דלג לתוכן הדף
דלג לתוכן הדף
|

מנורה מבטחים השתלמות שקלי לטווח קצר 1114

קוד אוצר: 512245812-0000000000828-1114-000

החל מיום 01.01.2010 שם הקופה שונה ממנורה מסד השתלמות שיקלי למנורה השתלמות שיקלי.

החל מיום 01.01.2016 שם הקופה שונה ממנורה השתלמות שיקלי למנורה מבטחים השתלמות שקלי לטווח קצר.

הקרן משקיעה באגרות חוב שקליות ממשלתיות, אשר משך חייהן לא יעלה על שנה.

0% השקעה באגרות חוב קונצרניות ובמניות!

לצפייה בקבצים דרושה תוכנת Acrobat Reader. אם תוכנה זו אינה מותקנת במחשבכם ניתן להוריד אותה - לחץ כאן.

שנה נוכחית

לצפייה בתשואות, הרכב נכסים, שיעור דמי ניהול ועמלות - לחצו כאן 

הוצאות ישירות

לצפייה בדו"ח הוצאות ישירות - לחצו כאן

שיעור דמי ניהול לחודשים ינואר - דצמבר 2023

שימו לב

(*) תקנות הפיקוח על שירותים פיננסים (קופות גמל) (דמי ניהול), תשע"ב - 2012.

הוצאות לניהול השקעות לחודשים ינואר - דצמבר 2023

שנים קודמות

לצפייה בתשואות, הרכב נכסים, שיעור דמי ניהול ועמלות - לחצו כאן 

שימו לב

(*) התשואות השנתיות המוצגות הן בניכוי הוצאות ניהול השקעות.

קרן השתלמות >> קרנות השתלמות של מנורה מבטחים >> מנורה מבטחים השתלמות שקלי לטווח קצר 1114