דלג לתוכן הדף
דלג לתוכן הדף
|

מנורה גמל עד 10 אחוז מניות 1147

קוד אוצר: 512790221-00000000001146-1147-000

"ביום 1.4.13 מוזגה הקופה מנורה גמל עד 10% מניות מ"ה 1147 אל קופה מנורה מבטחים תעוש, כמסלול חדש בשם מנורה מבטחים תעוש עד 10% מניות מ"ה 1147."

לצפייה בקבצים דרושה תוכנת Acrobat Reader. אם תוכנה זו אינה מותקנת במחשבכם ניתן להוריד אותה - לחץ כאן.

שנים קודמות - סך כל נכסי הקופה

סך כל נכסי הקופה באלפי ש"ח לתאריך 3.2013 :610,586 

שנים קודמות - תשואות (התשואות המוצגות הינן לפני ניכוי דמי ניהול)

שנהתשואה נומינלית ברוטו (*)

שנים קודמות - שיעור העמלות ודמי ניהול

תקופהשיעור ממוצע העמלות מצטבר שיעור עמלות ניהול חיצוני שיעור דמי ניהול מצטבר מיתרת הנכסים

שיעור דמי ניהול מצטבר מהפקדות - 2013

בשנת 2013, עד מועד המיזוג, שיעור דמי ניהול מצטבר מהפקדות - 0.04%.