דלג לתוכן הדף
קישור לדף הבית של מנורה

מבטחים משלימה - מסלול יעד לפרישה 2025

קוד אוצר: 512245812-00000000000665-1609-000

תשעה מסלולי השקעה אשר הנכסים המנוהלים בהם יושקעו בהתבסס על ההנחה כי הם מיועדים להמרה לפנסיה לפי הוראות פרק ז' לתקנון, במהלך השנה הנקובה בשם המסלול (יעד לפרישה 2025 עד יעד לפרישה 2065). המסלולים ינוהלו בצורה כזו, כך שככל וזמן הפרישה יתקרב תקטן רמת התנודתיות במסלול ויפחת אחוז ההשקעה במניות.

רשימת נכסים רבעונית

תשואות

תקופהתשואההרכב תשואה

שימו לב

(**) חודש ינואר 2016 היה חודש פעילות מלא ראשון למסלול זה.

הרכב נכסים

תרומה לתשואה הכוללת

מדיניות השקעה של החברה