דלג לתוכן הדף
דלג לתוכן הדף
|

מנורה מבטחים תעוש 1364

קוד אוצר: 512790221-00000000000417-1364-000

ביום 1.7.13 מוזגה הקופה מנורה מבטחים תעוש מסלול מניות מ"ה 1364 אל קופה מנורה מבטחים תגמולים ופיצויים, כמסלול חדש בשם "מנורה מבטחים תגמולים ופיצויים מסלול מניות מ"ה 1364"
החל מיום 10.4.2013 הקופה מנורה גמל מנייתי (מ"ה 1255) מוזגה לתוך הקופה מנורה מבטחים תעוש מסלול מניות (מ"ה 1364)
החל מיום 1.8.2010 הקופה קואטרו מנורה תגמולים מניות (מ"ה 1364) מוזגה לתוך הקופה מנורה מבטחים תעוש מניות (מ"ה 1364)

לצפייה בקבצים דרושה תוכנת Acrobat Reader. אם תוכנה זו אינה מותקנת במחשבכם ניתן להוריד אותה - לחץ כאן.

שנים קודמות - סך כל נכסי הקופה

סך כל נכסי הקופה באלפי ש"ח לתאריך 3.2013 : 223,657

שנים קודמות - תשואות (התשואות המוצגות הינן לפני ניכוי דמי ניהול)

שנהתשואה נומינלית ברוטו (*)

שנים קודמות - שיעור העמלות ודמי ניהול