דלג לתוכן הדף
דלג לתוכן הדף
|

דמי ניהול והוצאות לניהול השקעות

לצפייה בקבצים דרושה תוכנת Acrobat Reader. אם תוכנה זו אינה מותקנת במחשבכם ניתן להוריד אותה - לחץ כאן

 

 

דמי ניהול קרן הפנסיה מנורה מבטחים פנסיה (לשעבר מבטחים החדשה)

קוד אוצר : 512245812-00000000000168-0000-000

 

דמי ניהול "מנורה מבטחים פנסיה" לחודשים ינואר - מרץ 2024

 • שיעור דמי הניהול שרשאית הקרן לגבות מסך הנכסים בהתאם לתקנות הפיקוח על שירותים פיננסים (קופות גמל) (דמי ניהול) - 0.50%.
 • שיעור דמי הניהול שרשאית הקרן לגבות מדמי הגמולים בהתאם לתקנות הפיקוח על שירותים פיננסים (קופות גמל) (דמי ניהול) - 6.00%.
 • שיעור דמי הניהול שגבתה הקרן בפועל מסך נכסי העמיתים בממוצע (*) - 0.15%
 • שיעור דמי הניהול שגבתה הקרן בפועל מדמי הגמולים בממוצע - 1.72%

(*) במונחים שנתיים.הוצאות לניהול השקעות "מנורה מבטחים פנסיה" לחודשים ינואר-מרץ 2024

 • שיעור הוצאות לניהול השקעות - 0.18%
 • מזה: שיעור ההוצאות לניהול חיצוני - 0.18%
דמי ניהול קרן הפנסיה מנורה מבטחים משלימה (לשעבר מבטחים החדשה פלוס)

קוד אוצר : 512245812-00000000000665-0000-000

 

דמי ניהול "מנורה מבטחים משלימה" לחודשים ינואר - מרץ 2024

 • שיעור דמי הניהול שרשאית הקרן לגבות מסך הנכסים על פי תקנות מס הכנסה עבור הפקדות שהתקבלו עד 31.12.2005 - 0.50%.
 • שיעור דמי הניהול שרשאית הקרן לגבות מסך הנכסים על פי תקנות מס הכנסה עבור הפקדות שהתקבלו החל מ 01.01.2006 - 1.05%. 
 • שיעור דמי הניהול שרשאית הקרן לגבות מדמי הגמולים בהתאם לתקנות הפיקוח על שירותים פיננסים (קופות גמל) (דמי ניהול) - 4.00%. 
 • שיעור דמי הניהול שגבתה הקרן בפועל מסך נכסי העמיתים בממוצע (*) - 0.30%
 • שיעור דמי הניהול שגבתה הקרן בפועל מדמי הגמולים בממוצע - 1.16%

(*) במונחים שנתיים.

 

הוצאות לניהול השקעות "מנורה מבטחים משלימה" לחודשים ינואר-מרץ 2024

 • שיעור הוצאות לניהול השקעות - 0.22%
 • מזה: שיעור ההוצאות לניהול חיצוני - 0.23%למידע על קודי אוצר >>