דלג לתוכן הדף
קישור לדף הבית של מנורה

מנורה מבטחים משלימה

שנה אחר שנה, מציגה מנורה מבטחים פנסיה תשואות מהגבוהות בענף הביטוח הפנסיוני. התשואה שמשיגה מנורה מבטחים פנסיה בקרן הפנסיה מנורה מבטחים משלימה (לשעבר: מבטחים החדשה פלוס) לעמיתיה, קובעת כמה כסף יעמוד לרשות העמית בעתיד ולמעשה, קובעת את גובה הפנסיה שלו. מנורה מבטחים משלימה בבעלות מנורה מבטחים פנסיה, מפעילה מערך השקעות מקצועי ומיומן הפועל להשגת תשואה גבוהה ויציבה לאורך זמן לטובת כלל עמיתי הקרן.

  מסלולי יעד לפרישה

 • מסלול יעד לפרישה 2065

  מסלול השקעה המתאים עצמו לטווח הפרישה של חוסכים המתכננים לפרוש בסמוך לשנת 2065.

  למידע נוסף
 • מסלול יעד לפרישה 2060

  מסלול השקעה המתאים עצמו לטווח הפרישה של חוסכים המתכננים לפרוש בסמוך לשנת 2060.

  למידע נוסף
 • מסלול יעד לפרישה 2055

  מסלול השקעה המתאים עצמו לטווח הפרישה של חוסכים המתכננים לפרוש בסמוך לשנת 2055.

  למידע נוסף
 • מסלול יעד לפרישה 2050

  מסלול השקעה המתאים עצמו לטווח הפרישה של חוסכים המתכננים לפרוש בסמוך לשנת 2050.

  למידע נוסף
 • מסלול יעד לפרישה 2045

  מסלול השקעה המתאים עצמו לטווח הפרישה של חוסכים המתכננים לפרוש בסמוך לשנת 2045.

  למידע נוסף
 • מסלול יעד לפרישה 2040

  מסלול השקעה המתאים עצמו לטווח הפרישה של חוסכים המתכננים לפרוש בסמוך לשנת 2040.

  למידע נוסף
 • מסלול יעד לפרישה 2035

  מסלול השקעה המתאים עצמו לטווח הפרישה של חוסכים המתכננים לפרוש בסמוך לשנת 2035.

  למידע נוסף
 • מסלול יעד לפרישה 2030

  מסלול השקעה המתאים עצמו לטווח הפרישה של חוסכים המתכננים לפרוש בסמוך לשנת 2030.

  למידע נוסף
 • מסלול יעד לפרישה 2025

  מסלול השקעה המתאים עצמו לטווח הפרישה של חוסכים המתכננים לפרוש בסמוך לשנת 2025.

  למידע נוסף

  פנסיונרים

 • פנסיונרים

  מנורה מבטחים משלימה המיועדת למנהלים, עובדים שכירים ועצמאיים ואשר משקיעה את כספי העמיתים בשוק ההון.

  למידע נוסף

  מקבלי פנסיה חדשים

 • מקבלי פנסיה חדשים

  מסלול המיועד לפנסיונרים שהחלו לקבל קצבה החל מינואר 2018. 

  למידע נוסף

  מסלול חו"ל

 • מסלול חו"ל

  נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים שהונפקו בחו"ל לרבות מניות, אג"ח סחיר ולא סחיר, הלוואות ועוד, בשיעור חשיפה שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול, ובלבד ששיעור החשיפה למניות שהונפקו בחו"ל (במישרין או בעקיפין) לא יעלה על 25%.

  למידע נוסף

  מסלול מדדי מניות חו"ל - פאסיבי

 • מסלול מדדי מניות חו"ל - פאסיבי

  נכסי המסלול, בשיעור שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 100%, יושקעו במדדי מניות חו"ל.

  למידע נוסף