דלג לתוכן הדף
קישור לדף הבית של מנורה
לאזור האישי

מנורה גמל מנייתי 1255

קוד אוצר: 512790221-00000000001146-1255-000

*החל מיום 10.4.2013 הקופה מנורה גמל מנורה גמל מנייתי" (מ"ה 1255) מוזגה לקופת מנורה מבטחים תעוש מסלול מניות" (מ"ה 1364)

לצפייה בקבצים דרושה תוכנת Acrobat Reader. אם תוכנה זו אינה מותקנת במחשבכם ניתן להוריד אותה - לחץ כאן.

שנים קודמות - סך כל נכסי הקופה

סך כל נכסי הקופה באלפי ש"ח לתאריך 3.2013 :9,491 

שנים קודמות - תשואות (התשואות המוצגות הינן לפני ניכוי דמי ניהול)

שנהתשואה נומינלית ברוטו (*)

שנים קודמות - שיעור העמלות ודמי ניהול

תקופהשיעור ממוצע העמלות מצטבר שיעור עמלות ניהול חיצוני שיעור דמי ניהול מצטבר מיתרת הנכסים