דלג לתוכן הדף
דלג לתוכן הדף
|

פוליסת ביטוח חיים עם חיסכון - מסלולי השקעה

השילוב המושלם בין חיסכון להשקעה

מנורה מבטחים ביטוח מעמידה לרשותכם מגוון רחב של מסלולי השקעה, בהתאם לצרכים, טווח ההשקעה והמאפיינים האישיים של כל חוסכת וחוסך.

מסלולים אלו, שמנוהלים על-ידי מומחי ההשקעות של מנורה מבטחים, מציעים תמהילי השקעה מגוונים, המותאמים לפרופילים רבים של חוסכים ולהעדפות סיכון שונות: החל ממסלולים סולידיים ומאוזנים, שמאופיינים בחשיפה מוגברת לנכסים ולעסקאות שאינם מושפעים מתנודתיות שוק ההון (נכסים לא סחירים), דרך מסלולים עם חשיפה גבוהה או מוחלטת למניות בארץ ובחו"ל, וכלה במסלולים פאסיביים אשר עוקבים אחר מדדי מניות חכמים שנבנו לצורך השגת תשואה עודפת (נכסים סחירים). חלק ממסלולי ההשקעה עומדים תחת פיקוח הלכתי.


חוסכים בפוליסת ביטוח חיים וחיסכון נהנים מגמישות מלאה ומהיכולת לשלב בין מסלולי השקעה ולעבור בחופשיות בין מסלולים, ללא הגבלה וללא עלות, בהתאם לתקופה ולצרכים – מבלי שהדבר ייחשב כאירוע של מכירה וקנייה המחויב במס רווחי הון.


 • למחשבון תשואות מסלולי ההשקעה ובחינת תמהיל אישי – לחצו כאן
 • לשינוי מסלול השקעה באזור האישי - לחצו כאן

מנורה מבטחים ביטוח כללי (18013)

 • מדיניות השקעה: נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים מסוגים שונים בכפוף להוראות הדין, ובכפוף לשיקול דעתה של ועדת ההשקעות.
 • הרכב נכסים:
  - מניות: חו"ל וישראל
  - אג"ח: ממשלתי, קונצרני סחיר ולא סחיר
  - הלוואות, פקדונות מזומנים וחשיפה למטבעות
  - חשיפה לנכסים לא סחירים
 • תוכנית חיסכון: ניתן להשקעה בפוליסות חיסכון פרט בלבד
 • חשיפה למניות: בינוני
undefined

מנורה מבטחים ביטוח אג"ח (42)

 • מדיניות השקעה: נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים הבאים בארץ ובחו"ל: אג"ח סחירות ושאינן סחירות, ני"ע מסחריים, הלוואות שאינן סחירות, אג"ח להמרה ופקדונות, בשיעור חשיפה שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול. חשיפה לנכסים כאמור תושג באמצעות השקעה במישרין, בנגזרים, בתעודות סל, בקרנות נאמנות או בקרנות השקעה. יתרת הנכסים תושקע בכפוף להוראות הדין, ובכפוף לשיקול דעתה של ועדת ההשקעות
 • הרכב נכסים:
  - אג"ח: ממשלתי, קונצרני צמוד מדד/שקלי/צמוד ונסחר מט"ח/לא סחיר
  - הלוואות, פקדונות מזומנים וחשיפה למטבעות
  - חשיפה לנכסים לא סחירים
 • תוכנית חיסכון: ניתן להשקעה בפוליסות חיסכון פרט/ביטוח מנהלים/עצמאים/גיל שלישי
 • חשיפה למניות: נמוך
undefined

מנורה מבטחים ביטוח אג"ח ממשלת ישראל (180)

 • מדיניות השקעה: נכסי המסלול יהיו חשופים לאג"ח של ממשלת ישראל בשיעור חשיפה שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול. חשיפה לנכסים כאמור תושג באמצעות השקעה במישרין, בנגזרים, בתעודות סל, בקרנות נאמנות או בקרנות השקעה. יתרת הנכסים תושקע בכפוף להוראות הדין, ובכפוף לשיקול דעתה של ועדת ההשקעות.
 • הרכב נכסים:
  - אג"ח: ממשלתי שקלי/צמוד מדד/צמוד ונסחר מט"ח
  - פקדונות מזומנים וחשיפה למטבעות
 • תוכנית חיסכון: ניתן להשקעה בפוליסות חיסכון פרט/ביטוח מנהלים/עצמאים/גיל שלישי
 • חשיפה למניות: נמוך
undefined

