דלג לתוכן הדף
קישור לדף הבית של מנורה
לאזור האישי

מסלול יעד לפרישה 2050

קוד אוצר: 512245812-00000000000168-2183-000

אחד מתשעה מסלולי השקעה אשר הנכסים המנוהלים בהם יושקעו בהתבסס על ההנחה כי הם מיועדים להמרה לפנסיה לפי הוראות פרק ז' לתקנון, במהלך השנה הנקובה בשם המסלול (יעד לפרישה 2020 עד יעד לפרישה 2060). המסלולים ינוהלו בצורה כזו, כך שככל וזמן הפרישה יתקרב תקטן רמת התנודתיות במסלול ויפחת אחוז ההשקעה במניות.

לצפייה בקבצים דרושה תוכנת Acrobat Reader. אם תוכנה זו אינה מותקנת במחשבכם ניתן להוריד אותה - לחץ כאן .

רשימת נכסים רבעונית (לרשימות נוספות ראה טבלה בתחתית העמוד):

תשואות

תקופהתשואההרכב תשואה

הרכב נכסים

תרומה לתשואה הכוללת

מדיניות השקעה של החברה

רשימת נכסים