דלג לתוכן הדף
קישור לדף הבית של מנורה

מנורה מבטחים פנסיה (לשעבר מבטחים החדשה)

מנורה מבטחים פנסיה (לשעבר מבטחים החדשה) – תכנית הפנסיה המקיפה של מנורה מבטחים מעניקה לך אפשרות לבחירת מגוון מסלולי השקעה:
 

 • כללי - מסלול זה סגור למצטרפים חדשים.  
 • מסלול הלכה בכשרות בד"ץ העדה החרדית ובד"ץ בית יוסף.  
 • מסלול אג"ח.  
 • מסלול מניות.  
 • תשעה מסלולי יעד לפרישה, מסלולי השקעה מותאמי גיל בהם רמת התנודתיות הולכת וקטנה ככל ומתקרב מועד הפרישה.  
 • שני מסלולים לפנסיונרים. 
 • מסלול חו"ל 
 • מסלול מדדי מניות חו"ל - פאסיבי

  מסלול כללי

 • מסלול כללי

  תיק בעל מדיניות השקעה כללית.

  למידע נוסף

  מסלול הלכה

 • מסלול הלכה

  תיק בעל מדיניות השקעה כללית. המסלול קיבל כשרות מבד"ץ העדה החרדית ובד"ץ בית יוסף ומתאים למבוטחים שרוצים לשלב חיסכון בקרן פנסיה עם כללי ההלכה היהודית.

  למידע נוסף

  מסלול מניות

 • מסלול מניות

  תיק בעל מדיניות השקעה בין 60% ל-70% מנכסיה במניות סחירות בארץ ובעולם.

  למידע נוסף

  מסלול אג"ח

 • מסלול אג"ח

  תיק אשר אינו משקיע במניות, לפחות 50% מנכסי המסלול יושקעו באגרות חוב.

  למידע נוסף

  מסלולי יעד לפרישה

  מסלול יעד לפרישה 2025

 • מסלול יעד לפרישה 2025

  מסלול השקעה המתאים עצמו לטווח הפרישה של חוסכים המתכננים לפרוש בסמוך לשנת 2025.

  למידע נוסף

  מסלול יעד לפרישה 2030

 • מסלול יעד לפרישה 2030

  מסלול השקעה המתאים עצמו לטווח הפרישה של חוסכים המתכננים לפרוש בסמוך לשנת 2030.

  למידע נוסף

  מסלול יעד לפרישה 2035

 • מסלול יעד לפרישה 2035

  מסלול השקעה המתאים עצמו לטווח הפרישה של חוסכים המתכננים לפרוש בסמוך לשנת 2035.

  למידע נוסף

  מסלול יעד לפרישה 2040

 • מסלול יעד לפרישה 2040

  מסלול השקעה המתאים עצמו לטווח הפרישה של חוסכים המתכננים לפרוש בסמוך לשנת 2040.

  למידע נוסף

  מסלול יעד לפרישה 2045

 • מסלול יעד לפרישה 2045

  מסלול השקעה המתאים עצמו לטווח הפרישה של חוסכים המתכננים לפרוש בסמוך לשנת 2045.

  למידע נוסף

  מסלול יעד לפרישה 2050

 • מסלול יעד לפרישה 2050

  מסלול השקעה המתאים עצמו לטווח הפרישה של חוסכים המתכננים לפרוש בסמוך לשנת 2050.

  למידע נוסף

  מסלול יעד לפרישה 2055

 • מסלול יעד לפרישה 2055

  מסלול השקעה המתאים עצמו לטווח הפרישה של חוסכים המתכננים לפרוש בסמוך לשנת 2055.

  למידע נוסף

  מסלול יעד לפרישה 2060

 • מסלול יעד לפרישה 2060

  מסלול השקעה המתאים עצמו לטווח הפרישה של חוסכים המתכננים לפרוש בסמוך לשנת 2060.

  למידע נוסף

  מסלול יעד לפרישה 2065

 • מסלול יעד לפרישה 2065

  מסלול השקעה המתאים עצמו לטווח הפרישה של חוסכים המתכננים לפרוש בסמוך לשנת 2065. 

  למידע נוסף

  תיק פנסיונרים

 • תיק פנסיונרים

  תיק התחייבויות הקרן לפנסיונרים, חוסכים אינם יכולים להצטרף למסלול זה.

  למידע נוסף

  תיק פנסיונרים זכאים

 • תיק פנסיונרים זכאים

  תיק התחייבות הקרן לפנסיונרים זכאים (פנסיונרים של הקרן שמועד זכאותם לפנסיה חל לפני 31 לדצמבר 2003), חוסכים ופנסיונרים עתידיים אינם יכולים להצטרף למסלול זה.

  למידע נוסף

  מקבלי פנסיה חדשים

 • מקבלי פנסיה חדשים

  מסלול המיועד לפנסיונרים שהחלו לקבל קצבה החל מינואר 2018. כנגד התחייבויות הקרן לפנסיונרים, זכאית הקרן לאגרות חוב מסוג "ערד" בשיעור של 60% מהיקף התחייבויות הקרן לאותם פנסיונרים. יתרת הנכסים מושקעת בשוק החופשי.

  למידע נוסף

  מסלול חו"ל

 • מסלול חו"ל

  נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים שהונפקו בחו"ל לרבות מניות, אג"ח סחיר ולא סחיר, הלוואות ועוד, בשיעור חשיפה שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול, ובלבד ששיעור החשיפה למניות שהונפקו בחו"ל (במישרין או בעקיפין) לא יעלה על 25%.

  למידע נוסף

  מסלול מדדי מניות חו"ל - פאסיבי

 • מסלול מדדי מניות חו"ל - פאסיבי

  נכסי המסלול, בשיעור שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 100%, יושקעו במדדי מניות חו"ל.

  למידע נוסף