דלג לתוכן הדף
קישור לדף הבית של מנורה
לאזור האישי

אודות מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ

  אודות

 • אודות

  מנורה מבטחים פנסיה וגמל הינה החברה המנהלת למוצרי פנסיה וגמל הגדולה ביותר במדינה.

  למידע נוסף

  אמנת שירות

 • אמנת שירות

  מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ מאמינה כי כחברה המנהלת הגדולה והמובילה בישראל של קרנות פנסיה, קופות גמל וקרנות השתלמות מוטלת עליה האחריות לשמור על החיסכון הפנסיוני של עמיתיה, ולהעניק להם ולשלוחיהם את השירות הטוב ביותר.

  למידע נוסף

  נהלים ומידעים

 • כללים לבירור וליישוב תביעות לפנסית נכות או שארים ולטיפול בפניות הציבור

  למידע נוסף
 • אופן פניה לממונה פניות הציבור

  הממונה על פניות הציבור מטפל בתלונות מבוטחים, עמיתים, סוכנים או כל גורם אחר הרואה עצמו נפגע מפעילות מנורה מבטחים פנסיה וגמל.

  למידע נוסף
 • עקרונות העברת זכויות עמיתים שלא במזומן

  למידע נוסף
 • חוזר מתנות לעמיתים

  פירוט מתנות והטבות למבוטחים ועמיתים בהתאם לחוזר גופים מוסדיים 2008-9-6

  למידע נוסף
 • אופן קידוד תכניות הפנסיה

  למידע נוסף
 • הודעה בדבר ממשק אינטרנטי

  למידע נוסף
 • תוכניות ביטוח

  למידע נוסף
 • נהלים ומידעים נוספים

  למידע נוסף

  סך נכסים, דמי ניהול ועמלות ורשימת נכסי הקופה

 • דמי ניהול והוצאות לניהול השקעות

  למידע נוסף
 • סך נכסים ורשימת נכסי קופה

  למידע נוסף

  רשימת קופות הגמל וקרנות השתלמות

 • קופות הגמל של מנורה מבטחים

  למידע נוסף
 • קרנות ההשתלמות של מנורה מבטחים

  למידע נוסף
 • קופות גמל וקרנות השתלמות אשר היו פעילות בעבר והיום אינן פעילות

  למידע נוסף
 • קופות מרכזיות לפיצויים של מנורה מבטחים

  למידע נוסף
 • קופות משתתפות בפנסיה תקציבית מנורה מבטחים

  למידע נוסף
 • מנורה מבטחים חיסכון טופ - קופת גמל להשקעה

  למידע נוסף
 • תכנית חיסכון לילד

  למידע נוסף

  מוצרי הפנסיה של מנורה מבטחים

 • מידע והצטפרות לקרן הפנסיה של מנורה מבטחים

  מידע נוסף