דלג לתוכן הדף
דלג לתוכן הדף
|

פוליסת ביטוח חיים עם חיסכון - מסלולי השקעה

השילוב המושלם בין חיסכון להשקעה

מנורה מבטחים ביטוח מעמידה לרשותכם מגוון רחב של מסלולי השקעה, בהתאם לצרכים, טווח ההשקעה והמאפיינים האישיים של כל חוסכת וחוסך.

מסלולים אלו, שמנוהלים על-ידי מומחי ההשקעות של מנורה מבטחים, מציעים תמהילי השקעה מגוונים, המותאמים לפרופילים רבים של חוסכים ולהעדפות סיכון שונות: החל ממסלולים סולידיים ומאוזנים, שמאופיינים בחשיפה מוגברת לנכסים ולעסקאות שאינם מושפעים מתנודתיות שוק ההון (נכסים לא סחירים), דרך מסלולים עם חשיפה גבוהה או מוחלטת למניות בארץ ובחו"ל, וכלה במסלולים פאסיביים אשר עוקבים אחר מדדי מניות חכמים שנבנו לצורך השגת תשואה עודפת (נכסים סחירים). חלק ממסלולי ההשקעה עומדים תחת פיקוח הלכתי.

 

חוסכים בפוליסת ביטוח חיים וחיסכון נהנים מגמישות מלאה ומהיכולת לשלב בין מסלולי השקעה ולעבור בחופשיות בין מסלולים, ללא הגבלה וללא עלות, בהתאם לתקופה ולצרכים – מבלי שהדבר ייחשב כאירוע של מכירה וקנייה המחויב במס רווחי הון.

 

 • לפירוט השינויים במסלולי השקעה – לחצו כאן
 • למחשבון תשואות מסלולי ההשקעה ובחינת תמהיל אישי – לחצו כאן
 • לשינוי מסלול השקעה באזור האישי - לחצו כאן

מנורה ביטוח כללי (18013)

 • מדיניות השקעה: נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים מסוגים שונים בכפוף להוראות הדין, ובכפוף לשיקול דעתה של ועדת ההשקעות.

 • תוכנית חיסכון: ניתן להשקעה בפוליסות חיסכון פרט בלבד (פפ)

 • חשיפה למניות: בינוני

undefined

 

מנורה ביטוח אשראי ואג"ח (42)

 • מדיניות השקעה: נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים הבאים בארץ ובחו"ל: פיקדונות, אג"ח סחירות ושאינן סחירות לרבות אג"ח הכוללות רכיב המרה, וני"ע מסחריים, שהנפיקו תאגידים או ממשלות, הלוואות שאינן סחירות שהועמדו לתאגידים ולפרטיים, קרנות השקעה וקרנות סל אשר מירב נכסיהן מושקעים באפיקי חוב, בשיעור חשיפה שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול. 
  חשיפה לנכסים כאמור תושג באמצעות השקעה במישרין והן באמצעות השקעה בנגזרים (לרבות חוזים עתידיים, אופציות וכתבי אופציות), בקרנות סל, בקרנות נאמנות ובקרנות השקעה המתמחות בחוב. החל מיום 1 ביולי 2024 השקעה בקרנות השקעה מתמחות בחוב תהיה בתנאי שבהתאם למדיניות ההשקעה שלהן, שיעור החשיפה לחוב 
  לא יפחת מ 75%. 
  יתרת הנכסים תושקע בכפוף להוראות הדין ובתנאי ששיעור החשיפה הכולל במסלול לא יעלה על 120% מנכסי המסלול. 
  השקעה במסלול זה עשויה להיות חשופה לסיכוני מטבע.