מנורה מבטחים ביטוח מט"ח (43)

 • מדיניות השקעה: נכסי המסלול יהיו חשופים למטבע חוץ, בשיעור חשיפה שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול.
  חשיפה לנכסים כאמור תושג באמצעות השקעה במישרין, בנגזרים, בתעודות סל ובקרנות נאמנות. יתרת הנכסים תושקע בכפוף להוראות הדין, ובכפוף לשיקול דעתה של ועדת ההשקעות.
 • הרכב נכסים:
  - אג"ח: ממשלתי צמוד ונסחר מט"ח/שווקים מתעוררים, קונצרני צמוד ונסחר מט"ח
  - פקדונות מזומנים וחשיפה למטבעות
 • תוכנית חיסכון: ניתן להשקעה בפוליסות חיסכון פרט/ביטוח מנהלים/עצמאים/גיל שלישי
 • חשיפה למניות: נמוך
undefined

מנורה מבטחים ביטוח הלכה (184)

 • מדיניות השקעה: נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים מסוגים שונים בכפוף להוראות הדין ובכפוף לכללי ההלכה היהודית בלבד. ההשקעות במסלול תהיינה בסמכותה ובאחריותה הבלעדית של ועדת ההשקעות והחברה תהיה חייבת לפעול בנאמנות על פי המבוטחים במסלול זה. השאת התשואה במסלול מוגבלת בכך שההשקעות בו כפופות לכללי ההלכה היהודית.
 • הרכב נכסים:
  - מניות: חו"ל וישראל
  - אג"ח: ממשלתי וקונצרני סחיר
  - פקדונות מזומנים וחשיפה למטבעות
 • תוכנית חיסכון: ניתן להשקעה בפוליסות חיסכון פרט/ביטוח מנהלים/עצמאים/גיל שלישי
 • חשיפה למניות: בינוני

undefined

מנורה מבטחים ביטוח מניות (44)

 • מדיניות השקעה: נכסי המסלול יהיו חשופים למטבע חוץ, בשיעור חשיפה שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול. חשיפה לנכסים כאמור תושג באמצעות השקעה במישרין, בנגזרים, בתעודות סל ובקרנות נאמנות. יתרת הנכסים תושקע בכפוף להוראות הדין, ובכפוף לשיקול דעתה של ועדת ההשקעות.
 • הרכב נכסים:
  - מניות: חו"ל וישראל
  - הלוואות, מזומנים וחשיפה למטבעות
  - חשיפה לנכסים לא סחירים
 • תוכנית חיסכון: ניתן להשקעה בפוליסות חיסכון פרט/ביטוח מנהלים/עצמאים/גיל שלישי
 • חשיפה למניות: גבוה
undefined

מנורה מבטחים ביטוח מניות חו"ל (101)

 • מדיניות השקעה: נכסי המסלול יהיו חשופים למניות שנסחרות בחו"ל, בשיעור חשיפה שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול. חשיפה לנכסים כאמור תושג באמצעות השקעה במישרין, בנגזרים, בתעודות סל, בקרנות נאמנות או בקרנות השקעה. יתרת הנכסים תושקע בכפוף להוראות הדין, ובכפוף לשיקול דעתה של ועדת ההשקעות.
 • הרכב נכסים:
  - מניות: ארה"ב, אירופה, כל העולם
  - אג"ח ממשלתי
  - מזומנים וחשיפה למטבעות
  - חשיפה לנכסים לא סחירים
 • תוכנית חיסכון: ניתן להשקעה בפוליסות חיסכון פרט/ביטוח מנהלים/עצמאים/גיל שלישי
 • חשיפה למניות: גבוה

undefined

מנורה מבטחים ביטוח שקלי טווח קצר (41)

 • מדיניות השקעה: נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים הבאים, שאינם צמודים : פקדונות שקליים, מלוות ממשלתיות, הלוואות שקליות ואג"ח שקליות סחירות ושאינן סחירות, בשיעור חשיפה שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול. נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים המפורטים לעיל שמשך החיים הממוצע שלהם אינו עולה על שנה.
  חשיפה לנכסים כאמור תושג באמצעות השקעה במישרין, בנגזרים, בתעודות סל, בקרנות נאמנות או בקרנות השקעה. יתרת הנכסים תושקע בכפוף להוראות הדין, ובכפוף לשיקול דעתה של ועדת ההשקעות.
 • הרכב נכסים:
  - פיקדונות בנקאיים
  - מק"מ לטווח קצר
 • תוכנית חיסכון: ניתן להשקעה בפוליסות חיסכון פרט/ביטוח מנהלים/עצמאים/גיל שלישי
 • חשיפה למניות: נמוך

undefined

 

