דלג לתוכן הדף
קישור לדף הבית של מנורה
לאזור האישי

מנורה מבטחים תגמולים ופיצויים מסלול מניות 1364

קוד אוצר: 512245812-0000000000826-1364-000

קופת גמל המשקיעה לפחות 75% מנכסי המסלול במניות, בני"ע המירים למניות,במדיי מניות, בתעודות השתתפות בקרנות נאמנות המשקיעות במניות או על נגזרים מכל אחד מאלה בארץ או בחו"ל. ביום 1.7.13 מוזגה הקופה מנורה מבטחים תעוש מסלול מניות מ"ה 1364 אל קופה מנורה מבטחים תגמולים ופיצויים, כמסלול חדש בשם מנורה מבטחים תגמולים ופיצויים מסלול מניות מ"ה 1364".
החל מיום 1.4.2013 הקופה מנורה גמל מנורה גמל מנייתי" (מ"ה 1255) מוזגה לקופת מנורה מבטחים תעוש מסלול מניות" (מ"ה 1364).
החל מיום 1.8.2010 הקופה קואטרו מנורה תגמולים מניות (מ"ה 1364) מוזגה לתוך הקופה מנורה מבטחים תעוש מניות (מ"ה 1364).

לצפייה בקבצים דרושה תוכנת Acrobat Reader. אם תוכנה זו אינה מותקנת במחשבכם ניתן להוריד אותה - לחץ כאן.

שנה נוכחית

לצפיה בתשואות, הרכב נכסים, שיעור דמי ניהול ועמלות לחץ כאן.

שנה נוכחית - תשואות (התשואות המוצגות הינן לפני ניכוי דמי ניהול)

שנת 2020תשואה נומינלית ברוטו

שנה נוכחית - שיעור דמי ניהול לחודשים ינואר -מרץ 2020

שימו לב

(*) תקנות הפיקוח על שירותים פיננסים (קופות גמל) (דמי ניהול), תשע"ב - 2012.

שנה נוכחית - הוצאות לניהול השקעות לחודשים ינואר - דצמבר 2019

שנים קודמות

לצפיה בתשואות, הרכב נכסים, שיעור דמי ניהול ועמלות - לחץ כאן. 

שנים קודמות - תשואות (התשואות המוצגות הינן לפני ניכוי דמי ניהול)

שנהתשואה נומינלית ברוטו (*)

שימו לב

(*) התשואות השנתיות המוצגות הן בניכוי הוצאות ניהול השקעות.