דלג לתוכן הדף
דלג לתוכן הדף
|

קופות הגמל של מנורה מבטחים

מגוון מסלולי השקעה:  

 • מסלולי גילאים      
 • מחקה מדד S&P500      
 • חו"ל      
 • מניות חו"ל-פאסיבי      
 • מניות      
 • אג"ח עד 10%      
 • שקלי טווח קצר
 • הלכה
 • משולב סחיר
 • עוקב מדדים גמיש  
 • קיימות  
 • פאסיבי מדדי אג"ח

  מנורה מבטחים תגמולים ופיצויים

 • מנורה מבטחים תגמולים ופיצויים - לבני עד 50, 9793

  למידע נוסף
 • מנורה מבטחים תגמולים ופיצויים לבני 50 עד 60, 9792

  למידע נוסף
 • מנורה מבטחים תגמולים ופיצויים - לבני 60 ומעלה, 9794

  למידע נוסף
 • מנורה מבטחים תגמולים ופיצויים מחקה מדד S&P500

  למידע נוסף
 • מנורה מבטחים תגמולים ופיצויים חו"ל 13355

  למידע נוסף
 • מנורה מבטחים תגמולים ופיצויים מדדי מניות חו"ל - פאסיבי 13356

  למידע נוסף
 • מנורה מבטחים תגמולים ופיצויים מסלול מניות 1364

  למידע נוסף
 • מנורה מבטחים תגמולים ופיצויים אג"ח עד 10 אחוזים 1147

  למידע נוסף
 • מנורה מבטחים תגמולים ופיצויים שקלי טווח קצר 1343

  למידע נוסף
 • מנורה מבטחים תגמולים ופיצויים מדדי אג"ח פאסיבי

  למידע נוסף
 • מנורה מבטחים תגמולים ופיצויים מסלול הלכה, 9795

  למידע נוסף
 • מנורה מבטחים תגמולים ופיצויים משולב סחיר 14271

  למידע נוסף
 • מנורה מבטחים תגמולים ופיצויים עוקב מדדים גמיש 14272

  למידע נוסף
 • מנורה מבטחים תגמולים ופיצויים קיימות 14351

  למידע נוסף

  מנורה מבטחים אמיר

 • מנורה מבטחים אמיר מדד בגין 536

  מסלול מבטיח תשואה.

  למידע נוסף
 • מנורה מבטחים אמיר מדד ידוע 533

  מסלול מבטיח תשואה.

  למידע נוסף
 • מנורה מבטחים אמיר כללי 260

  מנורה מבטחים אמיר כללי הינו מסלול כללי, הקופה מיועדת לשכירים ועצמאיים, בעלת מרכיב השקעה של עד 30% במניות. מנורה מבטחים אמיר מדד ידוע ומנורה מבטחים אמיר מדד בגין הינם מסלולים מבטיחי תשואה.

  למידע נוסף

  מנורה מבטחים יותר

 • מנורה מבטחים יותר א' 530

  מסלול מבטיח תשואה.

  למידע נוסף
 • מנורה מבטחים יותר ב' 531

  מסלול מבטיח תשואה. 

  למידע נוסף
 • מנורה מבטחים יותר ג' 532

  מסלול מבטיח תשואה.

  למידע נוסף
 • מנורה מבטחים יותר ד' 119

  יותר ד' הינו מסלול כללי בקופת הגמל יותר. קופת הגמל יותר ד' מיועדת לשכירים ועצמאיים, בעלת מרכיב השקעה של עד 30% במניות.

