דלג לתוכן הדף
קישור לדף הבית של מנורה

קרן השתלמות

אפיק חיסכון לשכירים ולעצמאיים

קרן השתלמות מיועדת לחיסכון לפרק זמן בינוני עד ארוך. בכספים הנצברים בה ניתן להשתמש לאחר שלוש שנים למטרות לימודים או הכשרה מקצועית, או כעבור שש שנים ויותר – לכל מטרה אחרת. המשיכה בתקופות שצוינו לא כרוכה בתשלום מס הכנסה או מס רווחי הון על הסכום ועל הרווחים שנצברו (עד תקרת הפטור).

השאירו פרטים ונחזור אליכם עם הצעה משתלמת

תשובות לשאלות נפוצות בנושא קרן השתלמות

מהי קרן השתלמות?

קרן השתלמות היא מוצר חיסכון ייחודי ונפוץ, המתאים לעובדים שכירים ועצמאיים שמעוניינים לחסוך כספים לפרק זמן קצר ובינוני וליהנות מהטבות מס משמעותיות. בכספים הנצברים בקרן ההשתלמות ניתן להשתמש לאחר 3 שנים למטרות של לימודים, כנסים או השתלמות מקצועית – ומכאן גם מקור השם של הקרן.

לחילופין, אחרי 6 שנים תוכלו למשוך את הכסף שחסכתם ולנצל אותו לכל מטרה שתרצו, מבלי שתצטרכו לשלם מס הכנסה על הסכום ועל הרווחים שנצברו (עד תקרת הפטור). בנוסף, בכספים שאתם חוסכים במסגרת קרן השתלמות, תוכלו להשתמש בעתיד, כשתהיו בפנסיה.

אם אתם עובדים שכירים, ההפקדות עבור קרן השתלמות מבוצעות מדי חודש באחוז מסוים מהמשכורת שלכם. אתם זוכים בכך שגם המעסיק מפקיד אחוז קבוע על חשבונו, והפקדות אלה מוכרות לצורכי מס. לגבי אוכלוסיית העצמאיים, ההפקדות לקרן הן חד פעמיות והן מזכות את העובד בהטבות מס.

בעת ההצטרפות לקרן ההשתלמות עומדים לרשותכם מבחר מסלולי השקעה ברמות סיכון ותנאים שונים, כך שתוכלו לבחור את המסלול המתאים ביותר לצרכים שלכם. בכל עת, אתם רשאים לעבור בין מסלול השקעה אחד לאחר, בלי לאבד את הוותק והזכויות שצברתם ובלי לשלם מס.

היכן ניתן לבדוק את התשואות של קרן ההשתלמות?

הכספים שנצברים בקרן ההשתלמות מנוהלים באופן אקטיבי בשוק ההון והכספים שנצברו בה, אם יימשכו לאחר שש שנים מיום הפתיחה, יהיו פטורים ממס. התשואות שהשיגו קרנות ההשתלמות מפורסמות מדי חודש בעיתונים הכלכליים. ניתן גם לקבל מידע מפורט ועדכני לגבי התשואות דרך מערכת להשוואת קרנות פנסיה באתר משרד האוצר.

מה ההבדל בין קרן השתלמות של שכיר לזו של עצמאי?

בקרן השתלמות של שכיר, הפקדות הכספים מתבצעות בצורה שוטפת על ידי העובד עצמו וכן על חשבון המעסיק שלו. מקובל שהעובד מפריש לפחות 2.5% משכרו החודשי ואילו המעסיק מפריש במקביל, עד 7.5%. באחריות המעסיק לנכות את החלק של העובד מהמשכורת ולהעביר את התגמולים לקרן ההשתלמות, אחת לחודש, במועדים הקבועים בחוק.


לגבי קרן השתלמות לעצמאיים, עצמאי יכול להפקיד עד 7% מתקרת ההפקדה השנתית כרצונו, וליהנות מהטבות מס. העובד הוא זה שמבצע את ההפקדות, קובע את הסכומים שהוא רוצה להפריש ואת המועדים בהם יבוצעו ההפקדות. בשונה מקרן השתלמות של שכיר, עצמאי יכול לבחור להפקיד את כל סכום ההפקדה השנתי בפעם אחת או במספר פעמים.

האם וכיצד ניתן להעביר קרן השתלמות?

בכל זמן שתרצו, תוכלו להעביר את הכסף מקרן השתלמות אחת לאחרת, בלי לפגוע בוותק המקורי שצברתם. פעולה זו לא תחשב כאירוע מס ולא תחויבו לשלם מיסים כלשהם. אם החלטתם שאתם מעוניינים לעבור לקרן אחרת, עליכם לפנות לחברה המנהלת אותה ולמלא את כל הטפסים הרלוונטיים. חברה זו תדאג להעביר לקרן החדשה את הכספים שצברתם בקרן הקודמת.

כמה נקודות לגבי קרן השתלמות

 • הפקדות לקרן השתלמות, עד תקרה מסוימת נהנות מהטבות מס. הפקדות מעסיקים מוכרות כהוצאה לצרכי מס.  
 • ניתן להפקיד לקרן השתלמות על ידי הפרשת חלק מההכנסה השוטפת (משכורת) או על ידי הפקדות חד פעמיות (עצמאי).  
 • כספי קרנות השתלמות מנוהלים בשוק ההון ועשויים להניב תשואות. הרווחים פטורים ממס.  
 • ניתן להעביר את הכסף מקרן אחת לאחרת בכל עת, וכן לעבור מסלולים באופן חופשי תוך 3 ימי עסקים, הוותק שנצבר יישמר, ולא יחול אירוע מס.  
 • בעת פדיון קרן השתלמות מקבל העמית את כל ההפקדות שנצברו לזכותו (כולל הפקדות מעסיקים לשכירים) בתוספת הרווחים ובניכוי דמי ניהול.  
 • הגדלת הפנסיה על ידי העברת סכום אחד לקצבה - תקנות הניוד החדשות מאפשרות להעביר כספים נזילים מקרן ההשתלמות לקופות גמל לקצבה (הסכומים שנצברו עד לגובה תקרת ההפקדה בלבד). מהלך כזה מאפשר למי שצבר במשך שנים סכומי כסף משמעותיים - להגדיל באמצעותם את הפנסיה שלו. תמיד נשארת בידי העובד האפשרות למשיכה כסכום הוני.

שיעור ההפקדות:  

 • במקרה של עמית שכיר - מופקדים דמי הגמולים על ידי העובד (לפחות 2.5%) וע"י המעסיק (עד 7.5%).  
 • במקרה של עמית עצמאי - מופקדים דמי הגמולים על ידי העמית עצמו (עד 7%) מתקרת ההפקדה השנתית המוטבת. 

רק במנורה מבטחים פנסיה וגמל קרנות ההשתלמות שלך נהנות מכל היתרונות:   

 • ביטחון בניהול הכסף - יציבות ואמינות.  
 • מוניטין - תשואות עודפות לאורך תקופות ארוכה.  
 • מקצוענות ללא פשרות.  
 • שירות איכותי וזמין.  
 • התאמה לצורכי הלקוח.