דלג לתוכן הדף
קישור לדף הבית של מנורה

ביטוח בריאות פרטי

יש לכם ביטוח בריאות ממלכתי, וייתכן שגם ביטוח משלים דרך קופת החולים, אך אין זה אומר שבבוא העת תקבלו מענה שלם לצורכי הבריאות שלכם. ביטוחי הבריאות של מנורה מבטחים ממלאים עבורכם את החסר ומספקים לכם מערכת הגנה מקיפה ואיכותית, יחס אישי, את שירותי הרפואה המתקדמים ביותר, גישה מהירה לבדיקות, תרופות מצילות חיים שאינן כלולות בסל הבריאות ועוד. 

הצטרפו עכשיו לאחד מביטוחי הבריאות שלנו

כל האמור כפוף לתנאי הפוליסות, לסייגיהן, ולנהלי קבוצת מנורה מבטחים כפי שיקבעו מעת לעת. האמור לא ישמש ככלי לפרשנות הפוליסות, והתנאים המחייבים את קבוצת מנורה מבטחים הינם תנאי הפוליסות בלבד. קבוצת מנורה מבטחים לא תהיה אחראית לכל נזק ו/או הפסד ו/או הוצאה כלשהי ו/או נזק עקיף או תוצאתי אחר מכל סוג שהוא שיגרמו, למאן דהוא, כתוצאה מההסתמכות על המידע. המידע כפוף להוראות כל דין, ולהסדרים התחיקתיים הרלוונטיים. בכל מקרה של סתירה בין המידע שאקבל במסגרת השירות באתר לבין המידע המצוי במשרדי ובספרי קבוצת מנורה מבטחים, יהיה המידע המצוי בידי מנורה מבטחים המידע המחייב.