דלג לתוכן הדף
קישור לדף הבית של מנורה
לאזור האישי

מנורה מבטחים תגמולים ופיצויים אג"ח עד 10% 1147

קוד אוצר: 512245812-00000000000826-1147-000

"ביום 1.4.13 מוזגה הקופה מנורה גמל עד 10% מניות אל קופה מנורה מבטחים תעוש, כמסלול חדש בשם מנורה מבטחים תעוש עד 10% מניות".
קופה לתגמולים ופיצויים אישית, מיועדת לשכירים ועצמאיים.
הקופה מנוהלת במסלול כללי ב – במסלול זה מדיניות ההשקעות של הקופה מוגבלת חשיפת הערך המנייתי למקסימום 10% מהרכב נכסי הקופה.תמהיל האחזקות של יתר האפיקים נקבע בועדת ההשקעות של הקופה.
תמהיל האחזקות נקבע בהתאם להחלטות ולתחזיות המקצועיות של צוות ועדת ההשקעות של הקופה, בהתאם להוראות הדין ובפיקוח של משרד האוצר.
הקופה החלה את פעילותה בדצמבר 2005.
הקופה נהנית משירותי תפעול של בנק לאומי.
ניתן להצטרף לקופה באמצעות כל אחד מסניפי בנק לאומי ובאמצעות מנורה מבטחים גמל.

לצפייה בקבצים דרושה תוכנת Acrobat Reader. אם תוכנה זו אינה מותקנת במחשבכם ניתן להוריד אותה - לחץ כאן.

שנה נוכחית

לצפיה בתשואות, הרכב נכסים, שיעור דמי ניהול ועמלות לחץ כאן.

שנה נוכחית - תשואות (התשואות המוצגות הינן לפני ניכוי דמי ניהול)

שנת 2020תשואה נומינלית ברוטו

שנה נוכחית - שיעור דמי ניהול לחודשים ינואר - מרץ 2020

שימו לב

(*) תקנות הפיקוח על שירותים פיננסים (קופות גמל) (דמי ניהול), תשע"ב - 2012.

שנה נוכחית - הוצאות לניהול השקעות לחודשים ינואר - דצמבר 2019

שנים קודמות

לצפיה בתשואות, הרכב נכסים, שיעור דמי ניהול ועמלות - לחץ כאן. 

שנים קודמות - תשואות (התשואות המוצגות הינן לפני ניכוי דמי ניהול)

שנהתשואה נומינלית ברוטו (*)

שימו לב

(*) התשואות השנתיות המוצגות הן בניכוי הוצאות ניהול השקעות.