דלג לתוכן הדף
דלג לתוכן הדף
|

מנורה מבטחים תעוש 417

קוד אוצר: 512790221-00000000000417-0417-000

ביום 1.7.13 מוזגה הקופה "מנורה מבטחים תעוש מסלול כללי" מ"ה 417 אל קופה "מנורה מבטחים תגמולים ופיצויים", אשר נקרא לאחר המיזוג "מנורה מבטחים תגמולים ופיצויים מסלול כללי" מ"ה 826.

החל מיום 10.04.2013 הקופה מנורה גמל מסלול כללי (מ"ה 1146) מוזגה לתוך הקופה מנורה מבטחים תעוש -מסלול כללי (מ"ה 417).

החל מיום 01.08.2010 מוזגו הקופות כדלקמן:

  • קואטרו מנורה תגמולים א' (מ"ה 1269) מוזגה עם קופה מנורה מבטחים תעוש - מסלול כללי (מ"ה 417).
  • קואטרו מנורה תגמולים ב' (מ"ה 1297) מוזגה עם קופה מנורה מבטחים תעוש - מסלול כללי (מ"ה 417).

לצפייה בקבצים דרושה תוכנת Acrobat Reader. אם תוכנה זו אינה מותקנת במחשבכם ניתן להוריד אותה - לחץ כאן.

שנים קודמות - סך כל נכסי הקופה

סך כל נכסי הקופה באלפי ש"ח לתאריך 6.2013: 721,513

שנים קודמות - תשואות (התשואות המוצגות הינן לפני ניכוי דמי ניהול)

שנהתשואה נומינלית ברוטו (*)

שנים קודמות - שיעור העמלות ודמי ניהול