דלג לתוכן הדף
דלג לתוכן הדף
|

מנורה גמל טווח קצר 1343

קוד אוצר: 512790221-00000000000417-1343-000

"ביום 1.7.13 מוזגה הקופה מנורה מבטחים תעוש טווח קצר מ"ה 1343 אל קופה מנורה מבטחים תגמולים ופיצויים, כמסלול חדש בשם מנורה מבטחים תגמולים ופיצויים טווח קצר מ"ה 1343"

"ביום 1.4.13 מוזגה הקופה מנורה גמל טווח קצר מ"ה 1343 אל קופה מנורה מבטחים תעוש, כמסלול חדש בשם מנורה מבטחים תעוש טווח קצר מ"ה 1343"

לצפייה בקבצים דרושה תוכנת Acrobat Reader. אם תוכנה זו אינה מותקנת במחשבכם ניתן להוריד אותה - לחץ כאן.

שנים קודמות - סך כל נכסי הקופה

סך כל נכסי הקופה באלפי ש"ח לתאריך 4.2013 : 112,412

שנים קודמות - תשואות (התשואות המוצגות הינן לפני ניכוי דמי ניהול)

שנהתשואה נומינלית ברוטו (*)

שנים קודמות - שיעור העמלות ודמי ניהול

תקופהשיעור ממוצע העמלות מצטבר שיעור דמי ניהול מצטבר מהפקדותשיעור דמי ניהול מצטבר מיתרת הנכסים