 • תוכנית חיסכון: ניתן להשקעה בפוליסות חיסכון פרט/ביטוח מנהלים/עצמאים/גיל שלישי (קב,פפ)

 • חשיפה למניות: נמוך

undefined

 

מנורה ביטוח אג"ח ממשלתי סחיר (180)

 • מדיניות השקעה: נכסי המסלול יהיו חשופים לאג"ח ממשלתי בארץ ובחו"ל, בשיעור חשיפה שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול. חשיפה לנכסים כאמור תושג באמצעות השקעה בנכסים סחירים בלבד. ההשקעה עשויה להתבצע הן במישרין (בנכסי בסיס) והן באמצעות השקעה בנגזרים (לרבות חוזים עתידיים, אופציות וכתבי אופציות ולרבות נגזרים לא סחירים אשר משמשים לצרכי גידור ונגזרים לא סחירים אשר שוויים נגזר מנכס בסיס סחיר בקרנות סל ובקרנות נאמנות. יתרת הנכסים תושקע במזומנים ופיקדונות שהופקדו לתקופה שאינה עולה על 3 חודשים ממועד הפקדתם, השקעה במסלול זה עשויה להיות חשופה לסיכוני מטבע.

 • תוכנית חיסכון: ניתן להשקעה בפוליסות חיסכון פרט/ביטוח מנהלים/עצמאים/גיל שלישי (קב,פפ)

 • חשיפה למניות: נמוך

undefined

 

מנורה ביטוח אג"ח ממשלות (43)

 • מדיניות השקעה: נכסי המסלול יהיו חשופים לאג"ח של ממשלות בדירוג של מדינת חוץ מאושרת כהגדרתה בתקנות כללי השקעה, בשיעור חשיפה שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול. 
  חשיפה לנכסים כאמור תושג באמצעות השקעה במישרין והן באמצעות השקעה בנגזרים (לרבות חוזים עתידיים, אופציות וכתבי אופציות), בקרנות סל ובקרנות נאמנות. יתרת הנכסים תושקע בכפוף להוראות הדין ובתנאי ששיעור החשיפה הכולל במסלול לא יעלה על 120% מנכסי המסלול. השקעה במסלול זה עשויה להיות חשופה לסיכוני מטבע. 

 • תוכנית חיסכון: ניתן להשקעה בפוליסות חיסכון פרט/ביטוח מנהלים/עצמאים/גיל שלישי (קב,פפ)

 • חשיפה למניות: נמוך

undefined

 

מנורה ביטוח הלכה (184)

 • מדיניות השקעה: נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים מסוגים שונים בכפוף להוראות הדין ובכפוף לכללי ההלכה היהודית בלבד. ההשקעות במסלול תהיינה בסמכותה ובאחריותה הבלעדית של ועדת ההשקעות. השקעה במסלול זה עשויה להיות חשופה לסיכוני מטבע. 

 • תוכנית חיסכון: ניתן להשקעה בפוליסות חיסכון פרט/ביטוח מנהלים/עצמאים/גיל שלישי (קב,פפ)

 • חשיפה למניות: בינוני

 

undefined

 

מנורה ביטוח מניות (44)

 • מדיניות השקעה: נכסי המסלול יהיו חשופים למניות בארץ ובחו"ל, בשיעור חשיפה שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול. חשיפה לנכסים כאמור תושג באמצעות השקעה במישרין ובאמצעות השקעה בנגזרים (לרבות חוזים עתידיים, אופציות וכתבי אופציות), בקרנות סל, בקרנות נאמנות ובקרנות השקעה. יתרת הנכסים תושקע בכפוף להוראות הדין ובתנאי ששיעור החשיפה הכולל במסלול לא יעלה על 120% מנכסי המסלול. השקעה במסלול זה עשויה להיות חשופה לסיכוני מטבע.

 • תוכנית חיסכון: ניתן להשקעה בפוליסות חיסכון פרט/ביטוח מנהלים/עצמאים/גיל שלישי (קב,פפ)

 • חשיפה למניות: גבוה

undefined

 

מנורה ביטוח מניות סחיר (101)

 • מדיניות השקעה: נכסי המסלול יהיו חשופים למניות בארץ ובחו"ל, בשיעור חשיפה שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 120% חשיפה לנכסים כאמור תושג באמצעות השקעה בנכסים סחירים בלבד. ההשקעה עשויה להתבצע  הן במישרין (בנכסי בסיס)  והן באמצעות השקעה בנגזרים (לרבות חוזים עתידיים, אופציות וכתבי אופציות ולרבות נגזרים לא סחירים אשר משמשים לצרכי גידור ונגזרים לא סחירים אשר שווים נגזר מנכס בסיס סחיר), בקרנות סל ובקרנות נאמנות. יתרת הנכסים תושקע במזומנים ופיקדונות שהופקדו לתקופה שאינה עולה על 3 חודשים ממועד הפקדתם. השקעה במסלול זה עשויה להיות חשופה לסיכוני מטבע.

