דלג לתוכן הדף
דלג לתוכן הדף
|

מנורה מבטחים תגמולים ופיצויים שקלי טווח קצר 1343

קוד אוצר: 512245812-0000000000826-1343-000

"ביום 1.4.13 מוזגה הקופה מנורה גמל טווח קצר אל קופה מנורה מבטחים תעוש, כמסלול חדש בשם מנורה מבטחים תעוש טווח קצר".
החל מיום 1.6.2012 שונה שם הקופה מ"מנורה גמל לפרישה מיידית" ל"מנורה גמל טווח קצר".

לצפייה בקבצים דרושה תוכנת Acrobat Reader. אם תוכנה זו אינה מותקנת במחשבכם ניתן להוריד אותה - לחץ כאן.

שנה נוכחית

לצפייה בתשואות, הרכב נכסים, שיעור דמי ניהול ועמלות - לחצו כאן 

הוצאות ישירות

לצפייה בדו"ח הוצאות ישירות - לחצו כאן 

שיעור דמי ניהול לחודשים ינואר - דצמבר 2023

שימו לב

(*) תקנות הפיקוח על שירותים פיננסים (קופות גמל) (דמי ניהול), תשע"ב - 2012.

הוצאות לניהול השקעות לחודשים ינואר - דצמבר 2023

שנים קודמות

לצפייה בתשואות, הרכב נכסים, שיעור דמי ניהול ועמלות - לחצו כאן 

שימו לב

(*) התשואות השנתיות המוצגות הן בניכוי הוצאות ניהול השקעות.