דלג לתוכן הדף
דלג לתוכן הדף
|

ביטוח נסיעות לחו"ל

החזר כספי מיידי
במקרים רפואיים או במקרה של אובדן כבודה
התייעצות עם רופא 24/7
בשיחת טלפון או ב-WhatsApp
הרחבות וכיסויים נוספים
נשים בהריון, ספורט אתגרי, איתור וחילוץ ועוד
כל השירותים והפעולות
בלחיצת כפתור באפליקציית מנורה ON
לכתבה המלאה
לכתבה המלאה
לכתבה המלאה
לכתבה המלאה
לכתבה המלאה >

מוקדי השירות שלנו ישמחו לסייע ולספק מידע:לתנאי הפוליסה - לחצו כאן 


כל האמור כפוף לתנאי הפוליסות, לסייגיהן, ולנהלי קבוצת מנורה מבטחים כפי שיקבעו מעת לעת. האמור לא ישמש ככלי לפרשנות הפוליסות, והתנאים המחייבים את קבוצת מנורה מבטחים הינם תנאי הפוליסות בלבד. קבוצת מנורה מבטחים לא תהיה אחראית לכל נזק ו/או הפסד ו/או הוצאה כלשהי ו/או נזק עקיף או תוצאתי אחר מכל סוג שהוא שיגרמו, למאן דהוא, כתוצאה מההסתמכות על המידע. המידע כפוף להוראות כל דין, ולהסדרים התחיקתיים הרלוונטיים. בכל מקרה של סתירה בין המידע שאקבל במסגרת השירות באתר לבין המידע המצוי במשרדי ובספרי קבוצת מנורה מבטחים, יהיה המידע המצוי בידי מנורה מבטחים המידע המחייב.