דלג לתוכן הדף
דלג לתוכן הדף
|

מנורה מבטחים תעו"ש עד 10% - 1147

קוד אוצר: 512790221-00000000001146-1147-000

"ביום 1.7.13 מוזגה הקופה מנורה מבטחים תעוש עד 10% מניות מ"ה 1147 אל קופה מנורה מבטחים תגמולים ופיצויים, כמסלול חדש בשם מנורה מבטחים תגמולים ופיצויים עד 10% מניות מ"ה 1147".

"ביום 1.4.13 מוזגה הקופה מנורה גמל עד 10% מניות מ"ה 1147 אל קופה מנורה מבטחים תעוש, כמסלול חדש בשם מנורה מבטחים תעוש עד 10% מניות מ"ה 1147".

לצפייה בקבצים דרושה תוכנת Acrobat Reader. אם תוכנה זו אינה מותקנת במחשבכם ניתן להוריד אותה - לחץ כאן.

שנים קודמות - סך כל נכסי הקופה

סך כל נכסי הקופה באלפי ש"ח לתאריך 12.2013: 756,597

שנים קודמות - תשואות (התשואות המוצגות הינן לפני ניכוי דמי ניהול)

שנהתשואה נומינלית ברוטו

שנים קודמות - שיעור העמלות ודמי ניהול

תקופהשיעור ממוצע העמלות מצטברשיעור עמלות ניהול חיצונישיעור דמי ניהול מצטבר

שיעור דמי ניהול מצטבר בהפקדות - 2013

בשנת 2013 - שיעור דמי ניהול מצטבר מהפקדות - 0.16%.