דלג לתוכן הדף
דלג לתוכן הדף
|

ביטוח בריאות קבוצתי

*החל מה-1.10.23 באופן זמני לא ניתן לרכוש ביטוח קבוצתי חדש. הודעה על כיסויי בריאות חדשים הניתנים לרכישה – תפורסם בהקדם.

 

תחום הבריאות בחברת מנורה מבטחים עוסק בכל ענפי הבריאות, לרבות: ביטוח בריאות, סיעוד, שיניים ומחלות קשות. באמצעות ביטוח בריאות קבוצתי יכולים ארגונים ומעסיקים לאפשר לעובדיהם ליהנות משרותי רפואה מתקדמים.

הצטרפו עכשיו לאחד הביטוחים הקבוצתיים שלנו

ארגונים רבים מבינים את הצורך לדאוג לרווחתם ובריאותם של העובדים ומחפשים מענה אופטימלי למגבלות הכיסוי, הנובעות מחוק ביטוח בריאות ממלכתי והביטוחים המשלימים של קופות החולים.

הביטוח הקבוצתי הינו מודולרי ונבנה בתיאום עם הארגון, הן ברמת הכיסויים המבוקשים והן ברמת הסבסוד לעובדים, בהתאם לתקציב הקיים. באופן הזה, הארגון נהנה ממגוון רב של יתרונות מול ביטוחי הבריאות הפרטיים, בפרמטרים רבים: תנאי והיקף כיסוי, מחיר תחרותי, גובה השתתפות עצמית, גבולות אחריות רחבים, העדר חיתום פרטני ועוד.

בין לקוחותינו:

• ההסתדרות הרפואית בישראל (הר"י) 

• מועדון "ביחד בשבילך" לחברי ההסתדרות 

• קופת חולים מאוחדת 

• בנק ירושלים 

• הבורסה לניירות ערך 

• שיכון ובינוי 

• אפלייד מטריאלס 

• וויקס (WIX) 

• ארגון סגל אקדמי בכיר/מנהלי באוניברסיטת ת"א

נשמח לעמוד לרשותכם בכל נושא הקשור לביטוחי בריאות קבוצתיים בטלפון מס' 2000*.

כל האמור כפוף לתנאי הפוליסות, לסייגיהן, ולנהלי קבוצת מנורה מבטחים כפי שיקבעו מעת לעת. האמור לא ישמש ככלי לפרשנות הפוליסות, והתנאים המחייבים את קבוצת מנורה מבטחים הינם תנאי הפוליסות בלבד. קבוצת מנורה מבטחים לא תהיה אחראית לכל נזק ו/או הפסד ו/או הוצאה כלשהי ו/או נזק עקיף או תוצאתי אחר מכל סוג שהוא שיגרמו, למאן דהוא, כתוצאה מההסתמכות על המידע. המידע כפוף להוראות כל דין, ולהסדרים התחיקתיים הרלוונטיים. בכל מקרה של סתירה בין המידע שאקבל במסגרת השירות באתר לבין המידע המצוי במשרדי ובספרי קבוצת מנורה מבטחים, יהיה המידע המצוי בידי מנורה מבטחים המידע המחייב.