  למידע נוסף

  מור מנורה מבטחים

 • מור מנורה מבטחים - לבני 60 ומעלה, 9791

  ההצטרפות לקופה מוגבלת למשרתי הקבע או למי שחבר משרתי הקבע והגמלאים בע"מ קבעה בכתב כי הוא רשאי להצטרף לקופה

  למידע נוסף
 • מור מנורה מבטחים - לבני 50-60, 9790

  ההצטרפות לקופה מוגבלת למשרתי הקבע או למי שחבר משרתי הקבע והגמלאים בע"מ קבעה בכתב כי הוא רשאי להצטרף לקופה

  למידע נוסף
 • מור מנורה מבטחים לבני עד 50, 9789

  ההצטרפות לקופה מוגבלת למשרתי הקבע או למי שחבר משרתי הקבע והגמלאים בע"מ קבעה בכתב כי הוא רשאי להצטרף לקופה

  למידע נוסף
 • מור מנורה מבטחים מנייתי, 1294

  ההצטרפות לקופה מוגבלת למשרתי הקבע או למי שחבר משרתי הקבע והגמלאים בע"מ קבעה בכתב כי הוא רשאי להצטרף לקופה

  למידע נוסף
 • מור מנורה מבטחים משולב סחיר, 14403

  ההצטרפות לקופה מוגבלת למשרתי הקבע או למי שחבר משרתי הקבע והגמלאים בע"מ קבעה בכתב כי הוא רשאי להצטרף לקופה

  למידע נוסף
 • מור מנורה מבטחים עוקב מדדים גמיש, 14404

  ההצטרפות לקופה מוגבלת למשרתי הקבע או למי שחבר משרתי הקבע והגמלאים בע"מ קבעה בכתב כי הוא רשאי להצטרף לקופה

  למידע נוסף

  מבטחים קופת גמל למטרות חופשה

 • מבטחים קופת גמל למטרות חופשה, חגים והבראה 1154

  קופת גמל למטרות חופשה, חגים והבראה.

  למידע נוסף

  רשף

 • רשף - לבני 60 ומעלה, 9801

  ההצטרפות לקופה מוגבלת לעובדי הוראה וכן לעובדי ו/או נבחרי ארגון המורים בבתי הספר העל יסודיים ובמכללות.

  למידע נוסף
 • רשף - לבני 50-60, 9800

  ההצטרפות לקופה מוגבלת לעובדי הוראה וכן לעובדי ו/או נבחרי ארגון המורים בבתי הספר העל יסודיים ובמכללות.

  למידע נוסף
 • רשף - לבני עד 50, 9799

  ההצטרפות לקופה מוגבלת לעובדי הוראה וכן לעובדי ו/או נבחרי ארגון המורים בבתי הספר העל יסודיים ובמכללות.

  למידע נוסף
 • רשף - משולב סחיר, 14400

  ההצטרפות לקופה מוגבלת לעובדי הוראה וכן לעובדי ו/או נבחרי ארגון המורים בבתי הספר העל יסודיים ובמכללות. 

  למידע נוסף
 • רשף - עוקב מדדים גמיש, 14401

  ההצטרפות לקופה מוגבלת לעובדי הוראה וכן לעובדי ו/או נבחרי ארגון המורים בבתי הספר העל יסודיים ובמכללות. 

  למידע נוסף

  הילה

 • הילה לבני 60 ומעלה, 9798

  ההצטרפות לקופה מוגבלת לעובדי הוראה וכן לעובדי ו/או נבחרי ארגון המורים בבתי הספר העל יסודיים ובמכללות.

  למידע נוסף
 • הילה לבני 50-60, 9797

  ההצטרפות לקופה מוגבלת לעובדי הוראה וכן לעובדי ו/או נבחרי ארגון המורים בבתי הספר העל יסודיים ובמכללות.

  למידע נוסף
 • הילה לבני עד 50, 9796

  ההצטרפות לקופה מוגבלת לעובדי הוראה וכן לעובדי ו/או נבחרי ארגון המורים בבתי הספר העל יסודיים ובמכללות.

  למידע נוסף
 • הילה - משולב סחיר, 14398

  ההצטרפות לקופה מוגבלת לעובדי הוראה וכן לעובדי ו/או נבחרי ארגון המורים בבתי הספר העל יסודיים ובמכללות. 

  למידע נוסף
 • הילה - עוקב מדדים גמיש, 14397

  ההצטרפות לקופה מוגבלת לעובדי הוראה וכן לעובדי ו/או נבחרי ארגון המורים בבתי הספר העל יסודיים ובמכללות. 

  למידע נוסף