 • תוכנית חיסכון: ניתן להשקעה בפוליסות חיסכון פרט/ביטוח מנהלים/עצמאים/גיל שלישי (קב,פפ)

 • חשיפה למניות: גבוה

 

undefined

 

מנורה ביטוח כספי (שקלי) (41)

 • מדיניות השקעה: נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים הבאים אשר אינם צמודים ואינם חשופים לסיכוני מטבע (פרט למטבע השקל החדש): פיקדונות שקליים, מלוות ממשלתיות נקובות בש"ח, הלוואות שקליות ואג"ח שקליות (סחירות ושאינן סחירות), בשיעור שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול. חשיפה לנכסים כאמור תושג באמצעות השקעה במישרין, בנגזרים (לרבות חוזים עתידיים, אופציות וכתבי אופציות), בקרנות סל ובקרנות נאמנות. יתרת הנכסים תושקע בכפוף להוראות הדין ובתנאי ששיעור החשיפה הכולל במסלול לא יעלה על 120% מנכסי המסלול. 

 • תוכנית חיסכון: ניתן להשקעה בפוליסות חיסכון פרט/ביטוח מנהלים/עצמאים/גיל שלישי (קב,פפ)

 • חשיפה למניות: נמוך

undefined

 

מנורה ביטוח אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) (13029)

 • מדיניות השקעה: נכסי המסלול יהיו חשופים לאשראי ואג"ח באמצעות הנכסים הבאים בארץ ובחו"ל: פיקדונות, אג"ח סחירות ושאינן סחירות לרבות אג"ח הכוללות רכיב המרה, ני"ע מסחריים, שהנפיקו תאגידים או ממשלות, הלוואות שאינן סחירות שהועמדו לתאגידים ולפרטיים, קרנות השקעה וקרנות סל אשר מירב נכסיהן מושקעים באפיקי חוב, בשיעור חשיפה שלא יפחת מ-75%. חשיפה למניות תהיה בשיעור שלא יעלה על 25% מנכסי המסלול. שיעור החשיפה הכולל במסלול לא יעלה על 120% מנכסי המסלול. 
  חשיפה לנכסים כאמור תושג באמצעות השקעה במישרין והן באמצעות השקעה בנגזרים (לרבות חוזים עתידיים, אופציות וכתבי אופציות), בקרנות סל, בקרנות נאמנות, בקרנות השקעה ובקרנות השקעה המתמחות בחוב. החל מיום 1 ביולי 2024 השקעה בקרנות השקעה מתמחות בחוב תהיה בתנאי שבהתאם למדיניות ההשקעה שלהן, שיעור החשיפה לחוב לא יפחת מ 75%. 
  יתרת הנכסים תושקע בכפוף להוראות הדין ובתנאי ששיעור החשיפה הכולל במסלול לא יעלה על 120% מנכסי המסלול. השקעה במסלול זה עשויה להיות חשופה לסיכוני מטבע.

