דלג לתוכן הדף
קישור לדף הבית של מנורה
לאזור האישי

מנורה מבטחים אמיר מדד ידוע 533

קוד אוצר: 512245812-00000000000260-0533-000

מנורה מבטחים אמיר מדד ידוע ( מ"ה 533)- מבטיח הצמדה למדד הידוע לחודש ההפקדה בתוספת ריבית צמודה של 5.5% לשנה. מסלול החיסכון הינו מבטיח תשואה וסגור בפני הצטרפות עמיתים חדשים. עמיתי המסלול ייהנו מהבטחת התשואה במסלול החיסכון לכל אורך חיי החיסכון עד למועד משיכה מלאה או בעת פטירת החוסך. במקרה שתתבצע מהקופה משיכה חלקית תחסם הקופה להפקדות נוספות אולם הכסף שיוותר במסלול החיסכון המבטיח תשואה ימשיך להניב את התשואה המובטחת.

לצפייה בקבצים דרושה תוכנת Acrobat Reader. אם תוכנה זו אינה מותקנת במחשבכם ניתן להוריד אותה - לחץ כאן.

שנה נוכחית

לצפיה בתשואות, הרכב נכסים, שיעור דמי ניהול ועמלות לחץ כאן.

שנה נוכחית - שיעור דמי ניהול לחודשים ינואר - מרץ 2020

שנה נוכחית - הוצאות לניהול השקעות לחודשים ינואר - דצמבר 2019

שנים קודמות

לצפיה בתשואות, הרכב נכסים, שיעור דמי ניהול ועמלות - לחץ כאן. 

שנים קודמות - תשואות (התשואות המוצגות הינן לפני ניכוי דמי ניהול)

שנהתשואה נומינלית ברוטו (*)

שימו לב

(*) התשואות השנתיות המוצגות הן בניכוי הוצאות ניהול השקעות.