דלג לתוכן הדף
קישור לדף הבית של מנורה

ביטוח בריאות פרטי

יש לכם ביטוח בריאות ממלכתי, וייתכן שגם ביטוח משלים דרך קופת החולים, אך אין זה אומר שבבוא העת תקבלו מענה שלם לצורכי הבריאות שלכם. ביטוחי הבריאות של מנורה מבטחים ממלאים עבורכם את החסר ומספקים לכם מערכת הגנה מקיפה ואיכותית, יחס אישי, את שירותי הרפואה המתקדמים ביותר, גישה מהירה לבדיקות, תרופות מצילות חיים שאינן כלולות בסל הבריאות ועוד. 

הצטרפו עכשיו לאחד מביטוחי הבריאות שלנו

תשובות לשאלות נפוצות בנושא ביטוח בריאות

מהו ההבדל בין ביטוח בריאות פרטי לביטוח משלים דרך קופת החולים? 

כדי להמחיש את ההבדלים בין ביטוח הבריאות הפרטי לבין ביטוח הבריאות הממלכתי והביטוחים המשלימים של קופות החולים, חשוב להבין את מבנה מערכת הבריאות בישראל – אותה ניתן לדמות לפירמידה אשר בנויה משלוש שכבות.
 

סל הבריאות הציבורי – בבסיס המבנה שוכן סל אחיד של כיסויים, טיפולים ותרופות, אשר מוגדר אחת לשנה, וניתן לכלל תושבי המדינה על ידי קופות החולים מתוקף חוק בריאות ממלכתי.

שירותי בריאות נוספים (שב"ן) – הרחבה של סל הבריאות הציבורי. בפועל, מדובר בשירותים "משלימים" שמעניקות קופות החולים באופן עצמאי למבוטחיהן, בהתאם לשיקול דעתן.

ביטוחי בריאות פרטיים – ביטוחי בריאות פרטיים כאמור (הרובד השלישי), מעניקים כיסויים ביטוחיים תחליפיים, משלימים או מוספים לסל הבריאות הבסיסי ו/או לשירותי הבריאות הנוספים (השב"ן) של קופות החולים בישראל. זאת, בדרך של הרחבת הכיסוי הביטוחי, זכות הבחירה והגמישות באופן מימוש זכויותיו הרפואיות של המבוטח. כמו כן, פוליסות אלה, בחלקן, מאפשרות למבוטח לקבל שירותים רפואיים בטכנולוגיה מתקדמת וכיסוי לתרופות בהתאם להגדרות בפוליסה, אשר אינם כלולים בסל הבריאות או בשב"ן.

מדוע חשוב לרכוש ביטוח בריאות פרטי? 

המטרה המרכזית של ביטוחי הבריאות הפרטיים היא לגשר על הפערים הכלכליים שנוצרים בין השירותים הרפואיים שמסופקים על ידי קופות החולים ובמימון המדינה לבין אלו שלא.

יתרונם המובהק של הביטוחים הפרטיים ביחס לשירותי הבריאות של קופות החולים והשב"ן בא לידי ביטוי במגוון מצבים (בכפוף לתנאים המצוינים בפוליסה), בהם:  

  • מימון תרופות חדשות, ובדרך כלל יקרות, שלא נכנסו לסל הבריאות הממלכתי.
  • מימון מלא של חברת הביטוח לביצוע ניתוחים ו/או השתלת איברים בחו"ל.
  • כיסוי מלא לביצוע ניתוחים פרטיים בארץ.
  • מתן אפשרות למטופל/ת לבחור את המטפל/מקום הטיפול. במנורה מבטחים למשל, בפרק הניתוחים והטיפולים מחליפי הניתוח, תוכלו לבחור מבין כ-1,800 רופאים שבהסדר.
  • יכולת להרחיב את פוליסת הבריאות ע"י רכישת שירותים רפואיים נוספים שזקוקים להם בשגרה, כגון התייעצויות עם רופאים מומחים, בדיקות אבחנתיות, טיפולי פיזיותרפיה, טיפולים אלטרנטיביים ועוד.

מה זה שב"ן?

שב"ן (שירותי בריאות נוספים) הוא סל "משלים" שמוצע באופן עצמאי על ידי קופות החולים למבוטחיהן במטרה להשלים את החוסרים בסל הבריאות הציבורי. חסרונותיו העיקריים של השב"ן באים לידי ביטוי בחוסר אחידות בין קופות החולים השונות (הן בכיסויים והן במחיר), ביכולתן לשנות את התקנון שלהן בכל עת, ובתלות בתקציב שהקצתה המדינה.

מה ההבדל בין ביטוח בריאות לביטוח חיים? 

ביטוח בריאות נותן מענה רפואי למבוטחים בעודם בחיים (לדוגמא: כיסויי תרופות, ניתוחים, השתלות וכו') באופן של החזר כנגד קבלה/תשלום ישירות לנותן השירות, ואולם ביטוח חיים מעניק סכום פיצוי למוטבים במקרה של מוות חלילה.

מהי תקופת אכשרה?

תקופת זמן מוגדרת בפוליסה המתחילה בתאריך הצטרפות המבוטח לביטוח ומסתיימת בתום התקופה הנקובה עבור כל כיסוי. בתקופה זו המבוטח אינו זכאי לכיסוי ביטוחי מכוח הפוליסה.


כל האמור כפוף לתנאי הפוליסות, לסייגיהן, ולנהלי קבוצת מנורה מבטחים כפי שיקבעו מעת לעת. האמור לא ישמש ככלי לפרשנות הפוליסות, והתנאים המחייבים את קבוצת מנורה מבטחים הינם תנאי הפוליסות בלבד. קבוצת מנורה מבטחים לא תהיה אחראית לכל נזק ו/או הפסד ו/או הוצאה כלשהי ו/או נזק עקיף או תוצאתי אחר מכל סוג שהוא שיגרמו, למאן דהוא, כתוצאה מההסתמכות על המידע. המידע כפוף להוראות כל דין, ולהסדרים התחיקתיים הרלוונטיים. בכל מקרה של סתירה בין המידע שאקבל במסגרת השירות באתר לבין המידע המצוי במשרדי ובספרי קבוצת מנורה מבטחים, יהיה המידע המצוי בידי מנורה מבטחים המידע המחייב.