 • תוכנית חיסכון: ניתן להשקעה בפוליסות חיסכון פרט בלבד (פפ)

 • חשיפה למניות: נמוך

undefined

 

מנורה ביטוח עוקב מדדי מניות (14315)

 • מדיניות השקעה: נכסי המסלול,  יעקבו באמצעות מכשירים עוקבי מדד ובשיעור שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 100%, אחר מדדי מניות ולכל הפחות בשלושה מדדים כאמור שאינם דומים. 
  שיעור המעקב אחר כל אחד משלושת המדדים, ששיעורם מסך נכסי המסלול הוא הגדול ביותר, לא יפחת מ-10% ולא יעלה על 50% מנכסי המסלול. 
  יתרת נכסי המסלול יעקבו אחר מדדים שונים למעט שיעור מהנכסים שיושקע באופן הבא: 
  א.  בנגזרים המשמשים לצרכי גידור; 
  ב.  לצורך הפקדות, משיכות והעברות כספים או טיפול בביטחונות בגין נגזרים, באחד או יותר מן הבאים: 
  1) מזומנים; 
  2) מק"מ; 
  3) פיקדונות שהופקדו לתקופה שאינה עולה על 12 חודשים ממועד הפקדתם; 
  4) אג"ח של מדינת ישראל שמועד פירעונן אינו עולה על 12 חודשים; 
  5) באג"ח של מדינת חוץ מאושרת שמועד פירעונן אינו עולה על 12 חודשים, ובלבד שהאג"ח והנגזר נרכשו באותה מדינת חוץ מאושרת; 
  6) קרן כספית שהגדרתה בתקנות השקעות משותפות בנאמנות (נכסים שמותר לקנות ולהחזיק בקרן 
  ושיעוריהם המרביים), התשנ"ה-1994. 
  המעקב אחר המדדים כאמור יהיה בכפוף להוראות הדין ועשוי להיות חשוף לסיכוני מטבע.

 • תוכנית חיסכון: ניתן להשקעה בפוליסות חיסכון פרט/ביטוח מנהלים/עצמאים/גיל שלישי (קב,פפ)

 • חשיפה למניות: גבוה

undefined

 

מנורה ביטוח משולב סחיר (14313)

 • מדיניות השקעה: נכסי המסלול יהיו חשופים לתמהיל של מניות, אג"ח קונצרני ואג"ח ממשלתי, בארץ ובחו"ל, בשיעור חשיפה שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול. חשיפה לנכסים כאמור תושג באמצעות השקעה בנכסים סחירים בלבד. ההשקעה עשויה להתבצע  הן במישרין (בנכסי בסיס) והן באמצעות השקעה בנגזרים (לרבות חוזים עתידיים, אופציות וכתבי אופציות ולרבות נגזרים לא סחירים אשר משמשים לצרכי גידור ונגזרים לא סחירים אשר שווים נגזר מנכס בסיס סחיר), בקרנות סל ובקרנות נאמנות. 
  יתרת הנכסים תושקע במזומנים ופיקדונות שהופקדו לתקופה שאינה עולה על 3 חודשים ממועד הפקדתם. השקעה במסלול זה עשויה להיות חשופה לסיכוני מטבע. 

 • תוכנית חיסכון: ניתן להשקעה בפוליסות חיסכון פרט/ביטוח מנהלים/עצמאים/גיל שלישי (קב,פפ)

 • חשיפה למניות: נמוך

undefined

 

מנורה ביטוח עוקב מדדים גמיש (14314)

 • מדיניות השקעה: נכסי המסלול יעקבו באמצעות מכשירים עוקבי מדד ובשיעור שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 100%, אחר מדדי מניות או מדדי אג"ח קונצרני או מדדי אג"ח ממשלות, או שילוב ביניהם, ולכל הפחות אחר שלושה מדדים כאמור שאינם דומים. שיעור המעקב 
  אחר כל אחד משלושת המדדים, ששיעורם מסך נכסי המסלול הוא הגדול ביותר, לא יפחת מ-10% ולא יעלה על 50% מנכסי המסלול. 
  יתרת נכסי המסלול יעקבו אחר מדדים שונים, למעט שיעור מהנכסים שיושקע באופן הבא: 
  א.  בנגזרים המשמשים לצרכי גידור; 
  ב. לצורך הפקדות, משיכות והעברות כספים או טיפול בביטחונות בגין נגזרים, באחד או יותר מן הבאים: 
  1) מזומנים; 
  2) מק"מ; 
  3) פיקדונות שהופקדו לתקופה שאינה עולה על 12 חודשים ממועד הפקדתם; 
  4) באג"ח של מדינת ישראל שמועד פירעונן אינו עולה על 12 חודשים; 
  5) באג"ח של מדינת חוץ מאושרת שמועד פירעונן אינו עולה על 12 חודשים, ובלבד שהאג"ח והנגזר נרכשו באותה מדינת חוץ מאושרת; 
  6) קרן כספית שהגדרתה בתקנות השקעות משותפות בנאמנות (נכסים שמותר לקנות ולהחזיק 
  בקרן ושיעוריהם המרביים), התשנ"ה-1994. 
  המעקב אחר המדדים כאמור יהיה בכפוף להוראות הדין ועשוי להיות חשוף לסיכוני מטבע.

