דלג לתוכן הדף
דלג לתוכן הדף
|

מקבלי פנסיה חדשים

קוד אוצר: 512245812-00000000000665-12154-000

כנגד התחייבויות הקרן לפנסיונרים זכאים קיימים (פנסיונרים של הקרן שמועד זכאותם לפנסיה חל לפני 31 לדצמבר 2003) הקרן זכאית עדיין לאגרות חוב מיועדות מסוג "ערד" בשיעור של 70% מהיקף התחייבויות הקרן לאותם פנסיונרים. יתרת הנכסים מושקעת בשוק החופשי באפיקים סולידיים בלבד, כגון: אגרות חוב ממשלתיות סחירות ועד 10% פקדונות בבנקים גדולים. משך החיים הממוצע של הנכסים מותאם לטווח ההתחייבויות. הכספים לא יושקעו במניות ולא באגרות חוב קונצרניות.

לצפייה בקבצים דרושה תוכנת Acrobat Reader. אם תוכנה זו אינה מותקנת במחשבכם ניתן להוריד אותה - לחץ כאן

תשואות והרכב נכסים

לצפייה בדו"ח תשואות והרכב נכסים - לחצו כאן 

הוצאות ישירות

לצפייה בדו"ח הוצאות ישירות - לחצו כאן

רשימת נכסים רבעונית

תרומה לתשואה הכוללת

מדיניות השקעה של החברה

שימו לב

*חודש פברואר 2018 היה חודש פעילות מלא ראשון למסלול זה