דלג לתוכן הדף
דלג לתוכן הדף
|

מנורה השתלמות מדדי 1110

קוד אוצר: 512245812-0000000000828-1110-000

החל מיום 01.01.2010 שם הקופה שונה ממנורה מסד השתלמות מדדי למנורה השתלמות מדדי.

החל מיום 1.1.2016 שם הקופה שונה ממנורה מבטחים השתלמות מדדי למנורה מבטחים השתלמות מסלול אג"ח קונצרני.

החל מיום 01.07.2021 המסלול התמזג למסלול אג"ח עד 10% מניות (1149).

לצפייה בקבצים דרושה תוכנת Acrobat Reader. אם תוכנה זו אינה מותקנת במחשבכם ניתן להוריד אותה - לחץ כאן.

שנה נוכחית

לצפיה בתשואות, הרכב נכסים, שיעור דמי ניהול ועמלות - לחץ כאן .

שנה נוכחית - תשואות (התשואות המוצגות הינן לפני ניכוי דמי ניהול)

שנה 2021תשואה נומינלית ברוטו

שיעור דמי ניהול לחודשים ינואר - דצמבר 2021

שימו לב

(*) תקנות הפיקוח על שירותים פיננסים (קופות גמל) (דמי ניהול), תשע"ב - 2012.

הוצאות לניהול השקעות לחודשים ינואר - דצמבר 2022

שנים קודמות

לצפיה בתשואות, הרכב נכסים, שיעור דמי ניהול ועמלות - לחץ כאן. 

שנים קודמות - תשואות (התשואות המוצגות הינן לפני ניכוי דמי ניהול)

שנהתשואה נומינלית ברוטו (*)

שימו לב

(*) התשואות השנתיות המוצגות הן בניכוי הוצאות ניהול השקעות.