מנורה מבטחים ביטוח 20/80 (13029)

 • מדיניות השקעה: נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים הבאים : אג"ח סחירות ושאינן סחירות של חברות, ני"ע מסחריים, הלוואות שאינן סחירות לחברות, אג"ח להמרה, פקדונות, אג"ח של ממשלת ישראל או אג"ח של ממשלות אחרות. חשיפה לנכסי אג"ח תהיה בשיעור שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול. חשיפה למניות תהיה בשיעור שלא יעלה על 20% מנכסי המסלול.
  חשיפה לנכסים כאמור לעיל תושג הן באמצעות השקעה במישרין והן באמצעות השקעה בנגזרים, בתעודות סל, בקרנות נאמנות או בקרנות השקעה. חשיפה לנכסים שאינם נכסי אג"ח ואינם מניות תהיה בכפוף להוראות הדין, ובכפוף לשיקול דעתה של ועדת ההשקעות.
 • הרכב נכסים:
  - מניות: חו"ל וישראל
  - אג"ח קונצרני סחיר /לא סחיר, ממשלתי
  - הלוואות, מזומנים וחשיפה למטבעות
 • תוכנית חיסכון: ניתן להשקעה בפוליסות חיסכון פרט/ביטוח מנהלים/עצמאים/גיל שלישי
 • חשיפה למניות: נמוך
undefined

מנורה מבטחים ביטוח פאסיבי מדדי מניות (14315)

 • מדיניות השקעה: נכסי המסלול, בשיעור שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 100% יושקעו במדדי מניות. יתרת הנכסים, למעט שיעור מהנכסים אשר יושקע במזומנים לצורך טיפול בהפקדות, משיכות והפקדות כספים, תושקע במדדים שונים בכפוף להוראות הדין ובכפוף לשיקול דעתה של ועדת ההשקעות
 • הרכב נכסים:
  - אינדקס מניות ערך ישראל
  - אינדקס ישראל 100 משקל שווה
  - תא 125
  - אינדקס מומנטום ארה"ב
  - אינדקס צמיחה עולמי
  - אינדקס ערך עולמי
 • תוכנית חיסכון: ניתן להשקעה בפוליסות חיסכון פרט/ביטוח מנהלים/עצמאים/גיל שלישי
 • חשיפה למניות: גבוה

undefined

 

מנורה מבטחים ביטוח משולב סחיר (14313)

 • מדיניות השקעה: נכסי המסלול יהיו חשופים לתמהיל של מניות, אג"ח קונצרני ואג"ח ממשלתי, בארץ ובחו"ל, בשיעור חשיפה שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול. חשיפה לנכסים כאמור תושג באמצעות השקעה בנכסים סחירים בלבד. ההשקעה עשויה להתבצע הן במישרין (בנכסי בסיס) והן באמצעות השקעה בנגזרים (לרבות חוזים עתידיים, אופציות וכתבי אופציות ולרבות נגזרים לא סחירים אשר משמשים לצרכי גידור ונגזרים לא סחירים אשר שווים נגזר מנכס בסיס סחיר), בקרנות סל ובקרנות נאמנות.
  יתרת הנכסים תושקע במזומנים ופיקדונות שהופקדו לתקופה שאינה עולה על 3 חודשים ממועד הפקדתם.
  השקעה במסלול זה עשויה להיות חשופה לסיכוני מטבע.
 • הרכב נכסים:
  - מניות: כולל קרנות סל, אופציות וקרנות נאמנות
  - אג"ח ממשלתי בישראל ובחו"ל
  - אג"ח קונצרני כולל קרנות נאמנות וקרנות סל
  - ללא חשיפה להשקעות לא סחירות 
 • תוכנית חיסכון: ניתן להשקעה בפוליסות ביטוח מנהלים/עצמאים/גיל שלישי
 • חשיפה למניות: נמוך
undefined

מנורה מבטחים ביטוח עוקב מדדים גמיש (14314)