 • תוכנית חיסכון: ניתן להשקעה בפוליסות חיסכון פרט/ביטוח מנהלים/עצמאים/גיל שלישי (קב,פפ)

 • חשיפה למניות: בינוני

undefined

 

מנורה ביטוח לבני 50 ומטה (9536)

 • מדיניות השקעה: נכסי העמיתים יהיו חשופים לנכסים שונים בכפוף להוראות הדין. הנכסים יושקעו על פי שיקול דעתה של ועדת ההשקעות, בהתחשב, בין היתר, בגילאי העמיתים בכל מסלול. 

 • תוכנית חיסכון: ניתן להשקעה בפוליסות ביטוח מנהלים/עצמאים/גיל שלישי (קב)

 • חשיפה למניות: גבוה

undefined

 

מנורה ביטוח לבני 50-60 (9537)

 • מדיניות השקעה: נכסי העמיתים יהיו חשופים לנכסים שונים בכפוף להוראות הדין. הנכסים יושקעו על פי שיקול דעתה של ועדת ההשקעות, בהתחשב, בין היתר, בגילאי העמיתים בכל מסלול.

 • תוכנית חיסכון: ניתן להשקעה בפוליסות ביטוח מנהלים/עצמאים/גיל שלישי (קב)

 • חשיפה למניות: בינוני

undefined

 

מנורה ביטוח לבני 60 ומעלה (9544)

 • מדיניות השקעה: נכסי העמיתים יהיו חשופים לנכסים שונים בכפוף להוראות הדין. הנכסים יושקעו על פי שיקול דעתה של ועדת ההשקעות, בהתחשב, בין היתר, בגילאי העמיתים בכל מסלול. 

 • תוכנית חיסכון: ניתן להשקעה בפוליסות ביטוח מנהלים/עצמאים/גיל שלישי (קב)

 • חשיפה למניות: בינוני

undefined

 

מנורה ביטוח בסיסי למקבלי קצבה (9535/9534)

 • מדיניות השקעה: נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים מסוגים שונים בכפוף להוראות הדין. 

 • תוכנית חיסכון: ניתן להשקעה בפוליסות מקבלי קצבה בלבד (קב)

 • חשיפה למניות: נמוך

undefined

 

מנורה ביטוח קיימות (14675)

 • מדיניות השקעה: נכסי המסלול למעט שיעור מהנכסים שיושקע במזומנים ופיקדונות שהופקדו לתקופה שאינה עולה על 3 חודשים ממועד הפקדתם, לצורך טיפול בביטחונות בגין נגזרים, הפקדות, משיכות והעברות כספים, יהיו חשופים לנכסים מסוגים שונים, בכפוף לכך שעיקר מטרתם לקדם את הגשמתם של יעדי העל לפיתוח בר קיימא שפסגת האסיפה הכללית של האו"ם קבעה, ובכפוף להוראות הדין. 
  חשיפה לנכסים כאמור תושג באמצעות השקעה במישרין ובאמצעות השקעה בנגזרים (לרבות חוזים עתידיים, אופציות וכתבי אופציות), בקרנות סל, בקרנות נאמנות ובקרנות השקעה. 
  השקעה במסלול זה עשויה להיות חשופה לסיכוני מטבע.

