דלג לתוכן הדף
קישור לדף הבית של מנורה
לאזור האישי

תיק פנסיונרים

קוד אוצר: 512245812-00000000000168-2212-000

כנגד התחייבויות הקרן לפנסיונרים, זכאית הקרן לאגרות חוב מסוג "ערד" בשיעור של 60% מהיקף התחייבויות הקרן לאותם פנסיונרים. יתרת הנכסים מושקעת בשוק החופשי, באפיקים סולידיים בלבד, כגון: אגרות חוב ממשלתיות סחירות ופקדונות בבנקים. משך החיים הממוצע של הנכסים מותאם לטווח ההתחייבויות. הכספים לא יושקעו במניות בכלל ולא באגרות חוב קונצרניות.

לצפייה בקבצים דרושה תוכנת Acrobat Reader. אם תוכנה זו אינה מותקנת במחשבכם ניתן להוריד אותה - לחץ כאן .

רשימת נכסים רבעונית (לרשימות נוספות ראה טבלה בתחתית העמוד):

תשואות

תקופהתשואההרכב תשואות

הרכב נכסים

תרומות לתשואה הכוללת

מדיניות השקעה של החברה

רשימת נכסים