 • מדיניות השקעה: נכסי המסלול, בשיעור שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 100%, יעקבו אחר מדדי מניות או אג"ח קונצרני או אג"ח ממשלות, או שילוב ביניהם, כהגדרתם באשכול מסלולים מחקי מדדים, ולכל הפחות בשלושה מדדים כאמור [העונים על התנאים המנויים בסעיף 6 בפרק 4, חלק 2, שער 5, בחוזר המאוחד שכותרתו ניהול נכסי השקעה], באמצעות מכשירים עוקבי מדד. יתרת הנכסים, למעט שיעור מהנכסים שיושקע בנגזרים המשמשים לצרכי גידור, במזומנים ופיקדונות שהופקדו לתקופה שאינה עולה על 12 חודשים ממועד הפקדתם, לצורך טיפול בביטחונות בגין נגזרים, הפקדות, משיכות והעברות כספים, יעקבו אחר מדדים שונים [העונים על התנאים המנויים בסעיף 6 בפרק 4, חלק 2, שער 5, בחוזר המאוחד שכותרתו ניהול נכסי השקעה] בכפוף להוראות הדין.
  עקיבה אחר מדדים כאמור עשויה להיות חשופה לסיכוני מטבע.
 • הרכב נכסים:
  -
  אינדקס מומנטום ארה"ב
  - תא 125
  - אינדקס ישראל 100 משקל שווה
  - אינדקס צמיחה עולמי
  - אינדקס ערך עולמי
  - אינדקס מדינה צמוד מח"מ 5 שנים
  - IBOXX30
  - אינדקס מדינה שקלי מח"מ 5 שנים
  - אינדקס A-AA מנגנון מרווח
  - תל בונד מאגר
 • תוכנית חיסכון: ניתן להשקעה בפוליסות ביטוח מנהלים/עצמאים/גיל שלישי
 • חשיפה למניות: בינוני
undefined

מנורה מבטחים ביטוח מסלול לבני 50 ומטה (9536)

 • מדיניות השקעה: נכסי המבוטחים יהיו חשופים לנכסים שונים בכפוף להוראות הדין. הנכסים יושקעו על פי שיקול דעתה של ועדת ההשקעות, בהתחשב, בין היתר, בגילאי המבוטחים בכל מסלול. 
 • הרכב נכסים:
  - מניות: חו"ל וישראל
  - אג"ח: ממשלתי, קונצרני סחיר ולא סחיר
  - הלוואות, מזומנים וחשיפה למטבעות
  - חשיפה לנכסים לא סחירים
 • תוכנית חיסכון: ניתן להשקעה בפוליסות ביטוח מנהלים/עצמאים/גיל שלישי
 • חשיפה למניות: גבוה
undefined

מנורה מבטחים ביטוח מסלול לבני 50 עד 60 (9537)

 • מדיניות השקעה: נכסי המבוטחים יהיו חשופים לנכסים שונים בכפוף להוראות הדין. הנכסים יושקעו על פי שיקול דעתה של ועדת ההשקעות, בהתחשב, בין היתר, בגילאי המבוטחים בכל מסלול.
 • הרכב נכסים:
  - מניות: חו"ל וישראל
  - אג"ח: ממשלתי, קונצרני סחיר ולא סחיר
  - הלוואות, מזומנים וחשיפה למטבעות
  - חשיפה לנכסים לא סחירים
 • תוכנית חיסכון: ניתן להשקעה בפוליסות ביטוח מנהלים/עצמאים/גיל שלישי
 • חשיפה למניות: בינוני
undefined

מנורה מבטחים ביטוח מסלול לבני 60 ומעלה (9544)

 • מדיניות השקעה: נכסי המבוטחים יהיו חשופים לנכסים שונים בכפוף להוראות הדין. הנכסים יושקעו על פי שיקול דעתה של ועדת ההשקעות, בהתחשב, בין היתר, בגילאי המבוטחים בכל מסלול. 
 • הרכב נכסים:
  - מניות: חו"ל וישראל
  - אג"ח: ממשלתי, קונצרני סחיר ולא סחיר
  - הלוואות, מזומנים וחשיפה למטבעות
  - חשיפה לנכסים לא סחירים
 • תוכנית חיסכון: ניתן להשקעה בפוליסות ביטוח מנהלים/עצמאים/גיל שלישי
 • חשיפה למניות: בינוני
undefined

מנורה מבטחים ביטוח בסיסי למקבלי קצבה (9534)

 • מדיניות השקעה: נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים מסוגים שונים בכפוף להוראות הדין, ובכפוף לשיקול דעתה של ועדת ההשקעות.
 • הרכב נכסים:
  - מניות: חו"ל וישראל
  - אג"ח: ממשלתי, קונצרני סחיר ולא סחיר
  - הלוואות, מזומנים וחשיפה למטבעות
  - חשיפה לנכסים לא סחירים
 • תוכנית חיסכון: ניתן להשקעה בפוליסות מקבלי קצבה בלבד
 • חשיפה למניות: נמוך
undefined

