דלג לתוכן הדף
דלג לתוכן הדף
|

מבטחים משלימה - מסלול יעד לפרישה 2060

קוד אוצר: 512245812-00000000000665-1666-000

תשעה מסלולי השקעה אשר הנכסים המנוהלים בהם יושקעו בהתבסס על ההנחה כי הם מיועדים להמרה לפנסיה לפי הוראות פרק ז' לתקנון, במהלך השנה הנקובה בשם המסלול (יעד לפרישה 2025 עד יעד לפרישה 2065). המסלולים ינוהלו בצורה כזו, כך שככל וזמן הפרישה יתקרב תקטן רמת התנודתיות במסלול ויפחת אחוז ההשקעה במניות.

תשואות והרכב נכסים

לצפייה בדו"ח תשואות והרכב נכסים - לחצו כאן 

הוצאות ישירות

לצפייה בדו"ח הוצאות ישירות - לחצו כאן

רשימת נכסים רבעונית

תרומה לתשואה הכוללת

מדיניות השקעה של החברה

שימו לב

* חודש פברואר 2016 היה חודש פעילות מלא ראשון למסלול זה