דלג לתוכן הדף
קישור לדף הבית של מנורה
לאזור האישי

ביטוח תאונות אישיות

כשזה נוגע לתאונות, אי אפשר לומר "לי זה לא יקרה". תאונות יכולות לקרות בכל זמן ובכל מקום – בכבישים, בפעילות ספורטיבית ואפילו בבית. ביטוח תאונות אישיות מספק לכם הגנה כלכלית במקרה של תאונה עם השלכות רפואיות. הוא מסייע לכם ולכל בני המשפחה להתמודד עם ההוצאות הכספיות הבלתי צפויות ולשמור על רמת החיים, למרות האירוע הפתאומי. 

הצטרפו עכשיו לביטוח תאונות אישיות שלנו

תאונות אישיות

מוצרי ביטוח תאונות אישיות שלנו

סינון המוצרים על פי מאפיינים אילו: בחר את אחת האופציות לפניך ואז לחץ על H במקלדת לנווט לתוצאות הסינון

רשימת התוצאות על פי הסינון שבחרת

מוצרים משלימים


רשימת התוצאות על פי הסינון שבחרת

אייקון תאונות אישיות הגנה משלימה

ביטוח הגנה משלימה

הכיסוי הרחב בישראל למקרה של תאונה בארץ או בחו"ל


תוכנית עם הכיסוי הרחב ביותר בישראל למקרה של תאונה בארץ או בחו"ל, וכוללת בין היתר פיצוי כספי במקרה של מוות, החזר על הוצאות רפואיות ומשפטיות, מגוון טיפולים וכיסויים מיוחדים לילדים. חבילת הכיסויים וההרחבות מותאמת אישית לכל מבוטח ומבוטחת.

למידע נוסף
אייקון תאונות אישיות נכות תעסוקתית

ביטוח נכות תעסוקתית מתאונה


תוכנית שמעניקה פיצוי כספי חודשי במקרה של אובדן כושר עבודה חלקי או מלא כתוצאה מתאונה.

למידע נוסף
אייקון

מגן אישי

פוליסה לביטוח תאונות אישיות


includedפיצוי כספי למקרה מות המבוטח כתוצאה מתאונה.
includedפיצוי למקרה תאונה בה נגרמה למבוטח נכות רפואית מלאה או חלקית, לצמיתות.
includedפיצוי כספי למקרה אובדן כושר עבודה זמני אשר נגרם למבוטח כתוצאה מתאונה.
למידע נוסף

כל האמור כפוף לתנאי הפוליסות, לסייגיהן, ולנהלי קבוצת מנורה מבטחים כפי שיקבעו מעת לעת. האמור לא ישמש ככלי לפרשנות הפוליסות, והתנאים המחייבים את קבוצת מנורה מבטחים הינם תנאי הפוליסות בלבד. קבוצת מנורה מבטחים לא תהיה אחראית לכל נזק ו/או הפסד ו/או הוצאה כלשהי ו/או נזק עקיף או תוצאתי אחר מכל סוג שהוא שיגרמו, למאן דהוא, כתוצאה מההסתמכות על המידע. המידע כפוף להוראות כל דין, ולהסדרים התחיקתיים הרלוונטיים. בכל מקרה של סתירה בין המידע שאקבל במסגרת השירות באתר לבין המידע המצוי במשרדי ובספרי קבוצת מנורה מבטחים, יהיה המידע המצוי בידי מנורה מבטחים המידע המחייב.