דלג לתוכן הדף
דלג לתוכן הדף
|

תביעות גוף ביטוח חובה

תביעות גוף ביטוח חובה

תאונות דרכים אינן צפויות ומסתיימות לעיתים בפציעות או חלילה במוות. הן משבשות שגרה ויוצרות לעיתים מציאות חדשה, אליה נדרשים הנפגע וסביבתו להתרגל, מעצם הפגיעה והמוגבלות.

חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים, התשל"ה-1975, הביא לרפורמה יסודית בתחום הפיצוי לנפגעי תאונות דרכים בישראל ונועד להבטיח שכל נפגע בתאונת דרכים יפוצה. לשם כך הוטלה אחריות מוחלטת על כל נהג המעורב בתאונה כלפי הנפגעים בתאונה וחובת ביטוח בגין האחריות הפוטנציאלית, וכן בגין נזק שעלול להיגרם לנהג בתאונה עצמית. מכאן, שכל אדם שנפגע בתאונת דרכים, יהיה זכאי לפיצוי כספי (בהתאם למקרה), ללא קשר למידת אשמתו בתאונה.

נפרט בפניך את הפעולות שעליך לנקוט ואת המסמכים שעליך להגיש לנו, על מנת שנוכל להעניק לך שירות איכותי, יעיל ומהיר בעת הטיפול בתביעתך לפיצוי בגין נזקי גוף שנגרמו לך בתאונת הדרכים (להלן :"תאונה"), כהגדרתה בחוק.

לצפייה בקבצים דרושה תוכנת Acrobat Reader אם תוכנה זו אינה מותקנת במחשבכם ניתן להוריד אותה - לחץ כאן 

הנחיות להגשת תביעה

מה עלייך לעשות?

נהג המעורב בתאונה, יפנה אל חברת הביטוח אשר ביטחה בביטוח חובה את הרכב בו נהג.
נוסע המעורב בתאונה, יפנה אל חברת הביטוח אשר ביטחה בביטוח חובה את הרכב בו נסע.
הולך רגל המעורב בתאונה, יפנה אל חברת הביטוח אשר ביטחה בביטוח חובה את הרכב אשר פגע בו.

במידה וביטוח החובה התקף למועד התאונה הינו במנורה מבטחים, הנך מתבקש לעדכן אותנו, בדבר האירוע, ועם גמר הטיפול הרפואי ו/או התגבשות הנזק, להגיש דרישתך לפיצוי, בגין הנזקים המיוחדים והכלליים שנגרמו לך, בהתאם למפורט במסמך זה. במקרה של פגיעה קשה – אתה זכאי להגיש בקשה לתשלום תכוף/פיצוי חלקי בגין הנזקים המיוחדים שנגרמו לך על חשבון כספי הפיצוי הסופיים, וזאת, כל עוד לא הסתיים הטיפול והתגבש הנזק, בהתאם למפורט במסמך זה.

אלו מסמכים לצרף?

ניתן לשלוח מסמכי תביעה במסרון על ידי שליחת הספרה 5 לטלפון 050-8085700.
על מנת לתת מענה מהיר ויעיל, נבקשך להמציא לנו את המסמכים הבאים:

 • מכתב דרישה ראשוני, המפרט את מספר הרכב המבוטח בחברתנו, תאריך התאונה ופירוט נסיבות האירוע ו/או טופס הודעה על תאונה מלא וחתום.
  לטופס הודעה על תאונה - לחץ כאן
 • אישור משטרה (עליך לגשת לתחנת המשטרה שבתחומה אירעה התאונה (או אדם מטעמך עם יפוי כוח) עם תעודת זהות ולדווח על התאונה: תאריך, שעה, מיקום ופרטי כלי הרכב והנפגעים המעורבים בתאונה).
 • צילום תעודת חובה.
 • צילום רישיון הנהיגה ואישור משרד הרישוי על תוקף רישיון הנהיגה ממשרד התחבורה, מחלקת בקרה ועדכון, ת.ד. 270, חולון 58102 (לנהג בלבד).
 • דו"ח שמאי באשר לנזקי רכוש, כאינדיקציה לקרות התאונה.
 • התיעוד הרפואי שברשותך, הרלוונטי לתאונה.
 • אסמכתאות לעזרת צד ג', באם נטען לעזרה כזו.
 • טופס פרטי חשבון בנק מלא וחתום. לטופס פרטי חשבון בנק - לחץ כאן
 • מסמכי המוסד לביטוח לאומי הרלוונטיים, כאשר מדובר בתאונת דרכים שהוכרה כתאונת עבודה, לרבות אישור הכרה בתאונה כתאונת עבודה, אסמכתאות בדבר התגמולים ששולמו (דמי פגיעה, נכות זמנית, מענק חד פעמי, נכות צמיתה) ופרוטוקולים של וועדות רפואיות של המוסד לביטוח לאומי, באם יש.
 • אסמכתאות להפסד השכר, באם נטענו:
  שכיר - 3 תלושים מהחודשים שקדמו לתאונה וכן מהחודשים שלאחריה וכן אישור מעביד, המפרט את תקופת ההיעדרות בפועל מהעבודה, וכי השכר לא שולם כלל / שולם חלקית / שולם ע"ח מצבור ימי מחלה / חופשה ופירוט שווי יום מחלה/חופשה.
  עצמאי - דו"חות מע"מ מ-6 חודשים שקדמו לתאונה וכן דוחות ל-6 חודשים לאחר התאונה ו/או דו"חות שומה עובר לתאונה ואחריה ו/או מסמך חתום בידי רו"ח, הנותן ביטוי להפסד הכנסה שנגרם עקב התאונה (העסקת עובד נוסף / תחתיו של הנפגע / סגירת העסק וכיו"ב).
 • היה והיית מעורב בתאונת דרכים שאינה תאונת עבודה ופונית באמצעות אמבולנס לקבלת טיפול רפואי, אנא דאג לשלם את חשבון מד"א במועד ולהעביר לחברתנו את הקבלה בגין התשלום. במידה ותאונת הדרכים הינה תאונת עבודה, אנא פנה לביטוח לאומי להסדרת תשלום חשבון מד"א.את המסמכים יש לשלוח לכתובת המייל:
tviotguf@menora.co.il, או לפקס: 03-7604059, או בדואר ישראל לכתובת: ז'בוטינסקי 23, רמת-גן.

