דלג לתוכן הדף
דלג לתוכן הדף
|

מנורה מבטחים תגמולים ופיצויים מסלול כללי 826

קוד אוצר: 512245812-00000000000826-0826-000

ביום 1.7.13 מוזגה הקופה "מנורה מבטחים תעוש מסלול כללי" מ"ה 417 אל קופה "מנורה מבטחים תגמולים ופיצויים", אשר נקרא לאחר המיזוג "מנורה מבטחים תגמולים ופיצויים מסלול כללי " מ"ה 826

קופת תגמולים לשכירים ועצמאיים המתופעלת ע"י בנק הפועלים

תמהיל האחזקות נקבע בועדת ההשקעות של הקופה, בהתאם להוראות הדין ובפיקוח של משרד האוצר.

הקופה החלה את פעילותה בחודש אוגוסט 2003

באפריל 2006 מוזגה הקופה יחד עם "מבטחים תגמולים ופיצויים 524".

ב-01.01.2016 המסלול הפך למנורה מבטחים תגמולים ופיצויים - לבני 50-60 מ"ה 9792

לצפייה בקבצים דרושה תוכנת Acrobat Reader. אם תוכנה זו אינה מותקנת במחשבכם ניתן להוריד אותה - לחץ כאן.

שנה נוכחית

לצפיה בתשואות, הרכב נכסים, שיעור דמי ניהול ועמלות - לחץ כאן.

שנה נוכחית - תשואות (התשואות המוצגות הינן לפני ניכוי דמי ניהול)

שנת 2015תשואה נומינלית ברוטו

שנה נוכחית - שיעור העמלות ודמי ניהול - שיעור דמי ניהול לחודשים ינואר - דצמבר 2015

שימו לב

(*) תקנות הפיקוח על שירותים פיננסים (קופות גמל) (דמי ניהול), תשע"ב - 2012.

שנה נוכחית - שיעור העמלות ודמי ניהול - הוצאות לניהול השקעות לחודשים ינואר - דצמבר 2015

שנים קודמות

לצפיה בתשואות, הרכב נכסים, שיעור דמי ניהול ועמלות - לחץ כאן.

שנים קודמות - תשואות (התשואות המוצגות הינן לפני ניכוי דמי ניהול)

שנה תשואה נומינלית ברוטו באחוזים (*)

שנים קודמות - שיעור העמלות ודמי ניהול