 • תוכנית חיסכון: ניתן להשקעה בפוליסות חיסכון פרט/ביטוח מנהלים/עצמאים/גיל שלישי (קב,פפ)

 • חשיפה למניות: גבוה

 

undefined

 

מנורה ביטוח עוקב מדדי אג"ח (14828)

 • מדיניות השקעה: נכסי המסלול יעקבו באמצעות מכשירי עוקבי מדד ובשיעור שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 100%, אחר מדדי אג"ח קונצרני ואג"ח ממשלתי ולכל הפחות אחר שלושה מדדים כאמור שאינם דומים. 
  שיעור המעקב אחר כל אחד משלושת המדדים, ששיעורם מסך נכסי המסלול הוא הגדול ביותר, לא יפחת מ-10% ולא יעלה על 50% מנכסי המסלול. 
  יתרת נכסי המסלול יעקבו אחר מדדים שונים, למעט שיעור מהנכסים שיושקע באופן הבא: 
  א.  בנגזרים המשמשים לצרכי גידור; 
  ב.  לצורך הפקדות, משיכות והעברות כספים או טיפול בביטחונות בגין נגזרים, באחד או יותר מן הבאים: 
  1) במזומנים; 
  2) מק"מ; 
  3) פיקדונות שהופקדו לתקופה שאינה עולה על 12 חודשים ממועד הפקדת; 
  4) אג"ח של מדינת ישראל שמועד פירעונן אינו עולה על 12 חודשים; 
  5) באג"ח של מדינת חוץ מאושרת שמועד פירעונן אינו עולה על 12 חודשים, ובלבד שהאג"ח והנגזר 
  נרכשו באותה מדינת חוץ מאושרת; 
  6) קרן כספית שהגדרתה בתקנות השקעות משותפות בנאמנות (נכסים שמותר לקנות ולהחזיק בקרן 
  ושיעוריהם המרביים), התשנ"ה-1994. 
  המעקב אחר המדדים כאמור יהיה בכפוף להוראות הדין ועשוי להיות חשוף לסיכוני מטבע.


 • תוכנית חיסכון: ניתן להשקעה בפוליסות חיסכון פרט/ביטוח מנהלים/עצמאים/גיל שלישי (קב,פפ)

 • חשיפה למניות: נמוך

מנורה ביטוח עוקב מדד S&P500 (מ"ה 14316)

 • מדיניות השקעה: נכסי המסלול, יעקבו באמצעות מכשירים עוקבי מדד ונגזרים (לרבות חוזים עתידיים, אופציות וכתבי אופציות) 
  ובשיעור חשיפה שלא יעלה על 100% מנכסי המסלול, אחר מדד S&P 500. נכסי המסלול העוקבים אחר המדד יהיו כל נכסי המסלול למעט שיעור מהנכסים שיושקע באופן הבא: 
  א.  בנגזרים המשמשים לצרכי גידור; 
  ב.  לצורך הפקדות, משיכות והעברות כספים או טיפול בביטחונות בגין נגזרים, באחד או יותר מן הבאים: 
  1) מזומנים; 
  2) מק"מ; 
  3) פיקדונות שהופקדו לתקופה שאינה עולה על 12 חודשים ממועד הפקדתם, 
  4) אג"ח של מדינת ישראל שמועד פירעונן אינו עולה על 12 חודשים; 
  5) באג"ח של מדינת חוץ מאושרת שמועד פירעונן אינו עולה על 12 חודשים, ובלבד שהאג"ח והנגזר נרכשו באותה מדינת חוץ מאושרת; 
  6) קרן כספית שהגדרתה בתקנות השקעות משותפות בנאמנות (נכסים שמותר לקנות ולהחזיק בקרן ושיעוריהם המרביים), התשנ"ה-1994. 
  המעקב אחר המדד יהיה בכפוף להוראות הדין ועשוי להיות חשוף לסיכוני מטבע. 
 • תוכנית חיסכון: ניתן להשקעה בפוליסות חיסכון פרט/ביטוח מנהלים/עצמאים/גיל שלישי (קב,פפ)

 • חשיפה למניות: גבוה

undefined