דלג לתוכן הדף
קישור לדף הבית של מנורה
לאזור האישי

ברוכים הבאים לביטוח נסיעות חו"ל

חדש! ביטוח נסיעות לחו"ל מותאם לך

מכסה אותך גם במקרה של איחור בטיסה

תמונת מטוס

סינון המוצרים על פי מאפיינים אילו: בחר את אחת האופציות לפניך ואז לחץ על H במקלדת לנווט לתוצאות הסינון

ביטוח נסיעות לחו"ל Top Travel

מתכננים נסיעת עסקים, חופשה משפחתית או טיול ארוך? אל תצאו מהארץ בלי שהגנתם על עצמכם ועל בני המשפחה עם ביטוח נסיעות לחו"ל. הביטוח שלנו מבטיח שבמקרה של אירוע רפואי תזכו לטיפול הטוב ביותר ותקבלו החזר כספי על הוצאות נלוות. מגוון הכיסויים הנוספים מאפשר לכם להתאים את ההגנה הביטוחית למצב הרפואי שלכם ולאופי הנסיעה - כך שתמנעו מעצמכם הוצאות לא צפויות במקרה של אירוע רפואי או נזק לרכוש, חס וחלילה.

כיסוי בסיסי

 • includedהוצאות רפואיות בעת אשפוז בחו"ל
  עד 2,000,000$
 • includedהוצאות רפואיות שלא בעת אשפוז בחו"ל
  עד 2,000,000$
 • includedכיסוי לתרופות
  עד 1,500$
 • includedטיפול חירום בשיניים
  עד 1,000$
 • includedטיפול במקרה תאונה
  עד 1,500$
 • includedהוצאות נוספות במקרה של אירוע רפואי

הרחבות

 • addכיסוי לאיתור וחילוץ
 • addכיסוי לנזק גוף ו/או רכוש לצד שלישי
 • addביטוח כבודה (מטען)
 • addהחזר הוצאות במקרה של ביטול או קיצור נסיעה
 • addכיסוי במקרה של החמרה במצב רפואי קיים
 • addכיסוי להיריון (עד שבוע 32)
 • addכיסוי לפעילות ספורט חורף
 • addכיסוי לספורט אתגרי שאינו מקצועני
 • addכיסוי לאובדן או גניבה של מחשב נישא/טאבלט

כל האמור כפוף לתנאי הפוליסות, לסייגיהן, ולנהלי קבוצת מנורה מבטחים כפי שיקבעו מעת לעת. האמור לא ישמש ככלי לפרשנות הפוליסות, והתנאים המחייבים את קבוצת מנורה מבטחים הינם תנאי הפוליסות בלבד. קבוצת מנורה מבטחים לא תהיה אחראית לכל נזק ו/או הפסד ו/או הוצאה כלשהי ו/או נזק עקיף או תוצאתי אחר מכל סוג שהוא שיגרמו, למאן דהוא, כתוצאה מההסתמכות על המידע. המידע כפוף להוראות כל דין, ולהסדרים התחיקתיים הרלוונטיים. בכל מקרה של סתירה בין המידע שאקבל במסגרת השירות באתר לבין המידע המצוי במשרדי ובספרי קבוצת מנורה מבטחים, יהיה המידע המצוי בידי מנורה מבטחים המידע המחייב.