דלג לתוכן הדף
דלג לתוכן הדף
|

מנורה מבטחים משלימה

מנורה מבטחים משלימה (לשעבר מבטחים החדשה פלוס) – תכנית הפנסיה המשלימה של מנורה מבטחים מעניקה לך אפשרות לבחירת מגוון מסלולי השקעה:  

 • מסלולי יעד לפרישה       
 • מנורה מבטחים משלימה מחקה מדד S&P500         
 • מנורה מבטחים משלימה משולב סחיר     
 • מנורה מבטחים משלימה עוקב מדדים גמיש                        
 • מסלול מדדי מניות חו"ל - פאסיבי                    
 • מסלול חו"ל                                  
 • שני מסלולים עבור פנסיונרים    
 • קיימות 
 • מניות

  מסלולי יעד לפרישה

 • מסלול יעד לפרישה 2025

  מסלול השקעה המתאים עצמו לטווח הפרישה של חוסכים המתכננים לפרוש בסמוך לשנת 2025.

  למידע נוסף
 • מסלול יעד לפרישה 2030

  מסלול השקעה המתאים עצמו לטווח הפרישה של חוסכים המתכננים לפרוש בסמוך לשנת 2030.

  למידע נוסף
 • מסלול יעד לפרישה 2035

  מסלול השקעה המתאים עצמו לטווח הפרישה של חוסכים המתכננים לפרוש בסמוך לשנת 2035.

  למידע נוסף
 • מסלול יעד לפרישה 2040

  מסלול השקעה המתאים עצמו לטווח הפרישה של חוסכים המתכננים לפרוש בסמוך לשנת 2040.

  למידע נוסף
 • מסלול יעד לפרישה 2045

  מסלול השקעה המתאים עצמו לטווח הפרישה של חוסכים המתכננים לפרוש בסמוך לשנת 2045.

  למידע נוסף
 • מסלול יעד לפרישה 2050

  מסלול השקעה המתאים עצמו לטווח הפרישה של חוסכים המתכננים לפרוש בסמוך לשנת 2050.

  למידע נוסף
 • מסלול יעד לפרישה 2055

  מסלול השקעה המתאים עצמו לטווח הפרישה של חוסכים המתכננים לפרוש בסמוך לשנת 2055.

  למידע נוסף
 • מסלול יעד לפרישה 2060

  מסלול השקעה המתאים עצמו לטווח הפרישה של חוסכים המתכננים לפרוש בסמוך לשנת 2060.

  למידע נוסף
 • מסלול יעד לפרישה 2065

  מסלול השקעה המתאים עצמו לטווח הפרישה של חוסכים המתכננים לפרוש בסמוך לשנת 2065.

  למידע נוסף

  מנורה מבטחים משלימה מחקה מדד S&P500

 • מנורה מבטחים משלימה מחקה מדד S&P500

  נכסי המסלול יעקבו אחר מדד S&P500 בשיעור חשיפה של 100% מנכסי המסלול. נכסי המסלול העוקבים אחר המדד כמפורט לעיל יהיו כל נכסי המסלול למעט שיעור מהנכסים אשר יושקע במזומנים לצורך טיפול בהפקדות, משיכות והעברות כספים.  

  למידע נוסף

  מנורה מבטחים משלימה משולב סחיר

 • מנורה מבטחים משלימה משולב סחיר

  למידע נוסף

  מנורה מבטחים משלימה עוקב מדדים גמיש

 • מנורה מבטחים משלימה עוקב מדדים גמיש

  למידע נוסף

  מסלול מדדי מניות חו"ל - פאסיבי

 • מסלול מדדי מניות חו"ל - פאסיבי

  נכסי המסלול, בשיעור שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 100%, יושקעו במדדי מניות חו"ל.

  למידע נוסף

  מסלול חו"ל

 • מסלול חו"ל

  נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים שהונפקו בחו"ל לרבות מניות, אג"ח סחיר ולא סחיר, הלוואות ועוד, בשיעור חשיפה שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול, ובלבד ששיעור החשיפה למניות שהונפקו בחו"ל (במישרין או בעקיפין) לא יעלה על 25%.

  למידע נוסף

  מנורה מבטחים משלימה קיימות

 • מנורה מבטחים משלימה קיימות

  למידע נוסף

  מנורה מבטחים משלימה מניות

 • מנורה מבטחים משלימה מניות

  למידע נוסף

  פנסיונרים

 • פנסיונרים

  מנורה מבטחים משלימה המיועדת למנהלים, עובדים שכירים ועצמאיים ואשר משקיעה את כספי העמיתים בשוק ההון.

  למידע נוסף

  מקבלי פנסיה חדשים

 • מקבלי פנסיה חדשים

  מסלול המיועד לפנסיונרים שהחלו לקבל קצבה החל מינואר 2018. 

  למידע נוסף