דלג לתוכן הדף
קישור לדף הבית של מנורה

קופת גמל לתגמולים

מהי קופת גמל? 

קופות הגמל מהוות מרכיב חשוב ומרכזי במערך הביטחון הסוציאלי בישראל, ומשמשות גם אפיק חיסכון לטווח ארוך לשכירים ולעצמאים. במסגרת המדיניות של המדינה לעודד חיסכון לגיל פרישה, ניתנות הטבות מס משמעותיות על הכספים המופקדים בקופות הגמל.

מרכיב התגמולים

בקופת הגמל לתגמולים ניתן להפקיד עד 7% משכר של העובד ועד 7.5% על ידי המעסיק, כלומר סה"כ תשלום עובד ומעסיק יהיה עד 14.5% משכרו של העובד.

מרכיב הפיצויים

קופת גמל אישית לפיצויים מאפשרת למעסיק לפתוח חשבון פיצויים, על שם העובד, בשיעור שלא יעלה על 8.33% משכרו החודשי (שווה ערך לתשלום משכורת חודשית אחת בשנה). המעסיק רשאי להפקיד פיצויים חלקיים או מלאים לקופת הגמל, ללא צורך בהפקדה של כספי התגמולים.
 

 • קופת הגמל לתגמולים ופיצויים של מנורה מבטחים פנסיה וגמל הינה קופה הונית. במסגרת הקופה, לכל עמית מנוהל חשבון נפרד בו נרשמים מידי חודש כל הכספים העומדים לזכותו (מתשלומיו ומתשלומי המעסיק), בתוספת חלקו ברווחים הנצברים בקופה מידי חודש ובניכוי דמי ניהול.
 • הפרשות המעסיק לקופת גמל אישית לפיצויים מוכרת לצורכי מס בהתאם לכללי מס הכנסה.
 • על פי סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים - דמי הגמולים שישלם המעסיק בשיעור של 2.33% מהשכר המבוטח לקופת גמל אישית לפיצויים, בצרוף רווחי השקעה, יבואו במקום תשלום פיצויים בשיעור של 28% מהשכר המבוטח, בגין התקופה עבורה הופקדו הכספים בקופת הגמל.
 • במקרה שבו הופקדו 8.33% לקופת הגמל או 6% לקרן הפנסיה בצרוף ההשלמה של הפקדה בשיעור 2.33% לקופת הגמל, יהיה המעסיק פטור מלשלם פיצויים לעובד הזכאי. אפשרות זאת גם נותנת למעסיק פתרון כולל להפרשות הפיצויים של עובדיו במקום אחד, בכפוף לתנאים הקבועים בחוק.

יתרונות קופת הגמל של מנורה מבטחים 

 • מעסיק יכול להפקיד לקופת הגמל של מנורה מבטחים פנסיה וגמל פיצויים מלאים או חלקיים ללא תגמולים. העברת כל חבות הפיצויים לקרן הפנסיה ו/או לקופת הגמל כאמור חוסכת למעסיק את הצורך לפצל את הכספים בין גופים שונים ומאפשרת ניהול הכספים ותשלום הפיצויים בעת הצורך ממקום אחד.
 • מעסיק רשאי להפקיד לקופה תשלומי השלמה לפיצויים (שנוצרו כתוצאה משינויים ריאליים בשכר) והן תשלומי פיגורים (שנוצרו מפיגור בתשלומים הסדירים).

רק במנורה מבטחים קופות הגמל שלך נהנות מכל היתרונות:

 • בטחון בניהול הכסף - יציבות ואמינות.
 • מוניטין - תשואות עודפות לאורך תקופות ארוכה.
 • מקצוענות ללא פשרות.
 • שירות איכותי וזמין.
 • התאמה מושלמת לצורכי הלקוח.


קבוצת מנורה מבטחים מנהלת כספי הפנסיה, הביטוח והפיננסים הגדולה והמובילה בישראל.