דלג לתוכן הדף
קישור לדף הבית של מנורה
לאזור האישי

מנורה גמל מסלול אג"ח ממשלתי 1344

קוד אוצר: 512790221-00000000000417-1344-000

"ביום 1.7.13 מוזגה הקופה מנורה מבטחים תעוש אג"ח ממשלתי מ"ה 1344 אל קופה מנורה מבטחים תגמולים ופיצויים , כמסלול חדש בשם מנורה מבטחים תגמולים ופיצויים אג"ח ממשלתי מ"ה 1344"
"ביום 1.4.13 מוזגה הקופה מנורה גמל אג"ח ממשלתי מ"ה 1344 אל קופה מנורה מבטחים תעוש, כמסלול חדש בשם מנורה מבטחים תעוש אג"ח ממשלתי מ"ה 1344"

לצפייה בקבצים דרושה תוכנת Acrobat Reader. אם תוכנה זו אינה מותקנת במחשבכם ניתן להוריד אותה - לחץ כאן.

שנים קודמות - תשואות (התשואות המוצגות הינן לפני ניכוי דמי ניהול)

שנהתשואה נומינלית ברוטו (*)

שנים קודמות - שיעור העמלות ודמי ניהול

תקופהשיעור ממוצע העמלות מצטברשיעור עמלות ניהול חיצונישיעור דמי ניהול מצטבר מיתרת הנכסים

שיעור דמי ניהול מצטבר מהפקדות - 2013

בשנת 2013, עד מועד המיזוג, שיעור דמי ניהול מצטבר מהפקדות - 0.18%.