דלג לתוכן הדף
דלג לתוכן הדף
|

הסבר על קידוד מוצרי חסכון פנסיוני

הסבר על קידוד מוצרי חסכון פנסיוני

קידוד תוכניות ביטוח - אגף חיים

משרד האוצר קבע שיש לקודד באופן אחיד את כל מוצרי החיסכון הפנסיוני, במטרה לייעל את תהליכי העבודה ולהקל על זרימת המידע בין הגופים המוסדיים, בעלי רישיון וצרכני מידע שונים בתחום החיסכון הפנסיוני.

בהתאם לחוזר, קוד קופת הגמל והכיסויים הביטוחיים מופיעים בדיווחים של חברת מנורה מבטחים בממשקי מבנה אחיד, לגופים מוסדיים אחרים, לסוכנים פנסיונים או ליועצים פנסיונים.

הקידוד מורכב משלושים ספרות, כמפורט להלן:

  • 9 ספרות ראשונות - מספר גוף מוסדי ברשם החברות.
  • 14 ספרות נוספות - מספר המוצר שקבעה חברת הביטוח.
  • 4 ספרות נוספות - מסלול ההשקעה (במקרה שאין מסלול השקעה, כגון בפוליסה בה יש רק כיסויים ביטוחיים, מספר המסלול יסומן ב-0000).
  • 3 ספרות נוספות - דמי הניהול (במקרה שאין דמי ניהול, כגון בפוליסה בה יש רק כיסויים ביטוחיים, מספר המסלול יסומן ב-000).
  • לאחר מכן יופיע מספר הפוליסה.

הקידוד יופיע באופן הבא:

קידוד תכנית הביטוח בהתאם להוראות הדין:

לשירותך

נשמח לעמוד לרשותכם בכל שאלה במוקד ביטוח חיים 03-7107680.