דלג לתוכן הדף
דלג לתוכן הדף
|

קופת התגמולים לעובדים האקדמאיים של אוניברסיטת ת"א מסלול שקלי 2080

קוד אוצר: 512245812-00000000002080-2080-000

בהמשך להסכם שנחתם בין אוניברסיטת תל-אביב וארגון הסגל האקדמאי הבכיר של אוניברסיטת תל-אביב למנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ, כי ביום 1.9.2017 תעבור השליטה בחברה לניהול קופת גמל מפעלית מידי קופת התגמולים לעובדים אקדמאיים של אוניברסיטת תל אביב ) 1965 ( בע"מ )"החברה"(, החברה המנהלת של קופת התגמולים לעובדים אקדמאיים של אוניברסיטת תל אביב (מספר אישור מס הכנסה 218) ("הקופה"), למנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ.

לצפייה בקבצים דרושה תוכנת Acrobat Reader. אם תוכנה זו אינה מותקנת במחשבכם ניתן להוריד אותה - לחץ כאן.

שנה נוכחית

שנה נוכחית - לצפיה בתשואות, הרכב נכסים, שיעור דמי ניהול ועמלות לחץ כאן.

שנה נוכחית - תשואות (התשואות המוצגות הינן לפני ניכוי דמי ניהול)

שנה 2019תשואה נומינלית ברוטו

שיעור העמלות ודמי ניהול: שיעור דמי ניהול לחודשים ינואר - דצמבר 2017

שימו לב

(*) תקנות הפיקוח על שירותים פיננסים (קופות גמל) (דמי ניהול), תשע"ב - 2012.

שנים קודמות - לצפיה בתשואות, הרכב נכסים, שיעור דמי ניהול ועמלות

שנים קודמות - לצפיה בתשואות, הרכב נכסים, שיעור דמי ניהול ועמלות - לחץ כאן.

שנים קודמות - תשואות (התשואות המוצגות הינן לפני ניכוי דמי ניהול)

שנהתשואה נומינלית ברוטו (*)

שימו לב

(*) התשואות השנתיות המוצגות הן בניכוי הוצאות ניהול השקעות.