דלג לתוכן הדף
קישור לדף הבית של מנורה

קופות הגמל של מנורה מבטחים

  מנורה מבטחים תגמולים ופיצויים

 • מנורה מבטחים תגמולים ופיצויים מסלול הלכה, 9795

  קוד אוצר: 512245812-00000000000826-9795-000

  למידע נוסף
 • מנורה מבטחים תגמולים ופיצויים - לבני עד 50, 9793

  קוד אוצר: 512245812-00000000000826-9793-000

  למידע נוסף
 • מנורה מבטחים תגמולים ופיצויים - לבני 60 ומעלה, 9794

  קוד אוצר: 512245812-00000000000826-9794-000

  למידע נוסף
 • מנורה מבטחים תגמולים ופיצויים לבני 50 עד 60, 9792

  קוד אוצר: 512245812-00000000000826-9792-000

  למידע נוסף
 • מנורה מבטחים תגמולים ופיצויים אג"ח עד 10 אחוזים 1147

  קוד אוצר: 512245812-00000000000826-1147-000

  קופה לתגמולים ופיצויים אישית, מיועדת לשכירים ועצמאיים (מוגבלת עד 10% חשיפה למניות). "ביום 1.4.13 מוזגה הקופה מנורה גמל עד 10% מניות אל קופה מנורה מבטחים תעוש, כמסלול חדש בשם מנורה מבטחים תעוש עד 10% מניות". 

  למידע נוסף
 • מנורה מבטחים תגמולים ופיצויים שקלי טווח קצר 1343

  קוד אוצר: 512245812-0000000000826-1343-000

  קופת גמל המשקיעה באגרות חוב ממשלתיות או קונצרניות בדירוג A ומעלה במשך פרעון ממוצע של עד שנתיים. 0% השקעה במניות! "ביום 1.4.13 מוזגה הקופה מנורה גמל טווח קצר אל קופה מנורה מבטחים תעוש, כמסלול חדש בשם מנורה מבטחים תעוש טווח קצר" החל מיום 1.6.2012 שונה שם הקופה מ"מנורה גמל לפרישה מיידית" ל"מנורה גמל טווח קצר". 

  למידע נוסף
 • מנורה מבטחים תגמולים ופיצויים אג"ח ממשלת ישראל 1344

  קוד אוצר: 512245812-0000000000826-1344-000

  קופת גמל המשקיעה עד 20% מהיקפה הכספי בנכסים בעלי תנודתיות גבוהה* לטווח בינוני. 0% השקעה במניות!

  למידע נוסף
 • מנורה מבטחים תגמולים ופיצויים מסלול מניות 1364

  קוד אוצר: 512245812-0000000000826-1364-000

  קופת גמל המשקיעה לפחות 75% מנכסי המסלול במניות, בני"ע המירים למניות,במדיי מניות, בתעודות השתתפות בקרנות נאמנות המשקיעות במניות או על נגזרים מכל אחד מאלה בארץ או בחו"ל. 

  למידע נוסף
 • מנורה מבטחים תגמולים ופיצויים חו"ל 13355

  קוד אוצר: 512245812-00000000000826-13355-000

  מסלול המיועד להפקדה עבור שכירים ועצמאיים תוך פיזור השקעות רחב בחו"ל.

  למידע נוסף
 • מנורה מבטחים תגמולים ופיצויים מדדי מניות חו"ל - פאסיבי 13356

  קוד אוצר: 512245812-00000000000826-13356-000

  מסלול המיועד להפקדה עבור שכירים ועצמאיים, תוך פיזור השקעות רחב ונטילת סיכון גבוה.

  למידע נוסף

  מנורה מבטחים אמיר

 • מנורה מבטחים אמיר מדד בגין 536

  קוד אוצר: 512245812-00000000000260-0536-000

  מסלול מבטיח תשואה.

  למידע נוסף
 • מנורה מבטחים אמיר מדד ידוע 533

  קוד אוצר: 512245812-00000000000260-0533-000

  מסלול מבטיח תשואה.

  למידע נוסף
 • מנורה מבטחים אמיר כללי 260

  קוד אוצר: 512245812-00000000000260-0260-000

  מנורה מבטחים אמיר כללי הינו מסלול כללי, הקופה מיועדת לשכירים ועצמאיים, בעלת מרכיב השקעה של עד 30% במניות. מנורה מבטחים אמיר מדד ידוע ומנורה מבטחים אמיר מדד בגין הינם מסלולים מבטיחי תשואה.

