

מנורה השתלמות כללי 1148

קוד אוצר: 512790221-00000000001148-1148-000

הקרן מוזגה בחודש 10/2013.
לצפייה בקבצים דרושה תוכנת Acrobat Reader. אם תוכנה זו אינה מותקנת במחשבכם ניתן להוריד אותה - לחץ כאן.

שנים קודמות

סך כל נכסי הקופה באלפי ש"ח לתאריך 10.2013: 472,538.

שנים קודמות - תשואות (התשואות המוצגות הינן לפני ניכוי דמי ניהול)

שנה (**)תשואה נומינלית ברוטו

שיעור העמלות ודמי ניהול