דלג לתוכן הדף
קישור לדף הבית של מנורה
לאזור האישי

טופ לעתיד

פוליסת טופ לעתיד מאפשרת למבוטח/ת לקבל פיצוי חודשי במקרים של אובדן כושר העבודה - ממחלה או מתאונה, מהות הכיסוי היא לפצות על הפגיעה בהכנסתו ולאפשר לעובד/ת להשתקם ברמה כלכלית נאותה ולחזור למעגל העבודה בהקדם. תכנית הביטוח "טופ לעתיד" כוללת רובד בסיסי ועליו מגוון הרחבות לבחירת המבוטח/ת. 

למי מתאימה הפוליסה? מהו הרובד הבסיסי ומהן ההרחבות?

התוכנית מתאימה לשכירים ועצמאיים בכל העיסוקים (עובדים מקצועיים, מנהלים ובעלי מקצועות חופשיים), המעוניינים לדאוג לעצמם לפוליסת ביטוח אובדן כושר עבודה.

הרובד הבסיסי כולל:

הגדרה קלאסית, אכ"ע מורחב (25%-74%) - אובדן כושר עבודה מוחלט וחלקי, 15% גג חתם לשכירים ולעצמאים, ברות ביטוח למקרי היעדר עבודה ממושכים (מעל 12 חודשים), פרמיה משתנה, וגיל תום ביטוח 67.


מעל רובד בסיסי זה ניתן לרכוש את ההרחבות הבאות:

  • הרחבת ההגדרה של אי כושר לעיסוק ספציפי. 
  • פרנצ'יזה. 
  • קיצור תקופת ההמתנה לחודש. 
  • ביטול קיזוז פיצוי חודשי מול גמלת ביטוח לאומי פרק תאונות עבודה. 
  • הגדלת גג חתם 20% (שכיר). 
  • הגדלת גג חתם 25% (שכיר). 
  • הארכת תקופת הצמדת הפיצוי החודשי למדד. 
  • הגדלת תגמולי ביטוח (1% או 2% כל שנה). 
  • ברות ביטוח (נספח חובה) - אפשרות להפעלת הנספח בעזיבת עבודה. 


בכפוף לכתוב בנספחים של המוצר, מצ"ב קישור לרשימת הפעילויות הנחשבות לפעילות ספורט אתגרי לעניין מוצר זה.

כיצד רוכשים את הפוליסה?

מנורה מבטחים מציעה מגוון מוצרי ביטוח דרך סוכני הביטוח העובדים עם החברה. אם הנכם מבוטחים שלנו, אנו ממליצים כי תפנו לסוכן הביטוח שלכם לקבלת פרטים נוספים ולרכישה. באפשרותכם לאתר סוכן באיתורן הסוכנים או לפנות אלינו ואנו נחזור אליכם בהקדם.

-------------
כל האמור כפוף לתנאי הפוליסות, לסיייגיהן, ולנהלי מנורה מבטחים ביטוח בע"מ (להלן:"מנורה מבטחים" ) כפי שיקבעו מעת לעת. האמור לא ישמש ככלי לפרשנות הפוליסות, והתנאים המחייבים את מנורה מבטחים הינם תנאי הפוליסות בלבד. מנורה מבטחים לא תהיה אחראית לכל נזק ו/או הפסד ו/או הוצאה כלשהי ו/או נזק עקיף או תוצאתי אחר מכל סוג שהוא שיגרמו, למאן דהוא, כתוצאה מההסתמכות על המידע. המידע כפוף להוראות כל דין, ולהסדרים התחיקתיים הרלוונטיים.