דלג לתוכן הדף
דלג לתוכן הדף
|

ביטוח חובה לרכב

החוק במדינת ישראל קובע שניתן להשתמש ברכב מנועי אך ורק באם הרכב מבוטח בביטוח חובה בפוליסה בת-תוקף בהתאם להגדרות החוק. סעיף 2 לחוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים קובע כי במקרה של רכב המעורב בתאונת דרכים, באחריותו של הנוהג ברכב לפצות את הנפגע בנזק גוף, בין אם הוא נמצא אשם או בין אם היתה זו אשמתו של אחר.

ל"מנורה מבטחים ביטוח" ביטוח חובה המעניק כיסוי ביטוחי לנזקי גוף שנגרמו לבעל הרכב, הנהג או אדם אחר כתוצאה משימוש ברכב.

 

מאגר מידע לאיתור הונאות ביטוח

בהתאם להוראת המפקח על הביטוח, החל מתאריך 01.11.2009 מחויבות חברות הביטוח בישראל לבצע אימות נתונים מקוון בעת הפקתן של תעודות החובה.

תהליך זה נועד למנוע אי התאמות בין הנתונים שמסר המבוטח לנתונים במאגר הנתונים (מאגר ISO). במקרים של סתירות בנתונים, רשאי המבוטח להגיש ערעור על נתוני המאגר בהתאם לנוהל הגשת ערעור. 

להגשת ערעור על נתוני המאגר באמצעות טופס מקוון, לחץ/י על קישור זה.

 

למי מיועדת הפוליסה?

  • לרכב פרטי
  • לרכב מסחרי
  • לכל רכב מנועי
  • הפוליסה מכסה את כל הנוהגים ברכב בכפוף למגבלות הרשומות בתעודה.

 

מהו ביטוח חובה לרכב?

ביטוח המעניק כיסוי ביטוחי לנזקי גוף שנגרמו כתוצאה משימוש ברכב. החוק במדינת ישראל קובע שניתן להשתמש ברכב מנועי אך ורק באם הרכב מבוטח בביטוח חובה בפוליסה בת-תוקף בהתאם להגדרות החוק. סעיף 2 לחוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים קובע כי במקרה של רכב המעורב בתאונת דרכים, באחריותו של הנוהג ברכב לפצות את הנפגע בנזק גוף, בין אם הוא נמצא אשם או בין אם היתה זו אשמתו של אחר.

 

פוליסת ביטוח חובה לרכב מבטחת את הגורמים הבאים: 

  • בעל הרכב והנוהג בו - מפני כל חבות שהם עשויים לחוב לפי חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים ומפני חבות אחרת שהם עשויים לחוב בשל נזק גוף שנגרם לאדם על ידי השימוש ברכב מנועי או עקב השימוש בו.
  • בעל הרכב הנוהג בו וכל אדם הנוהג בו בהתר ממנו- מפני נזק גוף שנגרם להם בתאונת דרכים כמשמעותם בחוק.

 

חברת הביטוח תפצה את הגורמים הבאים:

את בעל הפוליסה ואת הנוהג עבור כל סכום שיהיו חייבים לשלמו לפי חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים בשל נזק גוף שנגרם בתאונת דרכים. את הנוהג, על נזק גוף שנגרם לו בתאונת דרכים.

 

מאפייני ביטוח חובה לרכב:

  • הביטוח היחיד שנכנס לתוקף רק לאחר תשלום הפרמיה במלואה.
  • הביטוח נעשה בהתאם לדרישה של המחוקק ולא נתון לשיקול דעתו של המבוטח.
  • תעריף "קשיח" יחסית אשר נתון לפיקוח של המפקח על הביטוח במשרד האוצר.
  • הפוליסה אינה מוגבלת בגבול אחריות.

 

כיצד רוכשים פוליסת ביטוח חובה לרכב?

ניתן לרכוש את ביטוח הרכב של מנורה מבטחים בתהליך דיגיטלי פשוט ומהיר – כל מה שצריך זה ללחוץ על "לקבלת הצעה". בנוסף, באפשרותכם לפנות למוקד המכירות שלנו בטלפון 9699*.

כמו כן, מנורה מבטחים מציעה מגוון מוצרי ביטוח דרך סוכני הביטוח העובדים עם החברה. אם הנכם מבוטחים שלנו, אנו ממליצים כי תפנו לסוכן הביטוח שלכם לקבלת פרטים נוספים ולרכישה, או לאתר סוכן באיתורן הסוכנים.


---------------
המידע הנ"ל הינו לידיעה בלבד, אינו מהווה הצעה, אין בו כדי להוות תחליף לייעוץ אישי על ידי בעל רישיון הניתן בכפוף לחוק ואינו מהווה תחליף לקריאת הוראות הפוליסה במקור. כל האמור לעיל כפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה, ולא ישמש ככלי לפרשנות הפוליסה. התנאים המחייבים את החברה הינם תנאי הפוליסה בלבד.החברה לא תהיה אחראית לנזק מכל סוג שהוא שיגרם עקב הסתמכות על המידע הנ"ל. ט.ל.ח.

בחזרה לעמוד ביטוח רכב