דלג לתוכן הדף
דלג לתוכן הדף
|

מבטחים תגמולים ופיצויים קרן פועלים חקלאים 503

שנה נוכחית

לצפיה בתשואות, הרכב נכסים, שיעור דמי ניהול ועמלות - לכניסה.

שנה נוכחית - תשואות (התשואות המוצגות הינן לפני ניכוי דמי ניהול)

שנה 2014תשואה נומינלית ברוטו

שנה נוכחית - שיעור העמלות ודמי ניהול

שנים קודמות

סך כל נכסי הקופה באלפי ש"ח לתאריך 31.12.2013: 44,408.

הרכב נכסי הקופה נכון לחודש דצמבר:

undefined

שנים קודמות - תשואות (התשואות המוצגות הינן לפני ניכוי דמי ניהול)

שנהתשואה נומינלית ברוטו (*)

שימו לב

(*) התשואות השנתיות המוצגות הן בניכוי הוצאות ניהול השקעות.

שיעור העמלות ודמי ניהול