דלג לתוכן הדף
קישור לדף הבית של מנורה

ביטוח נסיעות לחו"ל

חדש! ביטוח נסיעות לחו"ל מותאם לך

מכסה אותך גם באירועים הנובעים מנגיף קורונה

תמונת מטוס

מענה לימי הקורונה

אפשרות לרכישת הרחבה לביטול טיסה והארכת שהות

הרחבות ייעודיות

עבור נשים בהריון ופעילות ספורט חורף/אתגרי

דואגים לבטחונכם

כיסוי מובנה עבור חילוץ ואיתור מטיילים

מבטחים בקלות

רכישת ביטוח נסיעות לחו"ל בתהליך דיגיטלי מקצה לקצה

רוצים לדעת עוד על ביטוח נסיעות לחו"ל?

5 דברים לבדוק לפני שבוחרים פעילות אקסטרים בחו"ל
לקריאה
טיסה בהריון: כל מה שצריך לדעת לפני
לקריאה
כל מה שחשוב לדעת לפני שמטיילים בארה"ב
לקריאה
מה צריך לארוז לחו"ל כדי להיות מוכנים לכל תרחיש?
לקריאה
טיסה בהריון: כל מה שצריך לדעת לפני
לקריאה >

לתנאי הפוליסה - לחצו כאן  


כל האמור כפוף לתנאי הפוליסות, לסייגיהן, ולנהלי קבוצת מנורה מבטחים כפי שיקבעו מעת לעת. האמור לא ישמש ככלי לפרשנות הפוליסות, והתנאים המחייבים את קבוצת מנורה מבטחים הינם תנאי הפוליסות בלבד. קבוצת מנורה מבטחים לא תהיה אחראית לכל נזק ו/או הפסד ו/או הוצאה כלשהי ו/או נזק עקיף או תוצאתי אחר מכל סוג שהוא שיגרמו, למאן דהוא, כתוצאה מההסתמכות על המידע. המידע כפוף להוראות כל דין, ולהסדרים התחיקתיים הרלוונטיים. בכל מקרה של סתירה בין המידע שאקבל במסגרת השירות באתר לבין המידע המצוי במשרדי ובספרי קבוצת מנורה מבטחים, יהיה המידע המצוי בידי מנורה מבטחים המידע המחייב.