דלג לתוכן הדף
קישור לדף הבית של מנורה
לאזור האישי

מנורה מבטחים תגמולים ופיצויים אג"ח ממשלת ישראל 1344

קוד אוצר: 512245812-0000000000826-1344-000

"ביום 1.4.13 מוזגה הקופה מנורה גמל אג"ח ממשלתי אל קופה מנורה מבטחים תעוש, כמסלול חדש בשם מנורה מבטחים תעוש אג"ח ממשלתי".
החל מיום 1.6.2012 שונה שם הקופה מ"מנורה גמל לפרישה 2015" ל"מנורה גמל מסלול אג"ח ממשלתי".
החל מיום 1.8.2010 הקופה קואטרו מנורה תגמולים אג"ח (מ"ה 1363) מוזגה עם קופה מנורה גמל לפרישה 2015 (מ"ה 1344).

לצפייה בקבצים דרושה תוכנת Acrobat Reader. אם תוכנה זו אינה מותקנת במחשבכם ניתן להוריד אותה - לחץ כאן.

שנה נוכחית

לצפיה בתשואות, הרכב נכסים, שיעור דמי ניהול ועמלות לחץ כאן.

שנה נוכחית - תשואות (התשואות המוצגות הינן לפני ניכוי דמי ניהול)

שנת 2020תשואה נומינלית ברוטו

שנה נוכחית - שיעור דמי ניהול לחודשים ינואר - מרץ 2020

שימו לב

(*) תקנות הפיקוח על שירותים פיננסים (קופות גמל) (דמי ניהול), תשע"ב - 2012.

שנה נוכחית - הוצאות לניהול השקעות לחודשים ינואר - דצמבר 2019

שנים קודמות

לצפיה בתשואות, הרכב נכסים, שיעור דמי ניהול ועמלות - לחץ כאן. 

שנים קודמות - תשואות (התשואות המוצגות הינן לפני ניכוי דמי ניהול)

שנהתשואה נומינלית ברוטו (*)

שימו לב

(*) התשואות השנתיות המוצגות הן בניכוי הוצאות ניהול השקעות.