דלג לתוכן הדף
דלג לתוכן הדף
|
מחשבון תשואות כאן אפשר לבדוק את התשואות של מסלולי ההשקעה של מנורה מבטחים ביטוח בע"מ
נתונים כלליים
תקופה
לא חובה
בחירת מסלולים על פי אחוזים

המסלולים צריכים להסתכם ב-100 אחוז - 0 מסלולים, 0% מתוך 100%

המסלולים צריכים להסתכם ב-100%

0 מסלולים
0% מתוך 100%

הערות משפטיות

המידע במחשבון הינו מידע עובדתי גולמי המפרט תשואות לאפיקי ההשקעה השונים. המחשבון אינו מהווה ייעוץ השקעות ו/או הצעה להשקיע במוצר זה או אחר. הסקת מסקנות מהנתונים במחשבון מחייב, הבנה וידע מקצועיים. שימוש במחשבון אינו מהווה תחליף לייעוץ השקעות מתאים המתבסס על צרכי הלקוח או המשתמש.
הקצבה החודשית בניכוי דמי ניהול, תעודכן מדי חודש לפי מדד המחירים לצרכן או לפי תשואת מסלול ההשקעה בניכוי הריבית התחשיבית עליה מבוסס חישוב הקצבה החודשית והכל לפי תנאי הפוליסה.
המחשבון הינו כלי עזר טכני והשימוש בו הינו על אחריות המשתמש בלבד. מנורה מבטחים לא תהיה אחראית לנזק מכל סוג שהוא עקב שימוש במחשבון.

ט.ל.ח. 

· מדיניות מסלולי השקעה 

· עלון תשואות  

· תעודת כשרות מסלולי השקעה מנורה מבטחים ביטוח    

· מסלולי השקעה - תשואות ודמי ניהול (כולל קרן ט' וקרן י')