דלג לתוכן הדף
קישור לדף הבית של מנורה

מקבלי פנסיה חדשים

קוד אוצר: 512245812-00000000000665-12154-000

כנגד התחייבויות הקרן לפנסיונרים זכאים קיימים (פנסיונרים של הקרן שמועד זכאותם לפנסיה חל לפני 31 לדצמבר 2003) הקרן זכאית עדיין לאגרות חוב מיועדות מסוג "ערד" בשיעור של 70% מהיקף התחייבויות הקרן לאותם פנסיונרים. יתרת הנכסים מושקעת בשוק החופשי באפיקים סולידיים בלבד, כגון: אגרות חוב ממשלתיות סחירות ועד 10% פקדונות בבנקים גדולים. משך החיים הממוצע של הנכסים מותאם לטווח ההתחייבויות. הכספים לא יושקעו במניות ולא באגרות חוב קונצרניות.

לצפייה בקבצים דרושה תוכנת Acrobat Reader. אם תוכנה זו אינה מותקנת במחשבכם ניתן להוריד אותה - לחץ כאן

רשימת נכסים רבעונית

תשואות

תקופהתשואההרכב תשואה

שימו לב

*חודש פברואר 2018 היה חודש פעילות מלא ראשון למסלול זה

הרכב הנכסים

תרומה לתשואה הכוללת

מדיניות השקעה של החברה