מנורה מבטחים ביטוח אג"ח עד 25% מניות למקבלי קצבה (9535)

 • מדיניות השקעה: נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים הבאים: אג"ח סחירות ושאינן סחירות של חברות, ני"ע מסחריים, הלוואות שאינן סחירות לחברות, אג"ח להמרה, פקדונות, אג"ח של ממשלת ישראל או אג"ח של ממשלות אחרות. חשיפה לנכסי אג"ח תהיה בשיעור שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול.
  חשיפה למניות תהיה בשיעור שלא יעלה על 25% מנכסי המסלול.
  חשיפה לנכסים כאמור לעיל תושג הן באמצעות השקעה במישרין והן באמצעות השקעה בנגזרים, בתעודות סל, בקרנות נאמנות או בקרנות השקעה.
  חשיפה לנכסים שאינם נכסי אג"ח ואינם מניות תהיה על פי שיקול דעתה של ועדת ההשקעות ובכפוף לכל דין.
 • הרכב נכסים:
  - מניות: חו"ל וישראל
  - אג"ח: ממשלתי, קונצרני סחיר ולא סחיר
  - הלוואות, מזומנים וחשיפה למטבעות
  - חשיפה לנכסים לא סחירים
 • תוכנית חיסכון: ניתן להשקעה בפוליסות מקבלי קצבה בלבד
 • חשיפה למניות: בינוני
undefined

מנורה מבטחים ביטוח קיימות (14675)

 • מדיניות השקעה: נכסי המסלול למעט שיעור מהנכסים שיושקע במזומנים ופיקדונות שהופקדו לתקופה שאינה עולה על 3 חודשים ממועד הפקדתם, לצורך טיפול בביטחונות בגין נגזרים, הפקדות, משיכות והעברות כספים, יהיו חשופים לנכסים מסוגים שונים, בכפוף לכך שעיקר מטרתם לקדם את הגשמתם של יעדי העל לפיתוח בר קיימא שפסגת האסיפה הכללית של האו"ם קבעה, ובכפוף להוראות הדין.
  חשיפה לנכסים כאמור תושג באמצעות השקעה במישרין ובאמצעות השקעה בנגזרים (לרבות חוזים עתידיים, אופציות, וכתבי אופציות) ובקרנות סל, בקרנות נאמנות ובקרנות השקעה.
  השקעה במסלול זה עשויה להיות חשופה לסיכוני מטבע. נכסי המסלול החשופים לנכסים כמפורט לעיל יהיו כל נכסי המסלול למעט הנכסים המושקעים באיגרות חוב מסוג "ערד" או באפיק השקעה מובטח תשואה, בהתאם להוראות ההסדר התחיקתי.
 • הרכב נכסים:
  - מניות: חו"ל וישראל
  - אג"ח: ממשלתי, קונצרני
  - מזומנים וחשיפה למטבעות
 • תוכנית חיסכון: ניתן להשקעה בפוליסות חיסכון פרט
 • חשיפה למניות: גבוה

undefined

מנורה מבטחים ביטוח פאסיבי מדדי אג"ח (14828)

 • מדיניות השקעה: נכסי המסלול, בשיעור שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 100% יושקעו במדדי אג"ח (העונים על התנאים המנויים בסעיף 6 לחוזר גופים מוסדיים 2013-913 שעניינו כללי השקעה החלים על גופים מוסדיים). יתרת הנכסים, למעט שיעור מהנכסים אשר יושקע במזומנים לצורך טיפול בהפקדות, משיכות והעברות כספים, תושקע במדדי שונים (העונים על התנאים המנויים בסעיף 6 לחוזר גופים מוסדיים 2013-914 שעניינו כללי השקעה החלים על גופים מוסדיים) בכפוף להוראות הדין ובכפוף לשיקול דעתה של ועדת השקעות.
 • הרכב נכסים:
  - מדד תל בונד מאגר
  - אינדקס A-AA מנגנון מרווח
  - אינדקס אג"ח במרווח גבוה
  - אינדקס A תקרת מנפיק
  - אינדקס מדינה צמוד מח"מ 5 שנים
  - אינדקס מדינה שקלי מח"מ 5 שנים
  - Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade
 • תוכנית חיסכון: ניתן להשקיע בפוליסות חיסכון פרט/ביטוח מנהלים/עצמאים/גיל שלישי
 • חשיפה למניות: נמוך