דלג לתוכן הדף
דלג לתוכן הדף
|

מנורה מבטחים השתלמות אג"ח קונצרניות 1406

קוד אוצר: 512245812-00000000000828-1406-000

לפחות 90% מנכסי הקרן מושקעים באגרות חוב קונצרניות של חברות הנסחרות במדד תל בונד 60, ו/או בתעודות סל על מדד תל בונד 60. 0% השקעה במניות!

בוצע מיזוג למסלול מנורה מבטחים השתלמות מסלול אג"ח קונצרני מ"ה 1110.

לצפייה בקבצים דרושה תוכנת Acrobat Reader. אם תוכנה זו אינה מותקנת במחשבכם ניתן להוריד אותה - לחץ כאן.

שנה נוכחית

לצפיה בתשואות, הרכב נכסים, שיעור דמי ניהול ועמלות - לחץ כאן.

שנה נוכחית - תשואות (התשואות המוצגות הינן לפני ניכוי דמי ניהול)

שנה 2015תשואה נומינלית ברוטו

שנה נוכחית - שיעור העמלות ודמי ניהול - שיעור דמי ניהול לחודשים ינואר - דצמבר 2015

שימו לב

(*) תקנות הפיקוח על שירותים פיננסים (קופות גמל) (דמי ניהול), תשע"ב - 2012.

שנה נוכחית - שיעור העמלות ודמי ניהול - הוצאות לניהול השקעות לחודשים ינואר - דצמבר 2015

שנים קודמות

לצפיה בתשואות, הרכב נכסים, שיעור דמי ניהול ועמלות - לחץ כאן.

שנים קודמות - תשואות (התשואות המוצגות הינן לפני ניכוי דמי ניהול)

שנהתשואה נומינלית ברוטו (*)

שימו לב

(*) התשואות השנתיות המוצגות הן בניכוי הוצאות ניהול השקעות.

שיעור העמלות ודמי ניהול