דלג לתוכן הדף
דלג לתוכן הדף
|

מנורה מבטחים תגמולים ופיצויים מסלול מניות 1364

קוד אוצר: 512245812-0000000000826-1364-000

קופת גמל המשקיעה לפחות 75% מנכסי המסלול במניות, בני"ע המירים למניות,במדיי מניות, בתעודות השתתפות בקרנות נאמנות המשקיעות במניות או על נגזרים מכל אחד מאלה בארץ או בחו"ל. ביום 1.7.13 מוזגה הקופה מנורה מבטחים תעוש מסלול מניות מ"ה 1364 אל קופה מנורה מבטחים תגמולים ופיצויים, כמסלול חדש בשם מנורה מבטחים תגמולים ופיצויים מסלול מניות מ"ה 1364".
החל מיום 1.4.2013 הקופה מנורה גמל מנורה גמל מנייתי" (מ"ה 1255) מוזגה לקופת מנורה מבטחים תעוש מסלול מניות" (מ"ה 1364).
החל מיום 1.8.2010 הקופה קואטרו מנורה תגמולים מניות (מ"ה 1364) מוזגה לתוך הקופה מנורה מבטחים תעוש מניות (מ"ה 1364).

לצפייה בקבצים דרושה תוכנת Acrobat Reader. אם תוכנה זו אינה מותקנת במחשבכם ניתן להוריד אותה - לחץ כאן.

שנה נוכחית

לצפייה בתשואות, הרכב נכסים, שיעור דמי ניהול ועמלות - לחצו כאן

הוצאות ישירות

לצפייה בדו"ח הוצאות ישירות - לחצו כאן 

שיעור דמי ניהול לחודשים ינואר - דצמבר 2023

שימו לב

(*) תקנות הפיקוח על שירותים פיננסים (קופות גמל) (דמי ניהול), תשע"ב - 2012.

הוצאות לניהול השקעות לחודשים ינואר - דצמבר 2023

שנים קודמות

לצפייה בתשואות, הרכב נכסים, שיעור דמי ניהול ועמלות - לחצו כאן 

שימו לב

(*) התשואות השנתיות המוצגות הן בניכוי הוצאות ניהול השקעות.