דלג לתוכן הדף
דלג לתוכן הדף
|

מנורה מבטחים השתלמות אג"ח ממשלתי צמוד 1407 - מפוקח הלכתית

קוד אוצר: 512245812-00000000000828-1407-000

ב-01.01.2016 בוצע מיזוג למסלול מנורה מבטחים השתלמות מסלול אג"ח ממשלת ישראל מ"ה 1408.

החל מיום 1.8.2010 הקופה קואטרו מנורה השתלמות אג"ח ללא מניות (מ"ה 1365) מוזגה עם קופה מנורה מבטחים השתלמות מסלול אג"ח ממשלתי צמוד (מ"ה 1407).

לפחות 90% מנכסי הקרן מושקעים באגרות חוב ממשלתיות צמודות מדד במשך פירעון ממוצע בינוני. 0% השקעה במניות!

החל מיום 1.8.2010 הקופה קואטרו מנורה השתלמות אג"ח ללא מניות (מ"ה 1365) מוזגה עם קופה מנורה מבטחים השתלמות מסלול אג"ח ממשלתי צמוד (מ"ה 1407).

"מסלול כהלכה" זה, עומד תחת פיקוח הלכתי מטעם בד"ץ וקיבל אישור על ידי ועד הפיקוח ההלכתי להשקעות ופיננסים. נבדק בקפידה וקיבל את תעודת ועד הפיקוח ההלכתי אשר בהתאם לה אין למשקיע בקרן כל חשש איסור תורה כגון איסור ריבית, חילול שבת קודש, חמץ בפסח וכדומה.

לצפייה בקבצים דרושה תוכנת Acrobat Reader. אם תוכנה זו אינה מותקנת במחשבכם ניתן להוריד אותה - לחץ כאן.

שנה נוכחית

לצפיה בתשואות, הרכב נכסים, שיעור דמי ניהול ועמלות - לכניסה.

שנה נוכחית - תשואות (התשואות המוצגות הינן לפני ניכוי דמי ניהול)

שנה 2015תשואה נומינלית ברוטו

שנה נוכחית - שיעור העמלות ודמי ניהול - שיעור דמי ניהול לחודשים ינואר - דצמבר 2015

שימו לב

(*) תקנות הפיקוח על שירותים פיננסים (קופות גמל) (דמי ניהול), תשע"ב - 2012.

שיעור העמלות ודמי ניהול - הוצאות לניהול השקעות לחודשים ינואר - דצמבר 2015

שנים קודמות

לצפיה בתשואות, הרכב נכסים, שיעור דמי ניהול ועמלות - לחץ כאן.

שנים קודמות - תשואות (התשואות המוצגות הינן לפני ניכוי דמי ניהול)

שנהתשואה נומינלית ברוטו (*)

שימו לב

(*) התשואות השנתיות המוצגות הן בניכוי הוצאות ניהול השקעות.

שיעור העמלות ודמי ניהול