דלג לתוכן הדף
דלג לתוכן הדף
|

אודות מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ

  אודות

 • אודות

  מנורה מבטחים פנסיה וגמל הינה החברה המנהלת למוצרי פנסיה וגמל הגדולה ביותר במדינה.

  למידע נוסף

  חברי דירקטוריון והנהלה בכירה

 • חברי דירקטוריון, נושאי משרה וחברי ועדות

  למידע נוסף
 • תרשים מבנה החזקות

  למידע נוסף

  אמנת שירות

 • אמנת שירות

  מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ מאמינה כי כחברה המנהלת הגדולה והמובילה בישראל של קרנות פנסיה, קופות גמל וקרנות השתלמות מוטלת עליה האחריות לשמור על החיסכון הפנסיוני של עמיתיה, ולהעניק להם ולשלוחיהם את השירות הטוב ביותר.

  למידע נוסף

  חוק שכר שווה לעובדת ולעובד

 • חוק שכר שווה לעובדת ולעובד - מנורה מבטחים פנסיה וגמל

  למידע נוסף

  ממונה על פניות הציבור

 • אופן פניה לממונה פניות הציבור

  הממונה על פניות הציבור מטפל בתלונות מבוטחים, עמיתים, סוכנים או כל גורם אחר הרואה עצמו נפגע מפעילות מנורה מבטחים פנסיה וגמל

  למידע נוסף

  סך נכסים, דמי ניהול ועמלות ורשימת נכסי הקופה

 • דמי ניהול והוצאות לניהול השקעות

  למידע נוסף
 • סך נכסים ורשימת נכסי קופה

  למידע נוסף

  מוצרי הפנסיה של מנורה מבטחים

 • מידע והצטרפות לקרן הפנסיה של מנורה מבטחים

  מידע נוסף