דלג לתוכן הדף
דלג לתוכן הדף
|

מבטחים משלימה - מסלול חו"ל

קוד אוצר: 512245812-00000000000665-13351-000

מדיניות ההשקעה קובעת כי נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים שהונפקו בחו"ל לרבות מניות, אג"ח סחיר ולא סחיר, הלוואות ועוד, בשיעור חשיפה שלא יפחת מ- 75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול, ובלבד ששיעור החשיפה למניות שהונפקו בחו"ל (במישרין או בעקיפין) לא יעלה על 25%.

חשיפה לנכסי המסלול כאמור תושג באמצעות השקעה במישרין, בנגזרים, בתעודות סל, בקרנות נאמנות או בקרנות השקעה, ובלבד ששיעור ההשקעה באמצעות תעודות סל וקרנות נאמנות לא יעלה על 40% מסך נכסי המסלול; יתרת הנכסים תושקע בכפוף להוראות הדין, ובכפוף לשיקול דעתה של ועדת ההשקעות. מסלול זה עשוי להתאים לשכירים ועצמאיים המחפשים פיזור השקעות רחב בחו"ל.

* המסלול החל את פעילותו בחודש ינואר 2021. החברה רשאית לשנות מעת לעת את מדיניות ההשקעות המוצהרת בהתאם להוראות הדין.

לצפייה בקבצים דרושה תוכנת Acrobat Reader. אם תוכנה זו אינה מותקנת במחשבכם ניתן להוריד אותה - לחץ כאן.

תשואות והרכב נכסים

לצפייה בדו"ח תשואות והרכב נכסים - לחצו כאן 

הוצאות ישירות

לצפייה בדו"ח הוצאות ישירות - לחצו כאן

רשימת נכסים רבעונית

מדיניות השקעה של החברה

תרומה לתשואה הכוללת