(הערה: לאחר הגשת המסמכים שצוינו לעיל, עשויה החברה לדרוש פרטים ומסמכים נוספים לפי הצורך).

 

מה יקרה בהמשך?

פתיחת תביעה
עם קבלת מסמכי התביעה ו/או קבלת הודעה על הנזק במשרדי החברה, יישלח אליך כתובע ו/או כמבוטח, מכתב המאשר את פתיחת התביעה ומכתב המפרט את רשימת המסמכים שהתקבלו בחברתנו ואילו מסמכים נדרשים לנו לצורך המשך טיפול.

בדיקת הכיסוי הביטוחי ונסיבות האירוע
עם פתיחת התביעה, חברתנו תבדוק את נסיבות האירוע והכיסוי הביטוחי (תוקף רישיון הנהיגה ותעודת ביטוח החובה). לצורך הבדיקה, ייתכן ויהיה צורך בבדיקות משלימות, כדוגמת העתקת תיק משטרה ו/או הזמנת חקירה ו/או הזמנת תיק רפואי וכד'. עם סיום הבדיקות, נודיעך עמדתנו.

לטופס ויתור סודיות מידע רפואי - לחץ כאן

לפירוט בדבר אי זכאות לפיצויים או זכאות לפיצויים מופחתים ניתן לעיין בחוברת מערכת כללים ודף הסבר תביעות גוף חובה בעמודים 12-13, סעיפים 4, 5 - לחץ כאן

תשלום התביעה
תשלום הפיצויים מבוצע באמצעות זיכוי חשבון הבנק על ידי מערכת ממוכנת. כדי למנוע עיכובים בתשלום הפיצויים, ועל מנת ליעל את הליך התשלום, על הנפגע/ת ו/או בא כוחו/ה להודיע מראש את פרטי חשבון הבנק, אליו מבקשים להעביר את כספי הפיצוי שיגיעו לנפגע/ת.
לטופס פרטי חשבון בנק - לחץ כאן

התיישנות
אנו מפנים תשומת לבך, כי האפשרות להגיש תביעה בגין נזקי גוף בעקבות תאונת דרכים מוגבלת על פי חוק ההתיישנות הרלוונטי וכי מרוץ ההתיישנות נפסק רק עם הגשת תביעה משפטית לבית משפט. לפרטים נוספים בנוגע להתיישנות תביעה ניתן לעיין בחוברת מערכת כללים ודף הסבר תביעות גוף חובה, בעמודים 15-16, סעיף 11 - לחץ כאן

 

יצירת קשר

לחברתנו מוקד טלפוני הממוקם במטה החברה ברמת גן. המוקד נועד לספק מידע בקשר לטיפול בתביעה ועדכון בנוגע לשלב בו התביעה נמצאת.
המוקד פועל בימים א'-ה' בשעות 8:00-16:00 ובימי ו', ערבי חג וחוה"מ בשעות 8:00-12:00. ניתן להתקשר למוקד תביעות חובה בטלפון: 2000*
באתר האינטרנט של החברה ניתן למצוא, בין היתר, מעקב אחר התביעה ופירוט השלב בו נמצא הטיפול בתביעתך.

לעיון בחוברת המלאה המפרטת את חובותיך וזכויותיך במסגרת התהליך ואת אמנת השירות של מנורה מבטחים - חוברת מערכת כללים ודף הסבר תביעות גוף חובה - לחץ כאן

כללים

 • למערכת הכללים ליישוב תביעות החל מה-01.09.2021 - לחצו כאן.  
 • למערכת הכללים ליישוב תביעות החל מה- 01.05.2018 - לחץ כאן.
 • למערכת הכללים ליישוב תביעות בתוקף 01.08.2014 -30.04.2018 לחץ כאן.
 • למערכת הכללים ליישוב תביעות בתוקף 31.07.2014 -01.01.2013 - לחץ כאן.
 • למערכת הכללים ליישוב תביעות בתוקף 01.03.2012-31.12.2012 - לחץ כאן.
 • למערכת הכללים ליישוב תביעות בתוקף 01.06.2011-29.02.2012 - לחץ כאן.