דלג לתוכן הדף
קישור לדף הבית של מנורה
לאזור האישי

סטטוס מנהלים ועצמאים

תכנית חדשנית המצטיינת בגמישותה ומאפשרת לכם לשלב בין חיסכון לגיל פרישה,ביטוח חיים ואובדן כושר עבודה. תוכלו לעשות זאת בהתאם להעדפותיכם האישיות, ולשינויים במצבכם המשפחתי והתעסוקתי, וזאת לאורך כל תקופת הביטוח.

למי מתאימה הפוליסה?

 • התכנית המיועדת למנהלים, לבכירים ולשכירים.
 • גיל כניסה מקסימלי 85.

יתרונות הפוליסה:

 • התכנית מוכרת כקופת גמל על פי תקנות מס הכנסה.
 • גמישות מירבית בין מרכיבי החיסכון והביטוח.
 • מבחר אפיקי השקעה של כספי החיסכון המאפשרים לכם לשלוט בכספכם.
 • גמישות באפיקי השקעה המאפשרים למעביד או למבוטח מסלולי השקעה לפיצויים, מסלולי השקעה אחרים לתגמולים ושליטה בכספי המבוטח.
 • ניצול הטבות המס במשך כל תקופת הביטוח באמצעות תמהילים שונים של קבלת הכספים בגיל פרישה - סכום חד-פעמי, קצבה חודשית, או שילובים שונים של השניים.
 • אפשרות להפקדות חד-פעמיות במהלך תקופת הביטוח לצורך חסכון.
 • אפשרות לשילוב כיסוי - ביטוח אובדן כושר עבודה עד לסכום של 75 אחוזים משכרכם החודשי.
 • התוכנית גמישה ומתאימה עצמה לשינויים תעסוקתיים, מלווה אתכם גם במעבר בין מעבידים, ומאפשרת לכם להעביר לבעלותכם את צבירת הפיצויים והתגמולים.
 • אפשרות להתאים את הכיסוי הביטוחי ומרכיב החיסכון לשינויים בהכנסה.
 • אין קנסות משיכה.
 • אין גורם פוליסה.

כיצד רוכשים את הכיסוי?

מנורה מבטחים מציעה מגוון מוצרי ביטוח דרך סוכני הביטוח העובדים עם החברה. אם הנכם מבוטחים שלנו, אנו ממליצים כי תפנו לסוכן הביטוח שלכם לקבלת פרטים נוספים ולרכישה. באפשרותכם לאתר סוכן באיתורן הסוכנים או לפנות אלינו ואנו ניצור אתכם קשר בהקדם.


---------------
כל האמור כפוף לתנאי הפוליסות, לסייגיהן, ולנהלי מנורה מבטחים ביטוח בע"מ (להלן:"מנורה מבטחים" ) כפי שיקבעו מעת לעת. האמור לא ישמש ככלי לפרשנות הפוליסות, והתנאים המחייבים את מנורה מבטחים הינם תנאי הפוליסות בלבד. מנורה מבטחים לא תהיה אחראית לכל נזק ו/או הפסד ו/או הוצאה כלשהי ו/או נזק עקיף או תוצאתי אחר מכל סוג שהוא שיגרמו, למאן דהוא, כתוצאה מההסתמכות על המידע.המידע כפוף להוראות כל דין, ולהסדרים התחיקתיים הרלוונטיים. המידע המפורט אינו מהווה חוות דעת ו/או ייעוץ באשר לכדאיות ההשקעה, ואינו מהווה תחליף לייעוץ אישי אשר ניתן בכפוף לחוק, ובהתחשב בנתונים האישיים של כל אדם. באשר לנושאי מיסוי המפורטים במידע, יובהר כי המידע האמור הינו בכפוף להסדר המיסוי התחיקתי המלא.