דלג לתוכן הדף
קישור לדף הבית של מנורה
לאזור האישי

קרן השתלמות

אפיק חיסכון לשכירים ולעצמאיים

קרן השתלמות היא אפיק החיסכון היחיד לטווח קצר ובינוני שנזיל כעבור שש שנים לכל מטרה (עם פטור ממס), או כעבור שלוש שנים לצורך השתלמות. היתרון המרכזי של קרן השתלמות הוא יתרון המיסוי. השקעה בקרן השתלמות מיועדת לשכירים ולעצמאיים. שכירים החוסכים בקרן השתלמות יכולים ליהנות מהשתתפות המעסיק בהפקדות.
 

השאירו פרטים ונחזור אליכם עם הצעה משתלמת

מהי קרן השתלמות? 

קרן השתלמות היא אפיק חיסכון לשכירים ולעצמאיים שאותו ניתן לפדות לאחר שש שנות חיסכון. הרווחים שנצברו בקרן ההשתלמות פטורים ממס (עד לתקרה הקבועה בחוק). לקראת הגעה לגיל פרישה ניתן לנייד את קרן ההשתלמות לקרן הפנסיה – בדרך זו תוגדל קצבת הזקנה שתשולם.    

 • הפקדות לקרן השתלמות, עד תקרה מסוימת נהנות מהטבות מס. הפקדות מעסיקים מוכרות כהוצאה לצרכי מס.  
 • ניתן להפקיד לקרן השתלמות על ידי הפרשת חלק מההכנסה השוטפת (משכורת) או על ידי הפקדות חד פעמיות (עצמאי).  
 • כספי קרנות השתלמות מנוהלים בשוק ההון ועשויים להניב תשואות. הרווחים פטורים ממס.  
 • ניתן להעביר את הכסף מקרן אחת לאחרת בכל עת, וכן לעבור מסלולים באופן חופשי תוך 3 ימי עסקים, הוותק שנצבר יישמר, ולא יחול אירוע מס.  
 • בעת פדיון קרן השתלמות מקבל העמית את כל ההפקדות שנצברו לזכותו (כולל הפקדות מעסיקים לשכירים) בתוספת הרווחים ובניכוי דמי ניהול.  
 • הגדלת הפנסיה על ידי העברת סכום אחד לקצבה - תקנות הניוד החדשות מאפשרות להעביר כספים נזילים מקרן ההשתלמות לקופות גמל לקצבה (הסכומים שנצברו עד לגובה תקרת ההפקדה בלבד). מהלך כזה מאפשר למי שצבר במשך שנים סכומי כסף משמעותיים - להגדיל באמצעותם את הפנסיה שלו. תמיד נשארת בידי העובד האפשרות למשיכה כסכום הוני.

שיעור ההפקדות:  

 • במקרה של עמית שכיר - מופקדים דמי הגמולים על ידי העובד (לפחות 2.5%) וע"י המעסיק (עד 7.5%).  
 • במקרה של עמית עצמאי - מופקדים דמי הגמולים על ידי העמית עצמו (עד 7%) מתקרת ההפקדה השנתית המוטבת. 

רק במנורה מבטחים פנסיה וגמל קרנות ההשתלמות שלך נהנות מכל היתרונות:   

 • ביטחון בניהול הכסף - יציבות ואמינות.  
 • מוניטין - תשואות עודפות לאורך תקופות ארוכה.  
 • מקצוענות ללא פשרות.  
 • שירות איכותי וזמין.  
 • התאמה לצורכי הלקוח.