דלג לתוכן הדף
קישור לדף הבית של מנורה
לאזור האישי

דמי ניהול והוצאות לניהול השקעות

לצפייה בקבצים דרושה תוכנת Acrobat Reader. אם תוכנה זו אינה מותקנת במחשבכם ניתן להוריד אותה - לחץ כאן

דמי ניהול קרן הפנסיה מנורה מבטחים פנסיה (לשעבר מבטחים החדשה)

קוד אוצר : 512245812-00000000000168-0000-000

דמי ניהול "מנורה מבטחים פנסיה " לחודשים ינואר - יוני 2020

 • שיעור דמי הניהול שרשאית הקרן לגבות מסך הנכסים בהתאם לתקנות הפיקוח על שירותים פיננסים (קופות גמל) (דמי ניהול) - 0.50%.
 • שיעור דמי הניהול שרשאית הקרן לגבות מדמי הגמולים בהתאם לתקנות הפיקוח על שירותים פיננסים (קופות גמל) (דמי ניהול) - 6.00%.
 • שיעור דמי הניהול שגבתה הקרן בפועל מסך נכסי העמיתים בממוצע (*) - 0.19%.
 • שיעור דמי הניהול שגבתה הקרן בפועל מדמי הגמולים בממוצע - 2.02%.

(*) במונחים שנתיים.

הוצאות לניהול השקעות "מנורה מבטחים פנסיה" לחודשים ינואר-דצמבר 2019

 • שיעור הוצאות לניהול השקעות - 0.15%.
 • מזה: שיעור ההוצאות לניהול חיצוני - 0.13%.

דמי ניהול קרן הפנסיה מנורה מבטחים משלימה (לשעבר מבטחים החדשה פלוס)

קוד אוצר : 512245812-00000000000665-0000-000

דמי ניהול "מנורה מבטחים משלימה" לחודשים ינואר - יוני 2020

 • שיעור דמי הניהול שרשאית הקרן לגבות מסך הנכסים על פי תקנות מס הכנסה עבור הפקדות שהתקבלו עד 31.12.2005 - 0.50%.
 • שיעור דמי הניהול שרשאית הקרן לגבות מסך הנכסים על פי תקנות מס הכנסה עבור הפקדות שהתקבלו החל מ 01.01.2006 - 1.05%. 
 • שיעור דמי הניהול שרשאית הקרן לגבות מדמי הגמולים בהתאם לתקנות הפיקוח על שירותים פיננסים (קופות גמל) (דמי ניהול) - 4.00%. 
 • שיעור דמי הניהול שגבתה הקרן בפועל מסך נכסי העמיתים בממוצע (*) - 0.50%.
 • שיעור דמי הניהול שגבתה הקרן בפועל מדמי הגמולים בממוצע - 1.41%.

(*) במונחים שנתיים.

הוצאות לניהול השקעות "מנורה מבטחים משלימה" לחודשים ינואר-דצמבר 2019

 • שיעור הוצאות לניהול השקעות - 0.16%.
 • מזה: שיעור ההוצאות לניהול חיצוני -0.12%.למידע על קודי אוצר >>