דלג לתוכן הדף
קישור לדף הבית של מנורה

ביטוח בריאות פרטי

הצטרפו עכשיו לאחד מביטוחי הבריאות שלנו

מצוינות בשירות

מובילים בסקרי שביעות רצון בתחום הבריאות

אתכם ברגע האמת

זמינות ומחויבות לאורך כל הדרך

כיסוי רחב

לטיפולים וניתוחים, בדיקות, תרופות שלא בסל ועוד

מעל 1,800 רופאים ומנתחים

הנמצאים בהסדר עם מנורה מבטחים

רוצה לדעת עוד על ביטוח בריאות פרטי?

5 דברים שחשוב לבדוק כשבוחרים ביטוח בריאות
לקריאה
במה עדיף ביטוח בריאות פרטי על ביטוח קופ"ח?
לקריאה
חוששים מגילוי סרטן? כך ביטוח הבריאות הפרטי יכול לעזור
לקריאה
מתכננת היריון? הנה סיבה טובה שיהיה לך ביטוח בריאות פרטי
לקריאה
במה עדיף ביטוח בריאות פרטי על ביטוח קופ"ח?
לקריאה >

כל האמור כפוף לתנאי הפוליסות, לסייגיהן, ולנהלי קבוצת מנורה מבטחים כפי שיקבעו מעת לעת. האמור לא ישמש ככלי לפרשנות הפוליסות, והתנאים המחייבים את קבוצת מנורה מבטחים הינם תנאי הפוליסות בלבד. קבוצת מנורה מבטחים לא תהיה אחראית לכל נזק ו/או הפסד ו/או הוצאה כלשהי ו/או נזק עקיף או תוצאתי אחר מכל סוג שהוא שיגרמו, למאן דהוא, כתוצאה מההסתמכות על המידע. המידע כפוף להוראות כל דין, ולהסדרים התחיקתיים הרלוונטיים. בכל מקרה של סתירה בין המידע שאקבל במסגרת השירות באתר לבין המידע המצוי במשרדי ובספרי קבוצת מנורה מבטחים, יהיה המידע המצוי בידי מנורה מבטחים המידע המחייב.