דלג לתוכן הדף
קישור לדף הבית של מנורה

מנורה מבטחים השתלמות שקלי לטווח קצר 1114

קוד אוצר: 512245812-0000000000828-1114-000

החל מיום 01.01.2010 שם הקופה שונה ממנורה מסד השתלמות שיקלי למנורה השתלמות שיקלי.

החל מיום 01.01.2016 שם הקופה שונה ממנורה השתלמות שיקלי למנורה מבטחים השתלמות שקלי לטווח קצר.

הקרן משקיעה באגרות חוב שקליות ממשלתיות, אשר משך חייהן לא יעלה על שנה.

0% השקעה באגרות חוב קונצרניות ובמניות!

לצפייה בקבצים דרושה תוכנת Acrobat Reader. אם תוכנה זו אינה מותקנת במחשבכם ניתן להוריד אותה - לחץ כאן.

שנה נוכחית

לצפייה בתשואות, הרכב נכסים, שיעור דמי ניהול ועמלות - לחץ כאן 

שנה נוכחית - תשואות (התשואות המוצגות הינן לפני ניכוי דמי ניהול)

שנה 2021תשואה נומינלית ברוטו

הוצאות ישירות

לצפייה בדו"ח הוצאות ישירות - לחצו כאן

שנה נוכחית - שיעור דמי ניהול לחודשים ינואר - ספטמבר 2021

שימו לב

(*) תקנות הפיקוח על שירותים פיננסים (קופות גמל) (דמי ניהול), תשע"ב - 2012.

הוצאות לניהול השקעות לחודשים ינואר - דצמבר 2020

שנים קודמות

לצפיה בתשואות, הרכב נכסים, שיעור דמי ניהול ועמלות - לחץ כאן. 

שנים קודמות - תשואות (התשואות המוצגות הינן לפני ניכוי דמי ניהול)

שנהתשואה נומינלית ברוטו (*)

שימו לב

(*) התשואות השנתיות המוצגות הן בניכוי הוצאות ניהול השקעות.

קרן השתלמות >> קרנות השתלמות של מנורה מבטחים >> מנורה מבטחים השתלמות שקלי לטווח קצר 1114