דלג לתוכן הדף
קישור לדף הבית של מנורה

מנורה מבטחים השתלמות מסלול אג"ח ממשלת ישראל 1408 - מפוקח הלכתית

קוד אוצר: 512245812-00000000000828-1408-000

ב-01.01.2016 שונה שם המסלול למנורה מבטחים השתלמות מסלול אג"ח ממשלת ישראל. לפחות 90% מנכסי הקרן מושקעים באגרות חוב ממשלתיות שקליות במשך פירעון ממוצע בינוני. 0% השקעה במניות!

מסלול כהלכה זה, עומד תחת פיקוח הלכתי מטעם בד"ץ וקיבל אישור על ידי ועד הפיקוח ההלכתי להשקעות ופיננסים. נבדק בקפידה וקיבל את תעודת ועד הפיקוח ההלכתי אשר בהתאם לה אין למשקיע בקרן כל חשש איסור תורה כגון איסור ריבית, חילול שבת קודש, חמץ בפסח וכדומה.

לצפייה בקבצים דרושה תוכנת Acrobat Reader. אם תוכנה זו אינה מותקנת במחשבכם ניתן להוריד אותה - לחץ כאן.

שנה נוכחית

לצפייה בתשואות, הרכב נכסים, שיעור דמי ניהול ועמלות - לחץ כאן  

שנה נוכחית - תשואות (התשואות המוצגות הינן לפני ניכוי דמי ניהול)

שנה 2021תשואה נומינלית ברוטו

הוצאות ישירות

לצפייה בדו"ח הוצאות ישירות - לחצו כאן 

שיעור דמי ניהול לחודשים ינואר - ספטמבר 2021

שימו לב

(*) תקנות הפיקוח על שירותים פיננסים (קופות גמל) (דמי ניהול), תשע"ב - 2012.

הוצאות לניהול השקעות לחודשים ינואר - דצמבר 2020

שנים קודמות

לצפיה בתשואות, הרכב נכסים, שיעור דמי ניהול ועמלות - לחץ כאן. 

שנים קודמות - תשואות (התשואות המוצגות הינן לפני ניכוי דמי ניהול)

שנהתשואה נומינלית ברוטו (*)

שימו לב

(*) התשואות השנתיות המוצגות הן בניכוי הוצאות ניהול השקעות.

קרן השתלמות >> קרנות השתלמות של מנורה מבטחים >> מנורה מבטחים השתלמות מסלול אג"ח ממשלת ישראל 1408 - מפוקח הלכתית