דלג לתוכן הדף
דלג לתוכן הדף
|

ביטוח מקיף לרכב פרטי ומסחרי עד 3.5 טון

מעטפת הגנה רחבה יותר לרכב שלכם

 

ביטוח מקיף לרכב מעניק הגנה מפני נזקים נפוצים שעלולים להיגרם לרכב שלכם. זאת, כתוצאה ממעורבות בתמונה, גניבת הרכב, שריפה, פגעי מזג אוויר וכדומה - כפי שנפרט בהמשך. בנוסף, הביטוח המקיף מכסה נזקים שנגרמו לרכוש של אדם אחר בעקבות השימוש ברכב, לדוגמא כתוצאה מתאונה.

 

הביטוח כולל כיסוי בגין הסיכונים הבאים:

 • אש, ברק, התפוצצות, התלקחות.
 • התנגשות מקרית, התהפכות ותאונה מכל סוג שהוא.
 • גניבת הרכב.
 • כל נזק שנגרם עקב גניבה, תוך כדי גניבה ובעת ניסיון גניבה.
 • אסון טבע ("כוח עליון"): שיטפון, סערה, שלג, ברד, התפרצות הר געש.
 • מעשה זדון (אולם אם נגרם מקרה הביטוח בידי המבוטח או בידי מי מטעמו במתכוון – פטור המבטח מחבותו).
 • נזק שגרם הרכב לרכוש של צד שלישי (ביטוח צד ג'), עד לגבול אחריות בהתאם למפורט בדף הרשימה.

 

ביטוח מקיף רכב ללא כיסוי תאונות

הגנה כנגד כל הסיכונים המפורטים לעיל למעט סעיף נזק כתוצאה מתאונה:

 • ביטוח מקיף ללא כיסוי גניבה.
 • הגנה כנגד כל הסיכונים המפורטים לעיל, למעט גניבת הרכב.

 

ביטוח אחריות כלפי צד שלישי

 • כיסוי המבוטח מפני אחריותו לנזקים שנגרמו לרכוש של צד שלישי כתוצאה משימוש ברכבו. עד לגובה האחריות הנקוב בפוליסה.
 • ביטוח זה אינו מכסה נזקים שנגרמו לרכב המבוטח עצמו.

 

מה ההבדל בין ביטוח מקיף לביטוח צד ג'?

ביטוח רכב צד ג' מכ סה את הנזקים שנגרמו לרכוש של צד שלישי כתוצאה מהשימוש ברכב המבוטח, אך לא את הנזקים שנגרמו לרכב המבוטח עצמו. לעומתו, ביטוח מקיף מכסה בנוסף גם את הנזקים שייגרמו לרכב המבוטח. כך אתם זוכים בפוליסת ביטוח מקיף עם כיסוי רחב, שמספקת לכם הגנה אופטימלית ושקט נפשי.

 

אפשרויות הרחבה

בנוסף לכיסוי הבסיסי, מנורה מבטחים ביטוח בע"מ מאפשרת רכוש הרחבות נוספות לפוליסה, בהתאמה אישית לצרכים שלכם, כך שתכלול הגנות והטבות נוספות, ובהן:

 • ביטוח לרדיו / רדיו טייפ / CD / MP3.
 • ביטוח שבר שמשות: מקנה זכאות להחליף את שמשות הרכב במקרה שנשברו.
 • שירותי גרירה (כתוצאה מקלקול מכני או תאונה): מעניקים לכם מענה בכל שעות היממה וכוללים תיקונים קלים או התנעת הרכב או חילוץ וגרירת הרכב.
 • כיסוי לנזקי רעידת אדמה.
 • מתן רכב חלופי: מאפשר לכם לקבל רכב חלופי לשימושכם השוטף במקרה שהרכב שלכם נגנב ו/או ניזוק בתאונה.
 • תוספת שווי רכב (בשנתיים הראשונות בלבד ועד 10% משווי הרכב בשנה הראשונה ועד 15% משווי הרכב בשנה השניה).
 • פרעות ומהומות: מכסה נזקים שנגרמו לרכב שלכם במהלך מהומות או הפגנות שפרצו.
 • "פרקליט" – שירות טיפול משפטי בתביעות רכב רכוש כנגד צד שלישי: מקנה למבוטח, המבקש לתבוע צד שלישי שגרם נזק לרכבו, שירות טיפול משפטי באמצעות משרד עורכי דין. 
 • הוצאות הגנה משפטית בהליכים פליליים: מקנה למבוטח ייצוג על ידי עורך דין בהליכים פליליים, ככל שנפתחו נגדו בשל תאונה. 
 • כינון אוטומטי לאחר נזק ראשון שתוקן במוסכי הסדר: הרחבה המאפשרת להשיב את היקף הביטוח לקדמותו ללא תשלום, לאחר תיקון הנזק הראשון שנגרם לרכבכם בעקבות מקרה הביטוח ובלבד שתוקן במוסך הסדר. 
 • נהג מלווה: מאפשר להוסיף לפוליסה כיסוי עבור נהג מלווה של נהג חדש, כשבשלושת החודשים הראשונים הכיסוי הוא בחינם.
 • נזק טוטאלי ("טוטאל לוס") מ- 50% ומעלה.
 • נהג מזדמן: במידה והפוליסה שלכם מכסה נהגים בוגרים וברצונכם להוסיף נהג מזדמן (הכולל צעיר וחדש) מ-1 עד 7 ימים. להוספת נהג מזדמן - לחצו כאן 
 • שבר מראות צד ופנסים: הכיסוי מאפשר לכם לתקן ו/או להחליף את המראה ו/או הפנס של הרכב שניזוקו בגלל שבר כתוצאה מתאונה, בלי צורך לתבוע את הפוליסה. 
 • הרחבה לתיקון/החלפה פגושים בלבד: כיסוי המאפשר לכם לתקן את פגוש הרכב או להחליפו בפגוש חדש כתוצאה מנזק בלתי צפוי לפגוש.
 • ביטול השתתפות עצמית בעת תיקון רכב במוסך הסדר: למנורה מבטחים יותר מ-200 מוסכים שבהסדר. קיימת אפשרות אף לקחת את רכב המבוטח לתיקון במוסכים אלה מבלי לשלם את רכיב ההשתתפות העצמית.


חשוב לציין שכל ההרחבות והכיסויים שפורטו כאן הם בכפוף לתנאי הפוליסה. במקרה של הסתירה בין הכתוב למעלה לתנאי הפוליסה שרכשתם, התנאים הם שקובעים.  

 

חישובי הפרמיה

הפרמיה לפוליסת ביטוח מקיף לרכב מבוססת על סוג הרכב המבוטח ונסיון התביעות המצטבר שלו בחברה, וכן מנתונים הקשורים לנהגים ברכב, גילם, נסיון התביעות שלהם, הגבלת כמות הנוהגים ברכב או אי נהיגה בשבתות וחגים.

 

ביטוח מקיף לרכב: כיצד רוכשים?

ניתן לרכוש את ביטוח הרכב של מנורה מבטחים בתהליך דיגיטלי פשוט ומהיר – כל מה שצריך זה ללחוץ על "לקבלת הצעה". בנוסף, באפשרותכם לפנות למוקד המכירות שלנו בטלפון 9699*.

כמו כן, מנורה מבטחים מציעה מגוון מוצרי ביטוח דרך סוכני הביטוח העובדים עם החברה. אם הנכם מבוטחים שלנו, אנו ממליצים כי תפנו לסוכן הביטוח שלכם לקבלת פרטים נוספים ולרכישה, או לאתר סוכן באיתורן הסוכנים.

השירותים כרוכים בהשתתפות עצמית, פירוט הכיסויים והתנאים המחייבים מפורטים בתנאי הפוליסה וחריגה, לרבות בדף הרשימה.

-------------
המידע הנ"ל הינו לידיעה בלבד, אינו מהווה הצעה, אין בו כדי להוות תחליף לייעוץ אישי על ידי בעל רישיון הניתן בכפוף לחוק ואינו מהווה תחליף לקריאת הוראות הפוליסה במקור. כל האמור לעיל כפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה, ולא ישמש ככלי לפרשנות הפוליסה. התנאים המחייבים את החברה הינם תנאי הפוליסה בלבד.החברה לא תהיה אחראית לנזק מכל סוג שהוא שיגרם עקב הסתמכות על המידע הנ"ל. ט.ל.ח.

בחזרה לעמוד ביטוח רכב