דלג לתוכן הדף
דלג לתוכן הדף
|

מנורה מבטחים תגמולים ופיצויים אג"ח עד 10% 1147

קוד אוצר: 512245812-00000000000826-1147-000

"ביום 1.4.13 מוזגה הקופה מנורה גמל עד 10% מניות אל קופה מנורה מבטחים תעוש, כמסלול חדש בשם מנורה מבטחים תעוש עד 10% מניות".
קופה לתגמולים ופיצויים אישית, מיועדת לשכירים ועצמאיים.
הקופה מנוהלת במסלול כללי ב – במסלול זה מדיניות ההשקעות של הקופה מוגבלת חשיפת הערך המנייתי למקסימום 10% מהרכב נכסי הקופה.תמהיל האחזקות של יתר האפיקים נקבע בועדת ההשקעות של הקופה.
תמהיל האחזקות נקבע בהתאם להחלטות ולתחזיות המקצועיות של צוות ועדת ההשקעות של הקופה, בהתאם להוראות הדין ובפיקוח של משרד האוצר.
הקופה החלה את פעילותה בדצמבר 2005.
הקופה נהנית משירותי תפעול של בנק לאומי.
ניתן להצטרף לקופה באמצעות כל אחד מסניפי בנק לאומי ובאמצעות מנורה מבטחים גמל.

לצפייה בקבצים דרושה תוכנת Acrobat Reader. אם תוכנה זו אינה מותקנת במחשבכם ניתן להוריד אותה - לחץ כאן.

 

הודעה בדבר כוונה למזג את מסלול ההשקעה - לחצו כאן

שנה נוכחית

לצפייה בתשואות, הרכב נכסים, שיעור דמי ניהול ועמלות - לחצו כאן 

הוצאות ישירות

לצפייה בדו"ח הוצאות ישירות - לחצו כאן 

שיעור דמי ניהול לחודשים ינואר - דצמבר 2023

שימו לב

(*) תקנות הפיקוח על שירותים פיננסים (קופות גמל) (דמי ניהול), תשע"ב - 2012.

הוצאות לניהול השקעות לחודשים ינואר - דצמבר 2023

שנים קודמות

לצפייה בתשואות, הרכב נכסים, שיעור דמי ניהול ועמלות - לחצו כאן 

שימו לב

(*) התשואות השנתיות המוצגות הן בניכוי הוצאות ניהול השקעות.