דלג לתוכן הדף
דלג לתוכן הדף
|

מנורה מבטחים השתלמות מסלול לטווח ארוך 1861

קוד אוצר: 512245812-00000000000828-1861-000

החל מיום 01.07.2021 המסלול התמזג למסלול כללי (828).

המסלול החל את פעילותו ביום 01.01.2016. הפקדה ראשונה במסלול זה נעשתה בספטמבר 2016.

לצפייה בקבצים דרושה תוכנת Acrobat Reader. אם תוכנה זו אינה מותקנת במחשבכם ניתן להוריד אותה - לחץ כאן.

שנה נוכחית

לצפיה בתשואות, הרכב נכסים, שיעור דמי ניהול ועמלות לחץ כאן.

שנה נוכחית - תשואות (התשואות המוצגות הינן לפני ניכוי דמי ניהול)

שנה 2021תשואה נומינלית ברוטו (*)

שיעור דמי ניהול לחודשים ינואר - דצמבר 2021

שימו לב

(*) תקנות הפיקוח על שירותים פיננסים (קופות גמל) (דמי ניהול), תשע"ב - 2012.

הוצאות לניהול השקעות לחודשים ינואר - דצמבר 2022

שנים קודמות

לצפיה בתשואות, הרכב נכסים, שיעור דמי ניהול ועמלות לחץ כאן. 

שנים קודמות - תשואות (התשואות המוצגות הינן לפני ניכוי דמי ניהול)

שנה (**)תשואה נומינלית ברוטו (*)

שימו לב

(*) התשואות השנתיות המוצגות הן בניכוי הוצאות ניהול השקעות.
(**) המסלול החל את פעילותו בינואר 2016.

קרן השתלמות >> קרנות השתלמות של מנורה מבטחים >> מנורה מבטחים השתלמות מסלול לטווח ארוך 1861