דלג לתוכן הדף
דלג לתוכן הדף
|

תביעות גוף ביטוח חובה

תאונות דרכים אינן צפויות ומסתיימות לעיתים בפציעות או חלילה במוות. הן משבשות שגרה ויוצרות לעיתים מציאות חדשה, אליה נדרשים הנפגע וסביבתו להתרגל, מעצם הפגיעה והמוגבלות.

אם הייתם מעורבים בתאונת דרכים עליכם לפעול בהתאם להוראות הבאות:

- מי שהיה נהג בזמן התאונה יפנה אל חברת הביטוח שביטחה בביטוח חובה את הרכב בו נהג.

- מי שהיה נוסע בזמן התאונה ברכב יפנה אל חברת הביטוח שביטחה בביטוח חובה את הרכב בו נסע.

- מי שהיה הולך רגל בזמן התאונה יפנה אל חברת הביטוח שביטחה בביטוח חובה את הרכב שפגע בו.

אם ביטוח החובה התקף לגביכם במועד התאונה נעשה במנורה מבטחים, עליכם לעדכן אותנו על האירוע. עם גמר הטיפול הרפואי ו/או התגבשות הנזק, עליכם להגיש דרישה לפיצוי עבור הנזקים שנגרמו לכם.

במקרה של פגיעה קשה, יש לכם זכאות להגיש בקשה לתשלום תכוף/פיצוי חלקי עבור הנזקים שנגרמו על חשבון כספי הפיצוי הסופיים, וזאת, כל עוד לא הסתיים הטיפול והתגבש הנזק.

אנחנו מתחייבים להעניק לכם את הטיפול המקצועי והמסור ביותר וללוות אתכם עד לסיום הטיפול בתביעה.
מידע מפורט ותשובות לשאלות נפוצות אפשר למצוא בחוברת מערכת כללים ודף הסבר תביעות גוף חובה.

רוצים לדעת עוד? למידע נוסף

שלבי הגשת התביעה

מילוי טופס תביעה

טופס הודעה על תאונת דרכים

צירוף מסמכים

הגשת התביעה

מעקב אונליין

לאזור האישי

שלבי הגשת התביעה

מילוי טופס תביעה

ממלאים טופס הודעה על תאונת דרכים.

טופס הודעה על תאונת דרכים

מסמכים שצריך להגיש

 • מכתב דרישה ראשוני, המפרט את מספר הרכב המבוטח בחברתנו, תאריך התאונה ופירוט נסיבות האירוע ו/או טופס הודעה על תאונה מלא וחתום אישור משטרה (כדי לקבלו יש לגשת לתחנת המשטרה שבתחומה אירעה התאונה עם תעודת זהות ולדווח על התאונה: תאריך, שעה, מיקום ופרטי כלי הרכב והנפגעים המעורבים בתאונה)
 • צילום תעודת חובה
 • דו"ח שמאי באשר לנזקי רכוש, כאינדיקציה לקרות התאונה
 • התיעוד הרפואי שברשותך, הרלוונטי לתאונה
 • אסמכתאות לעזרת צד ג', באם נטען לעזרה כזו
 • טופס "פרטי חשבון בנק" מלא וחתום לצורך העברת תגמולי הביטוח ישירות לחשבון לבחירתכם, במקרה שיגיע לכם פיצוי כספי
 • מסמכי המוסד לביטוח לאומי הרלוונטיים, כאשר מדובר בתאונת דרכים שהוכרה כתאונת עבודה, לרבות אישור הכרה בתאונה כתאונת עבודה, אסמכתאות בדבר התגמולים ששולמו (דמי פגיעה, נכות זמנית, מענק חד פעמי, נכות צמיתה) ופרוטוקולים של ועדות רפואיות של המוסד לביטוח לאומי, אם ישנם
 • במקרה של שכיר שטוען להפסד בשכר: 3 תלושים מהחודשים שקדמו לתאונה וכן מהחודשים שלאחריה וכן אישור מעביד, המפרט את תקופת ההיעדרות בפועל מהעבודה, וכי השכר לא שולם כלל / שולם חלקית / שולם ע"ח מצבור ימי מחלה/חופשה ופירוט שווי יום מחלה/חופשה
 • במקרה של עצמאי שטוען להפסד בשכר: דו"חות מע"מ מ-6 חודשים שקדמו לתאונה וכן דו"חות ל-6 חודשים לאחר התאונה ו/או דו"ח שומה לשנת התאונה ושנה לפניה ו/או מסמך חתום בידי רו"ח, הנותן ביטוי להפסד הכנסה שנגרם עקב התאונה (העסקת עובד נוסף / תחתיו של הנפגע / סגירת העסק וכיו"ב)
 • במקרה של תאונת דרכים שאינה תאונת עבודה ופינוי באמצעות אמבולנס לקבלת טיפול רפואי, יש לשלם את חשבון מד"א במועד ולהעביר לחברתנו את הקבלה בגין התשלום. אם תאונת הדרכים היא תאונת עבודה, יש לפנות לביטוח לאומי להסדרת תשלום חשבון מד"א
 • במקרה שמדובר בנהג: צילום רישיון הנהיגה ואישור משרד רישוי בדבר תוקף רישיון הנהיגה ממשרד התחבורה, מחלקת בקרה ועדכון, ת.ד. 270, חולון 58102

איך שולחים את מסמכי התביעה?

בחר את האפשרות הנוחה לך

פקס

דואר

לשירותכם
כל המידע שאתם צריכים - זמין בלחיצת כפתור
 • ספריית הטפסים
  חפשו בקלות כל טופס שאתם זקוקים לו
 • מוקדי שירות לקוחות
  צרו קשר ישירות עם המוקד המתאים לכם
 • ארכיון פוליסות ביטוח רכב
  כאן תמצאו כל פוליסת ביטוח של מנורה מבטחים
 • שאלות נפוצות
  מאגר התשובות הגדול לשאלות בנושא ביטוח וחיסכון
הפוליסה שלך
כל הפעולות והמידע על הפוליסה באזור האישי
 • צפייה בפוליסה
  כל המידע המעודכן לגבי הפוליסה שלכם
 • עדכון מבוטחים
  כאן מוסיפים ומשנים מבוטחים בקלות
 • עדכון פרטים
  צריכים לעדכן מידע אישי? זה המקום

כל האמור כפוף לתנאי הפוליסות, לסייגיהן, ולנהלי קבוצת מנורה מבטחים כפי שיקבעו מעת לעת. האמור לא ישמש ככלי לפרשנות הפוליסות, והתנאים המחייבים את קבוצת מנורה מבטחים הינם תנאי הפוליסות בלבד. קבוצת מנורה מבטחים לא תהיה אחראית לכל נזק ו/או הפסד ו/או הוצאה כלשהי ו/או נזק עקיף או תוצאתי אחר מכל סוג שהוא שיגרמו, למאן דהוא, כתוצאה מההסתמכות על המידע.המידע כפוף להוראות כל דין, ולהסדרים התחיקתיים הרלוונטיים.בכל מקרה של סתירה בין המידע שאקבל במסגרת השירות באתר לבין המידע המצוי במשרדי ובספרי קבוצת מנורה מבטחים, יהיה המידע המצוי בידי מנורה מבטחים המידע המחייב.