דלג לתוכן הדף
דלג לתוכן הדף
|

מבטחים משלימה - מסלול מדדי מניות חו"ל - פאסיבי

קוד אוצר: 512245812-00000000000665-13352-000

מדיניות ההשקעה קובעת כי נכסי המסלול, בשיעור שלא יפחת מ- 75% ולא יעלה על 100%, יושקעו במדדי מניות חו"ל. יתרת הנכסים, למעט שיעור מהנכסים אשר יושקע במזומנים לצורך טיפול בהפקדות, משיכות והעברות כספים, תושקע במדדים שונים בכפוף להוראות הדין, ובכפוף לשיקול דעתה של ועדת ההשקעות.

מסלול זה עשוי להתאים לחוסכים צעירים (שכירים ועצמאיים), המעוניינים בפיזור השקעות רחב תוך נטילת סיכון גבוה, וזאת מתוך הנחה שגם הפסד עשוי לתקן את עצמו בטווח הארוך.

*המסלול החל את פעילותו בחודש ינואר 2021. החברה רשאית לשנות מעת לעת את מדיניות ההשקעות המוצהרת בהתאם להוראות הדין.

לצפייה בקבצים דרושה תוכנת Acrobat Reader. אם תוכנה זו אינה מותקנת במחשבכם ניתן להוריד אותה - לחץ כאן.

תשואות והרכב נכסים

לצפייה בדו"ח תשואות והרכב נכסים - לחצו כאן 

הוצאות ישירות

לצפייה בדו"ח הוצאות ישירות - לחצו כאן

רשימת נכסים רבעונית

מדיניות השקעה של החברה

תרומה לתשואה הכוללת