  למידע נוסף

  מנורה מבטחים יותר

 • מנורה מבטחים יותר ד' 119

  קוד אוצר: 512245812-00000000000119-0119-000

  יותר ד' הינו מסלול כללי בקופת הגמל יותר. קופת הגמל יותר ד' מיועדת לשכירים ועצמאיים, בעלת מרכיב השקעה של עד 30% במניות.

  למידע נוסף
 • מנורה מבטחים יותר ב' 531

  קוד אוצר: 512245812-00000000000119-0531-000

  מסלול מבטיח תשואה. 

  למידע נוסף
 • מנורה מבטחים יותר ג' 532

  קוד אוצר: 512245812-00000000000119-0532-000

  מסלול מבטיח תשואה.

  למידע נוסף
 • מנורה מבטחים יותר א' 530

  קוד אוצר: 512245812-00000000000119-0530-000

  מסלול מבטיח תשואה.

  למידע נוסף

  מור מנורה מבטחים

 • מור מנורה מבטחים - לבני 60 ומעלה, 9791

  קוד אוצר: 512245812-00000000001292-9791-000

  ההצטרפות לקופה מוגבלת למשרתי הקבע או למי שחבר משרתי הקבע והגמלאים בע"מ קבעה בכתב כי הוא רשאי להצטרף לקופה.

  למידע נוסף
 • מור מנורה מבטחים - לבני 50-60, 9790

  קוד אוצר: 512245812-00000000001292-9790-000

  ההצטרפות לקופה מוגבלת למשרתי הקבע או למי שחבר משרתי הקבע והגמלאים בע"מ קבעה בכתב כי הוא רשאי להצטרף לקופה.

  למידע נוסף
 • מור מנורה מבטחים לבני עד 50, 9789

  קוד אוצר: 512245812-00000000001292-9789-000

  למידע נוסף
 • מור מנורה מבטחים מנייתי 1294

  קוד אוצר: 512245812-00000000001292-1294-000

  קופת גמל ייחודית המיועדת לאנשי הקבע, עמיתי "חבר". בעלת מרכיב השקעה של לפחות 75% במניות. ההצטרפות לקופה מוגבלת למשרתי הקבע או למי שחבר משרתי הקבע והגמלאים בע"מ קבעה בכתב כי הוא רשאי להצטרף לקופה.

  למידע נוסף

  מבטחים קופת גמל למטרות חופשה

 • מבטחים קופת גמל למטרות חופשה, חגים והבראה 1154

  קוד אוצר: 512245812-00000000001154-0000-000

  קופת גמל למטרות חופשה, חגים והבראה.

  למידע נוסף

  רשף

 • רשף - לבני 60 ומעלה, 9801

  קוד אוצר: 512245812-00000000000636-9801-000

  ההצטרפות לקופה מוגבלת לעובדי הוראה וכן לעובדי ו/או נבחרי ארגון המורים בבתי הספר העל יסודיים ובמכללות.

  למידע נוסף
 • רשף - לבני 50-60, 9800

  קוד אוצר: 512245812-00000000000636-9800-000

  ההצטרפות לקופה מוגבלת לעובדי הוראה וכן לעובדי ו/או נבחרי ארגון המורים בבתי הספר העל יסודיים ובמכללות.

  למידע נוסף
 • רשף - לבני עד 50, 9799

  קוד אוצר: 512245812-00000000000636-9799-000

  ההצטרפות לקופה מוגבלת לעובדי הוראה וכן לעובדי ו/או נבחרי ארגון המורים בבתי הספר העל יסודיים ובמכללות.

  למידע נוסף

  הילה

 • הילה לבני 60 ומעלה, 9798

  קוד אוצר: 512245812-00000000001478-9798-000

  ההצטרפות לקופה מוגבלת לעובדי הוראה וכן לעובדי ו/או נבחרי ארגון המורים בבתי הספר העל יסודיים ובמכללות.

  למידע נוסף
 • הילה לבני 50-60, 9797

  קוד אוצר: 512245812-00000000001478-9797-000

  ההצטרפות לקופה מוגבלת לעובדי הוראה וכן לעובדי ו/או נבחרי ארגון המורים בבתי הספר העל יסודיים ובמכללות.

  למידע נוסף
 • הילה לבני עד 50, 9796

  קוד אוצר: 512245812-00000000001478-9796-000

  ההצטרפות לקופה מוגבלת לעובדי הוראה וכן לעובדי ו/או נבחרי ארגון המורים בבתי הספר העל יסודיים ובמכללות.

  למידע נוסף